Live τώρα    
16°C Αθήνα
ΑΘΗΝΑ
Ελαφρές νεφώσεις
16 °C
13.9°C17.8°C
2 BF 82%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αραιές νεφώσεις
15 °C
13.3°C15.6°C
1 BF 79%
ΠΑΤΡΑ
Σποραδικές νεφώσεις
11 °C
8.9°C13.0°C
1 BF 87%
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελαφρές νεφώσεις
18 °C
18.0°C18.9°C
2 BF 82%
ΛΑΡΙΣΑ
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13 °C
13.3°C13.3°C
1 BF 82%
Μένουμε Σπίτι / Μείζον ζήτημα νομιμότητας για την διανομή εκατομμυρίων στα ΜΜΕ
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Μένουμε Σπίτι / Μείζον ζήτημα νομιμότητας για την διανομή εκατομμυρίων στα ΜΜΕ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, που ενσωματώνουν το αντίστοιχο ενωσιακό Δικαίο, νομοθετώντας απευθείας ανάθεση της καμπάνιας, με 420.000 ευρώ, στην Initiative Media AΕ, τονίζουν σε ερώτησή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς κ.κ. Στ. Πέτσα και Άδ. Γεωργιάδη 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας μείζον ζήτημα νομιμότητας της επιλογής αυτής.

Όπως τονίζεται, με την κατεπείγουσα διάταξη του άρθρου 30 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’64) νομοθετήθηκε η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ενημέρωσης του κοινού, στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, με την εν λόγω διάταξη παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της. Το ύψος της δαπάνης για τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, ανέρχεται στο εκτιμώμενο ποσό των 20 εκατ. ευρώ. 

Στις 06.04.2020, θυμίζουν, συνάφθηκε απευθείας σύμβαση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία Initiative Media ΑΕ, που, σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης, για τις υπηρεσίες της θα λάβει 420.000 ευρώ.

«Σε αντίθεση με τα όσα ρυθμίσατε με το άρθρο 30 της από 14.03.2020 ΠΝΠ, στην από 01.04.2020 (2020/C 108 I/01) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθεται το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις εντός του οποίου μπορούν να κινηθούν τα κ-μ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19. Σύμφωνα δε με την εισαγωγή της ανακοίνωσης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, "Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχει σε όλους τους αγοραστές του δημόσιου τομέα την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αγοράζουν το ταχύτερο δυνατόν αγαθά και υπηρεσίες που συνδέονται με την κρίση της νόσου COVID- 19". Επίσης, προτρέπει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να εξετάσουν ενδεχόμενα επίσπευσης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Περαιτέρω, παρέχει οδηγίες εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις», αναφέρεται στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 23.09.2020, συνεχίζουν, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘Ιανός’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών την πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης κατ’ εφαρμογή της περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α’ 147).

Επειδή:
-Κατά πάγια νομολογία, τόσο το πρωτογενές δίκαιο των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμοί, Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις), υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών δικαίων. 
Άρα, ως παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να νοηθεί μόνο η παρέκκλιση από εθνικές διατάξεις που δεν αποτελούν διατάξεις μεταφοράς ενωσιακού δικαίου,

-Κάθε αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη χρήση της «διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», θα πρέπει δηλ. να ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α. Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει β. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα και δ. Χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις,

-Η ρητή ρύθμιση του άρθρου 32.2.γ. ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,

-Η άμεση ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα αποτελεί την εξαίρεση, η οποία εφαρμόζεται εάν μόνο μία επιχείρηση είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση εντός των τεχνικών και χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης,

-Η διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διέπεται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,  Υφυπουργό́ς παρά τω Πρωθυπουργώ [αρμόδιος για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης] και Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

-Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να παρακάμψει τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίες αποτελούν ενσωμάτωση ενωσιακού δικαίου και να νομοθετήσει την απευθείας ανάθεση παρά την αντίθετη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πάγιας νομολογίας;

-Ποια έρευνα διενεργήσατε και πως τεκμηριώνεται η μοναδικότητα ως προς τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας «Initiative Media A.E.»;

-Παρείχατε τελικά εξουσιοδότηση στην ανάδοχο εταιρεία να διαπραγματευτεί, για λογαριασμό σας επί των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων ανακοίνωσης και προβολής;

-Ποιο όργανο ορίστηκε εν τέλει ως αρμόδιο για την παρακολούθηση και έγκριση των υπηρεσιών του Ανάδοχου;

-Με ποια συγκεκριμένη διαδικασία διενεργήθηκε ο έλεγχος και η έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος με βάση τα οποία έγινε η αποπληρωμή των ΜΜΕ που φιλοξένησαν τα σχετικά μηνύματα;

-Πώς τεκμηριώνεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει μήνες από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας και ως εκ τούτου δεν είναι ένα γεγονός που δε θα μπορούσε να προβλεφθεί, ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32.2.γ ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη πρόταση της διάταξης του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών;

Επιπλέον, ζητείται αντίγραφο του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των Υπηρεσιών που λάβατε ως Αναθέτουσα Αρχή από την Ανάδοχο Εταιρεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΝΩΜΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EDITORIAL

ΑΝΑΛΥΣΗ

SOCIAL