Live τώρα    
23°C Αθήνα
ΑΘΗΝΑ
Ελαφρές νεφώσεις
23 °C
21.1°C24.5°C
4 BF 40%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελαφρές νεφώσεις
19 °C
16.3°C20.3°C
4 BF 42%
ΠΑΤΡΑ
Ελαφρές νεφώσεις
19 °C
18.8°C20.5°C
4 BF 65%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελαφρές νεφώσεις
22 °C
19.9°C22.5°C
5 BF 59%
ΛΑΡΙΣΑ
Αίθριος καιρός
22 °C
21.8°C23.5°C
4 BF 31%
Ιδιωτικό χρέος / Θηλιά 371 δισ. στον λαιμό νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Ιδιωτικό χρέος / Θηλιά 371 δισ. στον λαιμό νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

134707522.jpeg

Μια βόμβα της τάξης των 371 δισ. ευρώ υπάρχει στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση της Ν.Δ. να αρνείται να δώσει ουσιαστική λύση στο τεράστιο αυτό ζήτημα. Το παραπάνω ποσό είναι το ύψος του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, με τα 224 δισ. να αποτελούν το ληξιπρόθεσμο μέρος, κάτι που συνιστά θηλιά στον λαιμό φυσικών προσώπων, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρέη στην εφορία φτάνουν τα 105 δισ. ευρώ, οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 47 δισ. ευρώ, τα κόκκινα δάνεια που παραμένουν στις τράπεζες υπολογίζονται σε περίπου 12 δισ. ευρώ, τα δάνεια που βρίσκονται σε servicers ανέρχονται σε 91 δισ. ευρώ, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ενέργειας ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ. Επίσης, 135 δισ. είναι τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα δε με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο δείκτης των κόκκινων δανείων, αν και έχει υποχωρήσει στο 7,9%, παραμένει υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης, που διαμορφώνεται στο 2,3%. Από αυτό το σύνολο των 11,7 δισ. ευρώ το 66% είναι επιχειρηματικά δάνεια, το 25% στεγαστικά και το 9% καταναλωτικά.

«Big Brother» για τους οφειλέτες

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση της Ν.Δ. να προχωρήσει σε γενναίες λύσεις, όπως μια γενναία ρύθμιση χρεών, προχωρά σε ένα ιδιότυπο «Βig Brother» για τους οφειλέτες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για ένα Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, όπου θα καταχωρίζονται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής) προκειμένου να προσδιοριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενο και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του. Στο Μητρώο θα καταγράφονται μη προσωποποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη, και ιδίως: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο) και οι τυχόν μεταβολές, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους. Θα καταγράφονται, επίσης, γενικά στοιχεία των οφειλετών, για τα οποία δεν θα επιτρέπεται η ταυτοποίηση. Συγκεκριμένα, για τα φυσικά πρόσωπα θα καταγράφονται ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα και για τα νομικά πρόσωπα κλάδος δραστηριότητας, έδρα, μέγεθος.

Πώς θα λειτουργεί

Κατά την αρχική του λειτουργία το Μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της Τειρεσίας. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ενδεικτικά, δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας). Το Μητρώο θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα καταρτίζει ανά εξάμηνο έκθεση διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Οι πιστωτές θα υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την πρόσκληση του γενικού γραμματέα να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η παροχή προς τη Γενική Γραμματεία των στοιχείων Μητρώου που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας υποχρεούνται, επίσης, να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες.

Το όριο των 60 ημερών

Οι πιστωτές υποχρεούνται ακόμη να διαβιβάζουν έγκαιρα και με ακρίβεια τα στοιχεία οφειλών, περιλαμβανομένων των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των στοιχείων λαμβάνει χώρα και θα επικαιροποιείται από τους πιστωτές σε εξαμηνιαία βάση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πιστωτή με τις υποχρεώσεις του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, ο γενικός γραμματέας με απόφασή του δύναται να απευθύνει στον πιστωτή, αφού τον καλέσει σε ακρόαση, εντολή ή σύσταση συμμόρφωσης για διόρθωση ή παύση της παράβασης, καθώς και παράλειψή της στο μέλλον, ή αν ο πιστωτής έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EDITORIAL

ΑΝΑΛΥΣΗ

SOCIAL