Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ένωσης Αναπληρωτών Νηπιαγωγών στην υπουργό Παιδείας

Υπόμνημα διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι θα προσληφθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με βάση τους περσινούς πίνακες απέστειλε η Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Αναλυτικά ολόκληρο το Υπόμνημα 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

1) Της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (πρώην Σ.Α.Ν.) κλπ.

 

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καν Νίκη Κεραμέως, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καν Σοφία Ζαχαράκη, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37.

Αθήνα, 05 Αυγούστου 2019

………………

Το τελευταίο διάστημα και ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής περιόδου (2019-2020) έχουμε πληροφορηθεί από δημοσιεύματα και αναρτήσεις αιρετών σε διάφορα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) ότι πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι η κάλυψη των κενών λειτουργικών θέσεων στις σχολικές μονάδες να γίνει με χρήση των παλαιότερων Πινάκων (σχολικής περιόδου 2018-2019) στερώντας παράλληλα, από πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και πτυχιούχων του 2019, το δικαίωμα να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις προτίμησης για το νέο σχολικό έτος. Η εν λόγω εξέλιξη, αν παρ’ ελπίδα πραγματοποιηθεί, θα οδηγήσει στον ανεπίτρεπτο αποκλεισμό, απροσδιόριστο αυτή τη στιγμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, από τη δυνατότητα να εργαστούν στις σχολικές δομές, για λόγους που είναι ανεξάρτητοι της θελήσεώς τους, αν δεν οφείλονται σε «συνειδητή» επιλογή της Διοίκησης να τους στερήσει το δικαίωμα στην εργασία, πράγμα τουλάχιστον παράνομο και αντισυνταγματικό, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω.

Προκειμένου όμως να γίνει αντιληπτό το ζήτημα, αναφερόμαστε, εν συντομία, στα συγκεκριμένα περιστατικά που μας οδήγησαν μέχρι εδώ:

Η έκδοση της υπ’ αριθμ. 1882/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, (στην υπ’ αριθμ. 16 σκέψη της: «Και τούτο διότι, ενόψει και του θεμιτού κατά το Σύνταγμα σκοπού της, εντάσσεται στο όλο σύστημα επιλογής αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το οποίο, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις, είναι συνταγματικώς ανεκτό για την προβλεφθείσα περίοδο εφαρμογής του έως και το σχολικό έτος 2018 - 2019 κατ' ανώτατο όριο»), έθεσε στη Διοίκηση ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο μέχρι του οποίου όφειλε η τελευταία να κάνει χρήση των Πινάκων και μάλιστα να θεσπίσει ένα νεότερο και πλέον αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, μόνιμων και αναπληρωτών, πάντοτε υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ.

Ο νόμος 4589/2019, όπως ψηφίστηκε στις 24/1/2019, θέσπισε νέο σύστημα μοριοδότησης, προβλέποντας ειδικά την παράταση ισχύος των παλαιότερων Πινάκων μέχρι την έκδοση των νέων. Έθεσε μάλιστα με τη διάταξη της παρ. 1β του αρ. 66, την 23/8/2019, ως καταληκτική ημερομηνία για τη δυνατότητα παράτασης ισχύος των παλαιότερων Πινάκων, εφόσον μέχρι τότε δεν εκδοθούν οι νέοι Πίνακες, («β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 23.8.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020»).

Επομένως από τις αρχές του 2019 είχε οριστεί με ακρίβεια και σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού, το πλαίσιο με βάση το οποίο όφειλε η Διοίκηση να προχωρήσει στην κατάρτιση των νέων Πινάκων. Να σημειωθεί εδώ ότι ο ν. 4589/2019 περιλαμβάνει στην μοριοδότηση, κριτήρια αντικειμενικώς προσδιορισμένα και προκαθορισμένα, τα οποία ευκόλως, ακόμη και εντός σύντομων προθεσμιών (πχ ενός ημερολογιακού μήνα), εδύνατο η Διοίκηση να συλλέξει και να κατηγοριοποιήσει, προκειμένου μέχρι τα μέσα Αυγούστου του 2019, να έχουν αναρτηθεί οι νέοι Πίνακες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις προτίμησης. Στο αντίλογο δε ότι ενδεχομένως το χρονικό περιθώριο μέχρι την έναρξη της σχολικής περιόδου δεν θα ήταν αρκετό για την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων κατάταξης, απλώς υπενθυμίζουμε την περίπτωση του 2015, όταν εντός περίπου μιας εβδομάδας από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης εκδόθηκαν οι σχετικοί Πίνακες.

Η Διοίκηση, όμως, όλο αυτό το διάστημα καθυστερεί ανεπίτρεπτα την έκδοση των σχετικών Πινάκων και παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η πρόσληψη των νέων αναπληρωτών θα γίνει με βάση τους παλαιούς Πίνακες, στους οποίους όχι μόνο δεν θα περιληφθεί η προϋπηρεσία του σχολικού έτους 2018-2019, αλλά ακόμη χειρότερα, θα στερήσει από όσους δεν είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις προτίμησης την προηγούμενη σχολική περίοδο, για λόγους σύμφωνους ή ανεξάρτητους της θελήσεώς τους (εγκυμοσύνη, νέοι πτυχιούχοι, μη επιλογή τοποθέτησης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ασθένεια, εύρεση άλλης εργασίας, οικονομικοί, επιπλέον σπουδές, λάθη στην επιλογή κ.α.), το δικαίωμα στην εργασία.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτελούν, ενδεχομένως, την κύρια αιτία ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλα αυτά τα χρόνια. Τα παθομολογούμενα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων καλύπτονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος να καλύψει οποιοδήποτε λειτουργικό κενό στην ελληνική Επικράτεια, με μηδενική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Διοίκηση, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, δεν φρόντισε να καλύψει τα εν λόγω κενά με μόνιμους διορισμούς με αποτέλεσμα αυτά να αυξάνονται. Σήμερα, όμως η Διοίκηση, με τον ενδεχόμενο αποκλεισμό, πολύ μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης για το νέο σχολικό έτος, εκτός του ότι παρανομεί, προσβάλλει και απαξιώνει τον ρόλο τους.

Οι συνταγματικές αρχές της προστασίας της προσωπικότητας, της προάσπισης της εργασίας, της ισότητας, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας και της αξιοκρατίας θίγονται από τον ενδεχόμενο αποκλεισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών και νέων πτυχιούχων, λόγω της μη συμπερίληψης της προϋπηρεσίας τους κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και της μη υποβολής νέων αιτήσεων προτίμησης γεννώντας ευλόγως απορίες για τον λόγο για τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο.

Επειδή, είναι έκδηλη η αγωνία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και νέων πτυχιούχων, ενόψει των ανωτέρω ενδεχομένων και συνακόλουθα να αποκλειστούν για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους, από το να υπηρετήσουν στις σχολικές μονάδες την ερχόμενη σχολική περίοδο 2019-2020, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, προς επίλυση του ζητήματος.        

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΗΣΑΪΑ ΣΑΛΩΝΩΝ 35  - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11475

ΑΦΜ: 068830800 ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ./FAX:2103829463- ΚΙΝ:6945901805

e-mail: panostzamtzis@yahoo.gr

 

Διαβάστε επίσης:

Διαμαρτυρία για προσλήψεις αναπληρωτών με περσινούς πίνακες

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Τα ψέματα κάποτε τελειώνουν

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συμπλήρωσε 100 μέρες. Ο απολογισμός είναι μια πολιτική fast track, που έχει στόχο βασικά τρεις στόχους. Την παλινόρθωση του παλαιοκομματισμού, την εξυπηρέτηση κάθε είδους συμφερόντων και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο