Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Fast track διαδικασία για 2 εκατ. ευρώ με υπογραφή Μπακογιάννη

Έλεγχο των συμβάσεων του μεγάλου Περιπάτου ζητεί η «Ανοιχτή Πόλη» από την ΕΑΑΔΗΣΥ - Τι λέει η προσφυγή της «Ανοιχτής Πόλης» στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - Είναι εμφανές ότι το είδος και το κόστος των διαγωνισμών δεν συνάδουν με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας

Έλεγχο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ζητεί η «Ανοιχτή Πόλη» αναφορικά με τον "μεγάλο περίπατο" των Αθηνών, τόσο στο σκέλος του ύψους των δαπανών, που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ, παρά το πιλοτικό στάδιο εφαρμογής, όσο και στο σκέλος των επισπευσμένων διαγωνιστικών διαδικασιών, που δεν σχετίζονται με καμία κατεπείγουσα ανάγκη που να προκύπτει από την πανδημία του κορωνοΐού. Πρόκειται για κίνηση η οποία προβλέπεται από τον νόμο, παρότι ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί την «Ανοιχτή Πόλη» για δήθεν «μικροκομματικά παιχνίδια», ισχυριζόμενος ότι αφού οι δύο διαγωνισμοί των 2 εκατ. ευρώ έχουν λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας των συμβάσεων.

"Κατεπείγοντες" διαγωνισμοί

Συγκεκριμένα, με έγγραφό της η «Ανοιχτή Πόλη» προς την ΕΑΑΔΗΣΥ απαριθμεί τη σειρά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής Αθηναίων, όπου ενώ η αρχική δέσμευση του δημάρχου Κ. Μπακογιάννη ήταν ότι «σε πρώτο στάδιο η πιλοτική εφαρμογή των μέτρων θα μπορεί να υλοποιηθεί με προσωρινά και γρήγορα μέτρα χαμηλού κόστους», πολύ γρήγορα αυτή η απόφαση άλλαξε. Οπότε η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, αξιοποιώντας την πλειοψηφία που κατέχει στην Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι διενεργήθηκαν με την κατεπείγουσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Προκάλυμμα νομιμότητας

Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα να χρησιμοποιηθεί η κατεπείγουσα διαδικασία, παρά μόνον η κυβερνητική συνδρομή με την οποία εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών για την «επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού».

Με βάση αυτή την ΚΥΑ, που συνδέθηκε με την υγειονομική κρίση, ο Κ. Μπακογιάννης εκμεταλλεύτηκε το κυβερνητικό προκάλυμμα νομιμότητας για να προχωρήσει στους δύο διαγωνισμούς με συντετμημένες διαδικασίες. Η απόφαση ελήφθη την 27η Μαΐου με την πλειοψηφία Μπακογιάννη στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων.

Οι δύο διαγωνισμοί

Έτσι, ο ένας διαγωνισμός, αξίας 1.108.165,80 ευρώ, αφορά την «προμήθεια και την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φυτών για την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού». Ο δεύτερος διαγωνισμός, αξίας 897.689,32 ευρώ, γίνεται πάλι με επίκληση του κορωνοϊού για την «προμήθεια αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμανσης για την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» στην περιοχή του μεγάλου περιπάτου.

«Στο πλαίσιο των εν λόγω διαγωνισμών απαιτούνταν μέχρι την Παρασκευή 29.5.2020, δηλαδή εντός λιγότερων από 48 ώρες, η παρουσίαση δειγμάτων και υλικών προμηθειών επί ποινή αποκλεισμού, γεγονός που καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την κατάθεση περισσότερων προτάσεων-προσφορών, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Δήμος Αθηναίων να υποστεί οικονομική ζημία» αναφέρει η «Ανοιχτή Πόλη», στην ένστασή της προς την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Οι χρεώσεις

Ενδεικτικά, η «Ανοιχτή Πόλη» αναφέρεται στο κόστος προμηθειών. Για τον πρώτο διαγωνισμό, η Urban Innovation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ κατέθεσε προσφορά 1.020.559,70 ευρώ για είδη όπως 570 ζαρντινιέρες διαστάσεων 150x50x50 cm έναντι 288.733,50 ευρώ, 22 ζαρντινιέρες 300x300x100 cm έναντι 288.733,50 ευρώ, 5 παγκάκια με ζαρντινιέρα έναντι 26.248,50 ευρώ, 25 ουασιγκτόνιες φοίνικες έναντι 39.142,50 ευρώ και 3 ουασιγκτόνιες multitrank έναντι 8.841,60 ευρώ, 38 δέντρα ψευδοπιπεριάς έναντι 12.249,30 ευρώ. Ο δεύτερος διαγωνισμός βρήκε ανάδοχο την Mycon Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία για το έργο αξίας 849.514,70 ευρώ, που αφορά τον χρωματισμό της ασφάλτου. Όμως οι μπογιές δεν φαίνεται να είναι οι κατάλληλες, καθώς έχουν αρχίσει ήδη να ξεθωριάζουν!

Οι ενστάσεις της "Ανοιχτής Πόλης"

«Είναι εμφανές ότι οι παραπάνω προμήθειες των διαγωνισμών τόσο ως προς το είδος των αντικειμένων όσο και ως προς το υπέρογκο κόστος τους δεν συνάδουν με την πιλοτική εφαρμογή των περιορισμών κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας ούτε με τον έκτακτο χαρακτήρα των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού» επισημαίνει η «Ανοιχτή Πόλη», στην επιστολή της προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, και υπογραμμίζει ότι «οι εν λόγω διαγωνισμοί καταχρηστικώς προκηρύχθηκαν κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».

Η «Ανοιχτή Πόλη» επικαλείται, μάλιστα, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Κομισιόν και της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις εν μέσω κορωνοϊού, που ορίζει πως οι δαπάνες αυτές επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνον εφόσον σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις που είχε δημοσιεύσει η «Αυγή».

«Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις» για την επιλογή της κατεπείγουσας διαγωνιστικής διαδικασίας, η «Ανοιχτή Πόλη» καλεί την ΕΑΑΔΗΣΥ να διενεργήσει έλεγχο «ως προς το κατά πόσο οι ως άνω αναφερόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων είναι σύμφωνες με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων».

Επίθεση Μπακογιάννη στον Νάσο Ηλιόπουλο

«Ο 'μεγάλος περίπατος' δεν χωράει σε κομματικά παιχνίδια» σχολίασε ο Κ. Μπακογιάννης αντιδρώντας στην ενέργεια της «Ανοιχτής πόλης» να προσφύγει στην ΕΑΑΔΗΣΥ. Ο ίδιος αρκέστηκε στην έγκριση των δύο διαγωνισμών συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραμμίζοντας αναφορικά με το έργο του "μεγάλου περιπάτου": «Να τοποθετείς ψηλά τον πήχη για την πόλη σου και σίγουρα πάνω από το κόμμα σου».

«Ανεξαρτήτως της εξέλιξης του συνολικού έργου για τον 'μεγάλο περίπατο', η 'Ανοιχτή Πόλη' δεν θα επιτρέψει ούτε αυτό το έργο αλλά ούτε οποιοδήποτε άλλο να γίνει μέσο διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναξιοκρατίας και έλλειψης λογοδοσίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη με επικεφαλής τον Νάσο Ηλιόπουλο, υπενθυμίζοντας στον Κ. Μπακογιάννη ότι είχε καταψηφίσει τους δύο διαγωνισμούς.

Στηρίξτε την έγκυρη και μαχητική ενημέρωση. Στηρίξτε την Αυγή. Μπείτε στο syndromes.avgi.gr και αποκτήστε ηλεκτρονική συνδρομή στο 50% της τιμής.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Προτεραιότητες...

Πού να το φαντάζονταν όσοι έκαναν ολονύχτιες διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής για το ταμείο ανάκαμψης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που σ’ αυτές τις συναντήσεις δεν είχε εμφανιστεί... - σκόπευε να κατευθύνει κάποια εκατομμύρια αυτού του ταμείου στη χρηματοδότηση ιδιωτών...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις