Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ο αρχιφύλακας της Ακρόπολης πονοκεφαλιάζει το υπουργείο Πολιτισμού

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού λάβαμε την εξής επιστολή: "Στην ‘Αυγή’, της Πέμπτης 25 Ιουλίου 2019, στο τμήμα ‘Γράμματα και Τέχνες’, στη σελίδα 24, δημοσιεύεται μονόστηλο με τίτλο...

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού λάβαμε την εξής επιστολή:

"Στην ‘Αυγή’, της Πέμπτης 25 Ιουλίου 2019, στο τμήμα ‘Γράμματα και Τέχνες’, στη σελίδα 24, δημοσιεύεται μονόστηλο με τίτλο ‘Αρχιφύλακας Ακρόπολης, άλλος ο διαχειριστής εισιτηρίων’.

Σύμφωνα με το γραπτό σημείωμα -το οποίο και σας παραθέτουμε- της προϊσταμένης του Tμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, θα διαπιστώσετε ότι διαχειριστής εισιτηρίων και αρχιφύλακας στην Ακρόπολη ήταν το ίδιο πρόσωπο.

Ο κ. Δ. Ζαγοραίος, ο οποίος είναι μόνιμος αρχαιοφύλακας του ΥΠΠΟΑ, ορίστηκε διαχειριστής εισιτηρίων με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 170/06/06/2016 της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών. Με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 04/2018 της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών ο κ. Δ. Ζαγοραίος ορίζεται και αρχιφύλακας.

Στη συνέχεια, με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΥΥΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΔΟΥ/274655/196538/10240/4293/15.06.2018 της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, ορίζεται αναπληρώτρια του κ. Δ. Ζαγοραίου στη διαχείριση εισιτηρίων η μόνιμη υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ κ. Μ. Τσιμούρα, κατόπιν αιτήματος του κ. Δ. Ζαγοραίου.

Με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 103.11.04.2019 της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών ορίζεται η κ. Μ. Τσιμούρα εκτός από αναπληρώτρια διαχειρίστρια και αναπληρώτρια αρχιφύλακας, πάλι με πρόταση του κ. Δ. Ζαγοραίου.

Με το έγγραφο της αναπλ. προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κου του ΤΑΠΑ κ. Ελ. Κώτσου με αριθ. πρωτ. 15046/23.07.2019, η οποία αναφέρει ότι με τα έγγραφα με αριθ. πρωτ. Ε.Π.252/30.05.2019 και Ε.Π.264/05.06.2019 ο ορισμός της κ. Μ. Τσιμούρα έχει γίνει δεκτός, δεν προκύπτει ότι ο κ. Δ. Ζαγοραίος δεν εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή. Ο δε φερόμενος στις πληροφορίες του ανωτέρω εγγράφου κ. Γ. Κωτσάκης δηλώνει άγνοια του εγγράφου αυτού.

Όσον αφορά το πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, σε καμία περίπτωση δεν είναι έγκυρο διότι ουδέποτε διαχειριστής παραδίδει στον αναπληρωτή του, παρά μόνο σε περίπτωση αντικατάστασής του, η οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Το δε πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης απαιτεί παρουσία τριμελούς επιτροπής. Ως εκ τούτου, για το ΤΑΠΑ διαχειριστής μέχρι σήμερα παραμένει ο κ. Δ. Ζαγοραίος”.

Η αλήθεια των εγγράφων

Ο αρχιφύλακας της Ακρόπολης φαίνεται ότι σπαζοκεφαλιάζει το υπουργείο Πολιτισμού. Τα πράγματα είναι απλά και αποδεικνύονται με έγγραφα, όπως αυτά που δημοσιεύει η “Αυγή”, με αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες, και όχι με αόριστα "γραπτά σημειώματα" - θα επανέλθουμε σε αυτό. Όντως ο Δημήτρης Ζαγοραίος από το 2016 εκτελούσε χρέη διαχειριστή των εισιτηρίων και όχι αρχιφύλακα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και Κλιτύων. Ανέλαβε αρχιφύλακας την 1η Απριλίου του 2019, και όχι τον Απρίλιο του 2018 όπως, από λάθος θέλουμε να πιστεύουμε, αναφέρει η επιστολή του υπουργείου. Η Μαρία Τσιμούρα ορίστηκε αναπληρώτρια διαχειρίστρια στις 15 Ιουνίου 2018, ενώ με το αρ. 103 εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, στις 11.4.2019 η κ. Τσιμούρα ορίζεται αναπληρώτρια αρχιφύλακας με τομείς αρμοδιότητας, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση εισιτηρίων. Δηλαδή ορίζεται αναπληρώτρια αρχιφύλακας και διαχειρίστρια. Όχι αναπληρώτρια διαχειρίστρια, όπως λανθασμένα διατείνεται το Γραφείο Τύπου του υπουργείου. Επιπλέον, με εμπιστευτικό έγγραφό της η ΕΦΑ Πόλης Αθηνών στις 30 Μαΐου 2019 διαβιβάζει στο ΤΑΠΑ, με κοινοποίηση στο γραφείο προέδρου του ΤΑΠΑ, το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της διαχείρισης των εισιτηρίων από τον κ. Ζαγοραίο στην κ. Τσιμούρα. Αυτό το έγγραφο το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ το θεωρεί μη έγκυρο μέσω κάποιου "σημειώματος" χωρίς ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου ή όποιο άλλο έγκυρο τύπο εγγράφου.

Αλήθεια, αν όντως το ΤΑΠΑ θεωρούσε ότι το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής είναι μη έγκυρο, γιατί δεν το απάντησε τον Μάιο στην ΕΦΑ Αθηνών; Γιατί δεν το απάντησαν επίσημα οι υπηρεσίες του, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται αυτό να γράφεται σε ένα "σημείωμα" αγνώστου προελεύσεως και αγνώστου παραλήπτη; Γνωρίζει το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ -έστω και ελάχιστα- τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που ορίζει την ισχύ των δημοσίων εγγράφων; Και όχι μόνο δεν απάντησε το ΤΑΠΑ επίσημα στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, κάνοντας αποδεκτή την ισχύ του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, αλλά επιπλέον δεχόταν επί μήνες τις καταστάσεις διαχείρισης που του διαβιβάζονταν από τη Μ. Τσιμούρα ως διαχειρίστρια - και σωστά! Απόδειξη γι’ αυτό είναι άλλο εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, στις 5 Ιουνίου 2019, με το οποίο διαβιβάζεται στο γραφείο εισιτηρίων του ΤΑΠΑ η "από 4.6.2019 μηνιαία αναφορά της διαχειρίστριας Ακροπόλεως και Κλιτύων κ. Μ. Τσιμούρα". Είναι άκυρη η υπογραφή της διευθύντριας της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών κ. Ελένης Μπάνου που ρητά αναφέρει την κ. Μ. Τσιμούρα ως διαχειρίστρια και όχι ως "αναπληρώτρια διαχειρίστρια" όπως αναφέρει η επιστολή του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ;

Επιπλέον το ΤΑΠΑ, όπως αναφέραμε στο δημοσίευμα της 25ης Ιουλίου, με έγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΟΙΚ/Β/13046/23/7/2019 αναφέρει ότι "ο ορισμός της κ. Μ. Τσιμούρα ως διαχειρίστριας Ακροπόλεως και Κλιτύων έχει γίνει αποδεκτός". Ο ισχυρισμός του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟΑ ότι ο "φερόμενος στις πληροφορίες του ανωτέρω εγγράφου κ. Γ. Κωτσάκης δηλώνει άγνοια του εγγράφου αυτού" είναι εκ του περισσού, αφού αυτό το έγγραφο υπογράφεται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΤΑΠΑ κ. Ελένη Κώτσου, η οποία δεν φαίνεται από την επιστολή του υπουργείου να αγνοεί και αυτή την ύπαρξη του εγγράφου. Άλλωστε η ίδια το έχει υπογράψει ηλεκτρονικά στις 23 Ιουλίου 2019, στις 13.19 μ.μ.

Από το ιστορικό που εκθέσαμε γίνεται πλέον σαφές και στον πιο κακόπιστο ότι ο κ. Ζαγοραίος παρέδωσε τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως και Κλιτύων στην κ. Μ. Τσιμούρα, η οποία ανέλαβε ως διαχειρίστρια σε πλήρη γνώση της ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Ξαναρωτάμε: Είναι άκυρη η υπογραφή της κ. Μπάνου που διαβιβάζει τις καταστάσεις διαχείρισης και τις αναφορές της διαχειρίστριας Μ. Τσιμούρα; Είναι άκυρη η υπογραφή της κ. Κώτσου που κάνει αποδεκτό τον διορισμό της κ. Τσιμούρα ως διαχειρίστριας; Δηλαδή το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ γνωρίζει καλύτερα από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών και το ΤΑΠΑ, που είναι κομβικές υπηρεσίες του υπουργείου; Ή μήπως ένα "σημείωμα", που δεν είναι επίσημο έγγραφο, υποκαθιστά τα έγγραφα της διοίκησης;

Κανονικά το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ θα έπρεπε να απαντά γιατί σε κανέναν άλλο αρχαιολογικό χώρο, όπου οι αρχιφύλακες εκτελούν και χρέη διαχειριστών εισιτηρίων, όπως η ίδια η ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ για το θέμα παραδέχεται, το υπουργείο δεν επέδειξε την ίδια... σπουδή για την αποκατάσταση, τάχα, της κανονικότητας και της δημοσιοϋπαλληλικής νομιμότητας. Μάλλον με την τοποθέτηση ως αρχιφύλακα της Ακρόπολης συνδικαλίστριας της ΔΑΚΕ δίνεται το σήμα για το νέο μοντέλο στελέχωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως και με τα "σημειώματα", που πριν τα στείλει το Γραφείο Τύπου του ΥΠΠΟΑ τα έχει προαναγγείλει (με ονόματα και διευθύνσεις) η ΔΑΚΕ ΥΠΠΟΑ στις ανακοινώσεις της! Άλλωστε δεν ήταν μόνο η "Αυγή" που εξαρχής αμφισβήτησε την εγκυρότητα της αιτίας που επικαλέστηκε το ΥΠΠΟΑ για την αποπομπή του αρχιφύλακα της Ακρόπολης, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των εφημερίδων. Ελπίζουμε κάπου εδώ να σταματήσουν και τα fake news και η προσπάθεια υπεράσπισής τους.

Πόλυ Κρημνιώτη

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ανασχηματισμός και ασφαλιστικό Πινοσέτ

Για ανασχηματισμό που συζητιέται εδώ και δύο μήνες, θα περίμενε κανείς κάτι περισσότερο. Επί της ουσίας, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν. Υπουργοί όπως ο Βρούτσης, ο Θεοχάρης και ο Αυγενάκης, που εξέθεσαν σοβαρά την κυβέρνηση, διατηρούν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις