Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πώς θα διορθώσετε τα λάθη του ΕΝΦΙΑ

Βήματα και διαδικασίες για τον επανυπολογισμό - Έως το τέλος του μηνός η πρώτη από τις πέντε δόσεις

Πριν από το τέλος του μήνα που μπήκε σήμερα, δηλαδή πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ στις 30 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι όποιες διορθώσεις απαιτηθούν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην περίπτωση κατά την οποία θα παραλάβουν από την ΑΑΔΕ λανθασμένο εκκαθαριστικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Για δε την τυχόν διόρθωση που θα απαιτηθεί, οι φορολογούμενοι - ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να προσέλθουν στις εφορίες στις οποίες υπάγονται, και πάντως πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου ο φόρος να υπολογιστεί με τα νέα στοιχεία και ακολούθως να προσαρμοστούν ανάλογα και οι δόσεις για την αποπληρωμή του.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι ο φόρος ο οποίος θα προκύψει με την εκκαθάριση θα πρέπει να πληρωθεί σε έως και πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 και η τελευταία έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιος ο οποίος τυγχάνει επιστροφής φόρου και ακόμη δεν την έχει λάβει να του προκύψει συμψηφισμός με το σύνολο της οφειλής του, κάτι που με τη σειρά του θα έχει αποτέλεσμα να χάσει το προνόμιο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε πέντε μηνιαίες δόσεις.

Με βάση τη μέχρι τούδε εμπειρία, τα λάθη προκύπτουν είτε από το σύστημα (λόγου χάρη εξαιτίας μιας λάθος πληκτρολόγησης) είτε και από τον ίδιο τον φορολογούμενο, με αποτέλεσμα πότε ο φόρος να είναι μεγαλύτερος του αναμενόμενου, πότε ο ιδιοκτήτης των ακινήτων να μην απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ, πότε να μην του χορηγείται η μείωση κατά 50% κ.ο.κ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Εφόσον εγερθεί αμφισβήτηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Εφόσον η τελευταία γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Αν όμως η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, ο έφορος ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2019 (σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται επί της αξίας των ακινήτων που κατέχουν οι φορολογούμενοι την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους).

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr).

Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

Σημειώνεται ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ επρόκειτο να αναρτηθούν χθες, Σάββατο 31 Αυγούστου. Ειδικά δε κατά το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι τελευταίες δοκιμές για να μην παρουσιαστούν λάθη στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 1,1 εκατ. φορολογούμενους με 100% απαλλαγή, 1,3 εκατ. με έκπτωση έως 50% και 15.000 ιδιοκτήτες «ακριβών» ακινήτων πάνω από 1 εκατ. ευρώ αντικειμενικής αξίας με έκπτωση έως 10%.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι 100% απαλλαγή από τον φόρο δικαιούνται οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, εφόσον έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 16.000 ευρώ οι τρίτεκνοι και 17.000 ευρώ οι πολύτεκνοι.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις πρόσφατες αλλαγές ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά:

* Ποσοστό 30% για τους φορολογουμένους που έχουν στην κατοχή τους πολύ μικρή ακίνητη περιουσία, που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ.

* Ποσοστό 27% για αξία περιουσίας από 60.000 έως 70.000 ευρώ.

* Ποσοστό 25% για όσους κατέχουν ακίνητα αξίας 70.000 - 80.000 ευρώ.

* Ποσοστό 20% για τους ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 80.000 ευρώ και έως 1.000.000 ευρώ.

* Ποσοστό 10% για τους φορολογουμένους εκείνους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο ανασχηματισμός και τα φαγωμένα πόμολα

Η περίοδος του λοκ ντάουν, την οποία πιστώνεται ο Κ. Μητσοτάκης ως μεγάλη διαχειριστική του επιτυχία, έχει συνδεθεί με μια σειρά από σκάνδαλα. Τα πιο σοβαρά από αυτά ήταν η λίστα Πέτσα, η υπόθεση με την κατάρτιση των επιστημόνων και η πανδημία των απευθείας αναθέσεων.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις