Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Θεμέλιος λίθος για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή - Ιλισίων

Ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης - Έκταση πλέον των 5.000 στρεμμάτων - Με το σχέδιο νόμου που θα τεθεί σε διαβούλευση στις αρχές της εβδομάδας υλοποιείται ένα αίτημα το οποίο εκκρεμεί από τη δεκαετία του 1980

Θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή - Ιλισίων, έκτασης πλέον των 5.000 στρεμμάτων, αίτημα και πρόβλεψη από τη δεκαετία του 1980, αποτελεί η ίδρυση φορέα για τη διοίκηση και διαχείρισή του σύμφωνα με σχέδιο νόμου που αναμένεται να δοθεί για διαβούλευση στις αρχές της εβδομάδας.

Το σχέδιο είχε αποσταλεί από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλο, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους, από τις 13 Μαρτίου στην περιφερειάρχη Αττικής και στους δημάρχους Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου - Χολαργού και Καισαριανής.

Το "βασίλειο" του φορέα με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων καταλαμβάνει έκταση άνω των 5.000 στρεμμάτων. Το Γουδή περί τα 4.500 στρέμματα, εκ των οποίων τα 1.400, ο πυρήνας και τα υπόλοιπα η περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό και των Ιλισίων περί τα 1.600 στρέμματα. Οι Ζώνες Προστασίας Δ των δύο πάρκων με τις υποδιαιρέσεις τους (Δ1, Δ2) είχαν προβλεφθεί στο Προεδρικό Διάταγμα του 2011 περί "καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισίων". Αυτό έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ εν μέρει για τη βορειοανατολική και νότια πλευρά του ορεινού όγκου ελλείψει προηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του νέου φορέα ανήκει η εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για την πολεοδομική οργάνωση των δύο πάρκων εντός 18 μηνών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό θα στηριχθεί υποχρεωτικά, όπως ορίζει το άρθρο 2 του νομοσχεδίου στη μελέτη του Σχεδίου Γενικής Διάταξης κατά τις προβλέψεις του παραπάνω Π.Δ., η οποία είχε παραληφθεί το 2013 από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας που την επόμενη χρονιά καταργήθηκε.

Ο φορέας οφείλει επίσης να συντάξει κανονισμό διαχείρισης των πάρκων για διάρκεια πέντε ετών, "που περιλαμβάνει τους διαχειριστικούς στόχους σύμφωνα και με τις γενικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης και τις προβλέψεις του ειδικού χωρικού σχεδίου".

Η χωρική αρμοδιότητα και περιοχή ευθύνης του φορέα περιγράφεται ως εξής:

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή ο πυρήνας του πάρκου αποτελείται από:

- Τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Άλσος Στρατού) ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου.

- Εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα που συνόδευε τον Ν. 732/1977 (Α' 310) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), με εξαίρεση το στρατόπεδο "Ζορμπά" και το πέραν του ρέματος Ιλισού δομημένο τμήμα του στρατοπέδου "Φακίνου". Όπως είναι γνωστό, τότε παραχωρήθηκε έκταση 965 στρεμμάτων περίπου, αλλά δεν έγινε οριστική παράδοση του συνόλου της έκτασης.

- Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, είτε εκτός σχεδίου είτε εντός σχεδίου, χαρακτηρισμένες ώς «κοινόχρηστοι χώροι» των οποίων η βλάστηση προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία.

- Εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι.

- Τη ζώνη ιδιοκτησίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφόρου Κατεχάκη και το αλσύλλιο στο Ο.Τ. 189 (υπουργείο Μεταφορών), που αποδίδονται σε κοινή χρήση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 5-6 του ΓΟΚ, χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης.

- Την παραρρεμάτια ζώνη που συνδέει τον πυρήνα με την Α ζώνη προστασίας του Υμηττού στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων, ο πυρήνας του πάρκου περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

- Τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού - Ιλισίων των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου.

- Τα τμήματα της ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία της Πανεπιστημιούπολης.

- Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, είτε εκτός σχεδίου είτε εντός σχεδίου, χαρακτηρισμένες ως «κοινόχρηστοι χώροι», των οποίων η βλάστηση προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία, ιδίως δε τις παραρρεμάτιες εκτάσεις του Ηριδανού ποταμού, νότια και ανατολικά της Πανεπιστημιούπολης.

Στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων, η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό εκτείνεται από τα όρια του πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια των ζωνών, περιλαμβάνει δε και το ακίνητο εντός του οποίου στεγάζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης εντός της έκτασης του πυρήνα.

Η ακριβής οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η οριοθέτηση μπορεί να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί με προσαρμογές ορίων με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, χωρίς να επιτρέπεται καταρχάς μείωση της συνολικής έκτασης και χωρίς να αλλοιώνονται οι αρχές και τα κριτήρια της οριοθέτησης.

Για το Μπάντμιντον, που καταλαμβάνει 117 στρέμματα στην καρδιά του πάρκου, οι προσωρινές ολυμπιακές εγκαταστάσεις, που μετά έγιναν μόνιμες και το Π.Δ. προβλέπει την κατεδάφισή τους μετά τη λήξη της "τρέχουσας σύμβαση με τον ανάδοχο", το νομοσχέδιο ορίζει πως "με την έναρξη ισχύος του παρόντος" η διαχείριση, διοίκηση και εκμετάλλευση περιέρχεται στον φορέα ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Για την περίοδο "πριν από τη δημοσίευση του παρόντος" δίκες κ.ά. βαρύνουν την ΕΤΑΔ.

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα είναι εντεκαμελές με τριετή θητεία. Θα απαρτίζεται από δύο μέλη - πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή εγνωσμένης συναφούς, με τον σκοπό του φορέα, επαγγελματικής εμπειρίας ένα μέλος που θα προτείνεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ένα από τον υπουργό Οικονομικών, ένα από την Περιφέρεια Αττικής, ένα από τον Δήμο Αθηναίων, ένα από τον Δήμο Ζωγράφου, ένα από τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, ένα από τον Δήμο Καισαριανής, ένα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από κοινού και ένα μέλος - εκπρόσωπο περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, τοπικού πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού συλλόγου από τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Δ. Παπάγου - Χολαργού και Καισαριανής από κοινού.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Τι μάθαμε από την υπόθεση Δημάκη

Η υπόθεση του Βασίλη Δημάκη έληξε τελικά με την ικανοποίηση του αιτήματός του. Και η κατάληξη της υπόθεσης δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός, που διεκδίκησε το δικαίωμα να μορφωθεί και να αναδείξει τις δεξιότητές του, παρότι φυλακισμένος, ταλαιπωρήθηκε άδικα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο