Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για την κατάργηση του μέτρου της αναστολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Διευκρινιστικές ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις σχετικά με την κατάργηση του μέτρου της αναστολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων(ΑΠΔ)δημοσιοποίησε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)στην ιστοσελίδα του.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

ΕΡ: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από την κατάργηση του μέτρου της αναστολής, είχα ήδη προσκομίσει στην τοπική υπηρεσία του ΕΦΚΑ της έδρας μου ΑΠΔ απαιτητών μισθολογικών περιόδων, οι οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί. Θα πρέπει να τις προσκομίσω εκ νέου;

ΑΠ: Δεν χρειάζεται. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ τις καταχωρεί, όπως έχουν προσκομιστεί. Θα πρέπει, όμως, να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο (στοιχεία απασχόλησης, εφόσον δεν μπορούν αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), κλπ).

ΕΡ: Υπάρχει υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ασφαλιστικών εισφορών κατά την προσκόμιση των ΑΠΔ, προκειμένου ο υπάλληλος να τις καταχωρήσει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

ΑΠ: Όχι. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ, προκειμένου να καταχωρήσει τις υποβληθείσες ΑΠΔ, διαπιστώνει το πραγματικό της απασχόλησης, μέσω επιτόπιου ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ελέγχει τα προσκομισθέντα στοιχεία απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

ΕΡ: Η ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου, θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση ή με την καταχώρηση των απαιτητών ΑΠΔ;

ΑΠ: Η ενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί, μετά την καταχώρηση των ΑΠΔ.

ΕΡ: Θέλω να υποβάλω ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 01/2019 & 02/2019 στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, επειδή μου έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης. Θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις;

ΑΠ: Ναι, καθώς η μη επιβολή κυρώσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ή εργοδότες στους οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ, μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο