Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις αποζημίωσης για ιδιοκτήτες λόγω "πράσινων" περιορισμών

Σχέδιο διατάγματος με καθυστέρηση 33 ετών - Τι προβλέπει για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομικά αντισταθμίσματα

Άλλη μια εκκρεμότητα 33 ετών επιχειρεί να επιλύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συνδέεται με την αποζημίωση "οικονομικά αντισταθμίσματα" ιδιοκτησιών στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη δόμηση και στις χρήσεις γης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές προστασίας της φύσης κ.ά.).

Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (η διαβούλευση του οποίου θα διαρκέσει έως τις 23 Ιανουαρίου), σε συμμόρφωση και με αποφάσεις του ΣτΕ, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των "οικονομικών αντισταθμισμάτων" όταν τα προστατευτικά μέτρα "είναι εξαιρετικά επαχθή για τον ιδιοκτήτη".

Τα εν λόγω αντισταθμίσματα περιλαμβάνουν την ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου ή την παραχώρηση κατά χρήση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη δημόσιων εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση, ή την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η χρήση της ιδιωτικής έκτασης κατά τον χρόνο κτήσης της.

Το σχέδιο Π.Δ. θεσπίζει σειρά προϋποθέσεων για τη χορήγηση της αποζημίωσης, όπως: το θιγόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται επί αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, κοίτης και όχθης ποταμών, λιμνών, λιμνοθαλασσών, χειμάρρων μόνιμης ή περιοδικής ροής, εντός αρδευόμενων γεωργικών γαιών, ή/και γεωργικών γαιών που έχουν προέλθει από αναδασμό, εντός διακατεχόμενων δασικών εκτάσεων που η διαδικασία δεν έχει τελεσιδικήσει, δεν έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος για συγκεκριμένη χρήση, ήταν άρτιο και οικοδομήσιµο πριν από τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης και είναι ελεύθερο ιδιοκτησιακών βαρών.

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι προγενέστεροι του χαρακτηρισμού και οπωσδήποτε προγενέστεροι της θέσης σε δημόσια διαβούλευση της κανονιστικής πράξης χαρακτηρισμού της περιοχής στην οποία εμπίπτει η ιδιοκτησία, π.χ. όταν δίδεται για διαβούλευση η ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη στην οποία πατάει στη συνέχεια το Προεδρικό Διάταγμα για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές.

Η παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης μπορεί να γίνει για 90 ή 40 χρόνια εφόσον τις εκτάσεις διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αίτημα για ανταλλαγή ή παραχώρηση δημόσιας γης με σκοπό την εκμετάλλευση της έκτασης θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη "περί πρόθεσης πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου". Θεσπίζεται ειδική διαδικασία και συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα, ενώ η ανταλλαγή ή η παραχώρηση χρήσης ή η χρηματική αποζημίωση οριστικοποιείται με Κοινή Απόφαση ∆ιυπουργικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται συνοδευόμενη από τα οικεία διαγράμματα και των δύο ακινήτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η χρηματική αποζημίωση δίδεται από το υπουργείο Οικονομικών.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις