Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πολύχρονη και πάγια τακτική

Φέτος, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη 2.338 ατόμων, κυρίως αρχαιολόγων και ειδικευμένων εργατών, αλλά και συντηρητών αρχαιοτήτων και αρχιτεκτόνων - μηχανικών κ.ά. για τις προγραμματισμένες ή έκτακτες αρχαιολογικές εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της τρέχουσας δραστηριότητας της ΔΕΗ για την εξόρυξη πρώτων υλών (κυρίως λιγνίτη) στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας

"Κάθε χρόνο το υπουργείο Πολιτισμού ζητά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατ' εξαίρεση έγκριση προσλήψεων εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, προκειμένου, εκτός των άλλων, να καλύψει τις ανάγκες άμεσης ανασκαφής των αρχαιοτήτων και απόδοση των ορυχείων στη ΔΕΗ" και, όπως είναι γνωστό, αυτές οι αρχαιολογικές εργασίες, βάσει του Αρχαιολογικού Νόμου, χρηματοδοτούνται από τον εκάστοτε "κύριο του έργου", στην προκειμένη περίπτωση τη ΔΕΗ, επισημαίνει το υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του μετά τα δημοσιεύματα που το φέρουν να επιβαρύνει με πολλές προσλήψεις τον ήδη βεβαρυμένο προϋπολογισμό της ΔΕΗ.

Φέτος, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη 2.338 ατόμων, κυρίως αρχαιολόγων και ειδικευμένων εργατών, αλλά και συντηρητών αρχαιοτήτων και αρχιτεκτόνων - μηχανικών κ.ά. για τις προγραμματισμένες ή έκτακτες αρχαιολογικές εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της τρέχουσας δραστηριότητας της ΔΕΗ για την εξόρυξη πρώτων υλών (κυρίως λιγνίτη) στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Οι εκτάσεις αυτές ανασκάπτονται από το 1995, και εκτείνονται σε αρκετές χιλιάδες στρέμματα όπου υπάρχουν εκτεταμένα υπολείμματα κυρίως νεολιθικών οικισμών. Διευκρινίζεται δε ότι "η σχετική απόφαση βασίζεται σε έγκριση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τριμελή διυπουργική Επιτροπή η οποία προβλέπεται από την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ΠΥΣ 33/2006 που είναι σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2017" και ότι "το 2016, για τις ίδιες περιοχές είχε εγκριθεί αντίστοιχα η δυνατότητα πρόσληψης 3.564 ατόμων, το 2015 είχε εγκριθεί αντίστοιχη δυνατότητα για 2.070 άτομα και το 2014 για 2.144 άτομα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες".

Δείτε όλα τα σχόλια