Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΥΠΕΚΑ: Το κόστος της ενέργειας, προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας

Το κόστος της ενέργειας ως παράμετρος της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Το κόστος της ενέργειας ως παράμετρος της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, όπως επισήμαναν ο υπουργός Γ. Μανιάτης και ο αρμόδιος υφυπουργός Μ. Παπαγεωργίου, το ζήτημα των τιμών αποτελεί προτεραιότητα και επιπρόσθετα αναμένεται να εξεταστεί σε βάθος το κόστος ενέργειας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τον τελικό οικιακό καταναλωτή, με έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν σε προτεραιότητες που βασίζονται σε δύο προθεσμίες-ορόσημα: τον στόχο του 2014 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον στόχο του 2015, έτος που κανένα κράτος-μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Τόνισαν ότι θα υπάρξει ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής προεδρίας, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών τάσσεται υπέρ "μιας ευέλικτης προσέγγισης".

Αναφέρθηκαν και στην ενίσχυση των υποδομών σε έργα διασύνδεσης "Κοινού Ενδιαφέροντος" (PCIs), στην εξέταση διεθνών σχέσεων-συνεργασιών στην ενέργεια, στην ολοκλήρωση της νομοθετικής πρότασης για την Έμμεση Χρήση Γης, στην τροποποίηση της Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια κ.λπ.

Δείτε όλα τα σχόλια