Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Δεν τα τσούγκρισαν...

Πολιτική συμφωνία στην Ε.Ε. για τα αλκοολούχα ποτά - Νέοι κανόνες για την παραγωγή και την επισήμανση αλλά και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων

Σε πολιτική συμφωνία, αναφορικά με τους νέους κανόνες για την παραγωγή και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και για την καταχώρηση και προστασία των αλκοολούχων ποτών που χαρακτηρίζονται από γεωγραφικές ενδείξεις, κατέληξαν πριν λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., παρουσία και της Κομισιόν, μετά από δύο χρόνια σχετικών διαπραγματεύσεων.

Πρόκειται για την πρόταση του νέου κανονισμού “σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και έληξε, σχεδόν δύο χρόνια μετά, με τη συμφωνία της 27ης Νοεμβρίου 2018.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Γεωργία, Phil Hogan, που παρακολούθησε την ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, χαιρέτισε την επιτυχή κατάληξη στον διάλογο των τριών και στη συμφωνία που επετεύχθη για τον νέο Κανονισμό των αλκοολούχων ποτών. Όπως τόνισε “είμαι σίγουρος ότι ο νέος κανονισμός στον οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις θα παράσχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τομέα και θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη συνεχιζόμενη και ουσιαστική ανάπτυξή του”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας των αλκοολούχων ποτών είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ως προς τη συνεισφορά του στην αγροδιατροφική οικονομία στην Ευρώπη με πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί από την παραγωγή και τις πωλήσεις αλκοολούχων και αξία εξαγωγών το 2017 ύψους 11 δις. παγκοσμίως.

Το νέο πλαίσιο

Ο υφιστάμενος κανονισμός από το 2008, παρέχει τους κανόνες για την παραγωγή και τη σήμανση όλων των αλκοολούχων ποτών που εισάγονται και παράγονται εντός της Ε.Ε. Επίσης αφορά συγκεκριμένους κανόνες για την καταχώρηση και την προστασία πνευματικής προστασίας των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις απέναντι στον ΠΟΕ. Ο κανονισμός αυτός απεδείχθη επιτυχημένος στη ρύθμιση των θεμάτων του τομέα αλκοολούχων ποτών, όμως υπό το φως της πρόσφατης εμπειρίας και της τεχνολογικής καινοτομίας θεωρήθηκε απαραίτητο να επικαιροποιηθούν οι κανόνες στο επίπεδο του ορισμού, της παρουσίασης και της επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών και να αναθεωρηθούν οι τρόποι καταχώρησης των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.

Την 1η Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση ευθυγράμμισης του κανονισμού με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, την οποία και υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ευκαιρία αυτή η Κομισιόν πρότεινε επίσης τη βελτίωση της νομικής διατύπωσης συγκεκριμένων προβλέψεων και τον εξορθολογισμό του συστήματος για την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων στα αλκοολούχα ποτά.

Στο πλαίσιο αυτό, στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου κανονισμού, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Η διασαφήνιση της παραγωγής και οι κανόνες επισήμανσης για τις περισσότερες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, περιλαμβανομένου του ορισμού των ανώτατων ορίων γλυκαντικών ουσιών για έναν αριθμό κατηγοριών σε επίπεδο Ε.Ε.

- Η βελτίωση των κανόνων επισήμανσης που εφαρμόζονται σε περίπτωση που τα αλκοολούχα ποτά συνδυάζονται με άλλα προϊόντα, περιλαμβανομένων και άλλων αλκοολούχων ποτών.

- Η δημιουργία ενός μητρώου για τις ελεγκτικές αρχές των κρατών - μελών.

- Η ενισχυμένη προστασία των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη: στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ως συστατικά, στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε σύγκρουση με εμπορικά σήματα και επίσης κατά των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση στο έδαφος της Ε.Ε.

- Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Εξετάζεται από την Κομισιόν να επικεντρωθεί μόνο σε στοιχεία που έχουν σημασία σε επίπεδο Ε.Ε., σε σαφέστερους ορισμούς των τροποποιήσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και στον περιορισμό της χρονικής περιόδου για τον χειρισμό των αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα είναι ενημερωμένοι με ακρίβεια ως προς τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Όπως τόνισε, η συμφωνία σηματοδοτεί τη διασφάλιση σε όλη την Ε.Ε. μιας πιο καθαρής επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών, καθώς και ότι η σύνθεσή τους θα εναρμονιστεί με το επίπεδο της Ε.Ε. Η δημιουργία ενός μητρώου των ελεγκτικών αρχών των κρατών - μελών, ανέφερε, θα διευκολύνει το έργο των εθνικών δυνάμεων επιβολής του νόμου προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα γνήσια προϊόντα.

Συγχρόνως, επισήμανε η Επιτροπή, οι όροι για τα περισσότερα από 240 αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωρισθεί ως γεωγραφικής ένδειξης, όπως το κονιάκ, η irish cream, το ούζο, θα προστατευθούν καλύτερα από αθέμιτη χρήση ως συστατικά και κατά της καταχώρησης παρόμοιων σημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει πλέον την επίσημη έγκριση της επιτευχθείσας συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το νέο πλαίσιο να καταστεί αποτελεσματικό το συντομότερο δυνατό.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια