Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ενεργειακή μετάβαση στο υδρογόνο

Εγκρίθηκε η Στρατηγική της Ε.Ε. - Επενδύσεις τουλάχιστον 180-470 δισ. ευρώ, 1 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2050 - Ισχύς 40 γιγαβάτ και παραγωγή 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου την περίοδο 2025-2030

Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υδρογόνο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε μαζί με την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο της πορείας για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Η στρατηγική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι δυνατότητες του υδρογόνου να στηρίξουν την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, των μεταφορών, της παραγωγής ενέργειας και των κτηρίων σε όλη την Ευρώπη μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω επενδύσεων, κανονιστικών ρυθμίσεων, δημιουργίας αγορών και έρευνας και καινοτομίας.

Το υδρογόνο μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια τομείς που δεν προσφέρονται για εξηλεκτρισμό και να προσφέρει δυνατότητες αποθήκευσης για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων των ροών ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένη δράση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο Ε.Ε. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη του ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο θα παράγεται κυρίως με χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, χρειάζονται άλλες μορφές υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για την ταχεία μείωση των εκπομπών και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας βιώσιμης αγοράς.

Οι τρεις φάσεις της μετάβασης

Πρόκειται για μια σταδιακή μετάβαση που θα απαιτήσει προσέγγιση σε τρεις φάσεις:

- Από το 2020 έως το 2024, στήριξη της εγκατάστασης ηλεκτρολυτικών κυψελών ανανεώσιμου υδρογόνου με ισχύ τουλάχιστον 6 γιγαβάτ και την παραγωγή έως 1 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου.

- Από το 2025 έως το 2030 το υδρογόνο πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος του ενοποιημένου ενεργειακού συστήματος στο πλαίσιο του οποίου θα εγκατασταθούν ηλεκτρολυτικές κυψέλες ισχύος τουλάχιστον 40 γιγαβάτ για την παραγωγή και θα παραχθούν έως 10 εκατ. τόνοι ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ε.Ε.

- Από το 2030 έως το 2050 οι τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου θα πρέπει να ωριμάσουν και να αναπτυχθούν σε ευρεία κλίμακα σε όλους τους τομείς που είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Επιπλέον, η Κομισιόν δρομολογεί την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το καθαρό υδρογόνο στην οποία θα συμμετέχουν ηγετικοί παράγοντες της βιομηχανίας, η κοινωνία των πολιτών, εθνικοί και περιφερειακοί υπουργοί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία ενός διαύλου επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγής και τη στήριξη της ζήτησης για καθαρό υδρογόνο στην Ε.Ε.

Επενδύσεις μέχρι 500 δισ. ευρώ

Σωρευτικά οι επενδύσεις σε ανανεώσιμο υδρογόνο στην Ευρώπη μπορούν να φτάσουν έως 180-470 δισ. ευρώ έως το 2050 και σε εύρος 3-18 δισ. για υδρογόνο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

Η Κομισιόν θεωρεί επίσης ότι σε συνδυασμό με την ηγετική θέση της Ε.Ε. στις τεχνολογίες ΑΠΕ η δημιουργία μια αλυσίδας αξίας του υδρογόνου που θα εξυπηρετεί ένα πλήθος βιομηχανικών τομέων και άλλες τελικές χρήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε απασχόληση έως και 1 εκατομμύριο άτομα, άμεσα ή έμμεσα. Αναλυτές εκτιμούν ότι το καθαρό υδρογόνο μπορεί να καλύψει το 24% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης έως το 2050 με πωλήσεις της τάξεως των 630 δισ. ευρώ ετησίως.

Από σήμερα έως το 2030 υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις σε ηλεκτρολύτες θα κυμανθούν από 24 έως 42 δισ., ενώ επιπρόσθετα 220-340 δισ. ευρώ θα απαιτηθούν για τη σύνδεση 80-120 γιγαβάτ της παραγωγικής ικανότητας από ηλιακή και αιολική ενέργεια με τους ηλεκτρολύτες, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια. Έως το 2050 οι επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα μπορούν να ανέλθουν μεταξύ 180 και 470 δισ. ευρώ στην Ε.Ε.

Ενοποίηση ενεργειακού συστήματος

Συγχρόνως, εγκρίθηκε από την Κομισιόν και η στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, δηλαδή ο προγραμματισμός και η λειτουργία του συστήματος ως συνόλου, συνδέοντας διάφορους φορείς ενέργειας, υποδομές και τομείς κατανάλωσης, που περιλαμβάνει 38 δράσεις. Όπως αναφέρεται, αυτό το συνδεδεμένο και ευέλικτο σύστημα θα είναι πιο αποδοτικό και θα μειώσει το κόστος για την κοινωνία.

Οι κύριοι πυλώνες της στρατηγικής είναι:

- Ένα πιο «κυκλικό» ενεργειακό σύστημα με επίκεντρο την ενεργειακή απόδοση.

- Αύξηση του άμεσου εξηλεκτρισμού των τομέων τελικής χρήσης.

- Στην περίπτωση τομέων των οποίων ο εξηλεκτρισμός είναι δύσκολος, προωθούνται «καθαρά» καύσιμα (π.χ. ανανεώσιμο υδρογόνο, βιώσιμα βιοκαύσιμα / βιοαέριο).

Στηρίξτε την έγκυρη και μαχητική ενημέρωση. Στηρίξτε την Αυγή. Μπείτε στο syndromes.avgi.gr και αποκτήστε ηλεκτρονική συνδρομή στο 50% της τιμής.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κοινωνία πρέπει να μείνει όρθια

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. "Θα έχουμε εκατόμβες θυμάτων", "αν συνεχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα με τέτοιους αλματώδεις ρυθμούς, θα αυξηθούν και οι διασωληνώσεις" επισημαίνουν εφιστώντας την προσοχή όλων, μα όλων μας, στις θερινές αποδράσεις.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο