Live τώρα    
33°C Αθήνα
ΑΘΗΝΑ
Αίθριος καιρός
33 °C
31.1°C36.3°C
3 BF 42%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελαφρές νεφώσεις
33 °C
29.1°C36.1°C
2 BF 37%
ΠΑΤΡΑ
Ελαφρές νεφώσεις
31 °C
30.5°C36.5°C
3 BF 49%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αίθριος καιρός
30 °C
27.7°C30.8°C
2 BF 47%
ΛΑΡΙΣΑ
Αραιές νεφώσεις
33 °C
33.4°C33.4°C
2 BF 16%
Πολυτεχνείο / Καμία εισήγηση της Επιτροπής για την απαγόρευση των συναθροίσεων
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Πολυτεχνείο / Καμία εισήγηση της Επιτροπής για την απαγόρευση των συναθροίσεων

μαγιορκινης
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπήρξε εισήγηση της επιτροπής για την απαγόρευση της συγκέντρωσης 4 ή και περισσότερων ατόμων, όπως δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, σε αντίθεση με όσα επικαλείται για την εν λόγω απόφαση η αστυνομία.

Ο ίδιος αποφεύγοντας να πάρει θέση για το μείζον ζήτημα των τελευταίων ημερών υπογράμμισε μόνο ότι η επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στη φάση αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου όπως τώρα.

«Τα υπόλοιπα αφορούν τις αποφάσεις της πολιτείας», επεσήμανε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σημειώνεται ότι το θέμα της απαγόρευσης συναθροίσεων σε όλη τη χώρα από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, μετά την πρωτοφανή απόφαση της κυβέρνησης σε σχέση με τον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της αστυνομίας βασίστηκε μεταξύ άλλων στην «από 4.11.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19». Όπως όμως ξεκαθάρισε ο κ .Μαγιορκίνης η επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός γενικά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού στον πληθυσμό.

Επίσης όσον αφορά στον ανώτατο αριθμό ατόμων συνάθροισης (4), ο καθηγητής Ιατρικής δεν απάντησε από πού προκύπτει.

Αναλυτικά η απόφαση της αστυνομίας

Η ΚΥΑ για την απαγόρευση συναθροίσεων
ΦΕΚ B 5046/2020

Απόφαση Αριθμ. 1029/8/18

ΦΕΚ 5046/Β/14-11-2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ι. Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 11 και 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση του τελευταίου και

β. της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83),

2.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 από 06.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β'4899), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β' 4946) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

3.Την από 4.11.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4.Την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

ΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη:

Τους επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίστανται στον σοβαρό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζει:

α. Την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας (άρθρο 11 του Συντάγματος και ν. 4703/2020, Α'131) στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα.

β. Την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, ως ακολούθως:

1.Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

2.Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

3.Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση της περίπτωσης α' συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ.

γ. Όργανα βεβαίωσης

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων θα πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης Πράξης Επιβολής Προστίμου, βάσει των άρθρων 9 και 10 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 από 06.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του παραρτήματος VI που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Β'4899).

δ. Η παρούσα ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EDITORIAL

ΑΝΑΛΥΣΗ

SOCIAL