Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Πλώρη για ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού

Eurokinissi

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο έως 200 εκατ. ευρώ στους δήμους για εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων τα επόμενα πέντε χρόνια

Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να καλύψει το χρόνιο έλλειμμα σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο για τους 332 δήμους της επικράτειας έχει ήδη δρομολογηθεί μετά από προεργασία δύο ετών και πλέον.

Αναμένεται η υλοποίησή του να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, όταν θα έχουν αναλάβει οι νέες δημοτικές αρχές. Ονομάζεται «Ειδικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)» και η περίοδος εφαρμογής του προσδιορίζεται από φέτος έως το 2024 με δυνατότητα παράτασης.

Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι μέχρι του ποσού των 200.000.000 ευρώ και έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι μελέτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα καταρτιστούν μέσω δανειακής σύμβασης που υπογράφει ο κάθε δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα αποπληρωθούν από πόρους του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Εν ολίγοις, οι δήμοι δεν θα βάλουν... δεκάρα, αρκεί να ολοκληρωθεί η μελέτη του Χωρικού Σχεδίου εντός 34 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσής της. Τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης των μελετών αναλαμβάνουν οι δήμοι εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. Σημαίνοντα ρόλο στο πρόγραμμα αναλαμβάνει το Πράσινο Ταμείο, έμπειρο από τη διαχείριση άλλων προγραμμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η Αστική Αναζωογόνηση 2017-2018 (αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, αποκατάσταση και επανάχρηση κτηρίων κ.ο.κ.).

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εξειδικεύει τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος, τους όρους και τα δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος των δανείων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων κ.λπ.

Ήδη προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οδεύει απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, η οποία καθορίζει τις αμοιβές των μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων από τις οποίες θα προκύψει ο προϋπολογισμός κάθε μελέτης. Η ελάχιστη κατώτατη συνολική αμοιβή κατάρτισης της κύριας μελέτης ανά δήμο ορίζεται σε 150.000 ευρώ. Κατά την παραπάνω ΚΥΑ, το Πράσινο Ταμείο αναλαμβάνει την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ που εγκρίνει τα ΤΧΣ, τα οποία θεσμοθετούνται με Προεδρικά Διατάγματα.

Για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την εποπτεία της προόδου του προγράμματος συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τη γενική γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου.

Στις αρμοδιότητές της, μεταξύ άλλων, είναι η έγκριση των προκλήσεων που θα έχει απευθύνει το Πράσινο Ταμείο προς τους δήμους, η έγκριση του καταλόγου των θετικά αξιολογημένων προς ένταξη πράξεων και η απόφαση για απεντάξεις μελετών. Όπως διευκρινίστηκε σε συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ την περασμένη Τετάρτη, προτεραιότητα προς ένταξη στο πρόγραμμα θα έχουν οι δήμοι που στερούνται οποιουδήποτε σχεδίου, όσες περιοχές δέχονται πολύ έντονες πιέσεις, νησιωτικές, ορεινές, παραδοσιακοί οικισμοί κ.ά.

Οι αναθέσεις των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων θα γίνουν σε τέσσερις ή πέντε φάσεις με αριθμό μελετών - δήμων περίπου ογδόντα και χρονική απόσταση ανάμεσά τους δέκα μηνών, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των δήμων θα παίξει και η παραλειφθείσα υποστηρικτική μελέτη την οποία είχε αναθέσει το Πράσινο Ταμείο για την καταγραφή, μεταξύ άλλων, της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τον βαθμό ολοκλήρωσης του Χωρικού Σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, εγκεκριμένα και υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) κ.λπ.

Επίσης, αντικείμενο της μελέτης ήταν και η προκαταρκτική κατηγοριοποίηση των δήμων με κριτήρια τον βαθμό ολοκλήρωσης του σχεδιασμού, την πιθανή ύπαρξη οικιστικών ή αναπτυξιακών πιέσεων, πιθανές περιβαλλοντικές πιέσεις, συγκρούσεις χρήσεων γης κ.λπ. Η εν λόγω μελέτη δείχνει, βάσει του νόμου του 1997, πως θεσμοθετημένο σχέδιο (ΓΠΣ) διαθέτει το 20% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας, το 26% είναι υπό ολοκλήρωση ή εξέλιξη και το 54% στερείται σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα οποία αντικαθιστούν τα προγενέστερα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ, καλύπτουν την έκταση ενός δήμου και καθορίζουν το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης όπως και για κάθε δημοτική ενότητα τις οικιστικές περιοχές, τις περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις περιοχές προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τις περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών).

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ανασχηματισμός και ασφαλιστικό Πινοσέτ

Για ανασχηματισμό που συζητιέται εδώ και δύο μήνες, θα περίμενε κανείς κάτι περισσότερο. Επί της ουσίας, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν. Υπουργοί όπως ο Βρούτσης, ο Θεοχάρης και ο Αυγενάκης, που εξέθεσαν σοβαρά την κυβέρνηση, διατηρούν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις