Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΟΑΕΔ: Μέχρι 70 μεροκάματα δεν χάνεται το επίδομα

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Οργανισμού και πώς αναγνωρίζεται ο συνεχόμενος χρόνος εργασίας

Ο θόρυβος σχετικά με το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε ποιες περιπτώσεις αυτό χάνεται στην περίπτωση περιστασιακής εργασίας ενός επιδοτούμενου άνεργου προκάλεσε παρέμβαση του Οργανισμού. Με νέα διευκρινιστική εγκύκλιό του ο ΟΑΕΔ έθεσε νέο όριο τα 70 ημερομίσθια τον χρόνο. Επομένως ένας άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ δεν χάνει το επίδομά του αν μέσα σε 12 μήνες πραγματοποίησε 70 μεροκάματα.

Χρειάστηκε ωστόσο πριν από την εγκύκλιο, επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ με την οποία αποσαφηνίζεται ότι με το νέο νομικό καθεστώς (άρθρο 92 του Νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων») "διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας -μετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης- για όσο διάστημα απομένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας". Επίσης και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστημα αντίστοιχο με την περιστασιακή απασχόληση) και η αμοιβή της εργασίας του δεν συμψηφίζεται με το ποσό της επιδότησης.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις ως προς τη διακοπή και την επανέκδοση του επιδόματος ανεργίας που ορίζει η ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4461/2017.

Στην εγκύκλιο επισημαίνει ότι το επίδομα ανεργίας διακόπτεται όταν ο άνεργος εργαστεί περιστασιακά έστω και για μία ημέρα, επαναχορηγείται όμως, με τη λύση της εργασιακής σχέσης, αρκεί να έχει κάνει έως 70 ημερομίσθια. Σημειώνεται ότι η διάταξη ισχύει από τις 28 Μαρτίου 2017 και μετά και αφορά όλους τους άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, είτε είναι επιδοτούμενοι είτε όχι.

* Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πραγματοποίησαν έως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφού αφαιρέσουν τον χρόνο εργασίας αλλά και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. Στην πράξη, η διάταξη εισάγει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, παρά την παρεμβολή εντός αυτού «περιστασιακής» απασχόλησης. Ως περιστασιακή απασχόληση ορίζεται η πραγματοποίηση κατά μέγιστο όριο 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.

* Η διαδικασία αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, άρα και υπολογισμού του 12μηνου, ξεκινά από τον ασφαλισμένο με την υποβολή σχετικής αιτήσεώς του στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Καταληκτική ημερομηνία του εξατομικευμένου 12μήνου αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε νέας αίτησης του συγκεκριμένου ανέργου, η δε ημερομηνία έναρξης αυτού είναι η ίδια ημέρα του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ και κατά τις δύο ημερομηνίες ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη.

* Αν, για παράδειγμα, άνεργος εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων την 01.04.2017 υποβάλλοντας σχετική αίτηση, το 12μηνο αναφοράς αρχίζει την 01.04.2016, κατά την οποία ο ασφαλισμένος πρέπει, επίσης, να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, και λήγει την 01.04.2017.

* Ο ακριβής αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν εντός του 12μηνου και το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης στο οποίο αυτές αντιστοιχούν αποδεικνύονται είτε με αυτεπάγγελτη αναζήτηση (μέσω των υφιστάμενων εφαρμογών διαλειτουργικότητας) είτε/και από τα σχετικά δικαιολογητικά που οι υπηρεσίες ζητούν από τους αιτούντες να προσκομίσουν, όταν η αναζήτηση με ηλεκτρονικό τρόπο δεν είναι εφικτή (δικαιολογητικά που ζητούνται και για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας).

* Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα του εξατομικευμένου 12μηνου, οι οποίες και δεν απεικονίζονται στον ατομικό λογαριασμό τους, είναι δυνατή η εξέταση της αίτησης και η αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας με την προσκόμιση του εντύπου «βεβαίωση εργοδότη» για τις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του μήνα αυτού.

 

Δείτε όλα τα σχόλια