Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Χαμηλότερες κατά 20% οι αμοιβές των γυναικών σε σχέση με των ανδρών

Στην τελευταία θέση η χώρα μας μεταξύ των "27" καταγράφοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα υπό μελέτη πεδία

Σημαντική βελτίωση ως προς την ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά χρήματος και στην αγορά εργασίας εντοπίζει σε έκθεσή του για το 2019 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των δυο φύλων (EIGE). Ελπιδοφόρο είναι το μήνυμα ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης στο 79% έως το 2020. Όμως, μένουν πολλά να γίνουν για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Πάντως, απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα για τη χώρα μας, καθώς στην κατάταξη των 27 κρατών - μελών της Ε.Ε. βρίσκεται στην τελευταία θέση, καταγράφοντας τις χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα υπό μελέτη πεδία.

Βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία

Στη μελέτη του EIGE, οι καλύτερες επιδόσεις εντοπίζονται στη μέτρηση της ισότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, όπου για την περίοδο 2005-2017 ο γενικός δείκτης ανεβαίνει στο 88,1% από 80,1%. Τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν Σουηδία (94,7%), Ηνωμένο Βασίλειο (93,3%) και Μάλτα (92,1%). Ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν Ρουμανία (71,1%), Βουλγαρία (77,1) και Λετονία (78,3%). Κατά μέσο όσο, οι γυναίκες στις χώρες της Ε.Ε. ζουν έξι χρόνια περισσότερα από τους άνδρες, με το προσδόκιμο επιβίωσης να ανέρχεται στα 84 έτη ζωής από 78 έτη. Παρότι η ικανοποίηση από την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων στις χώρες της Ε.Ε. είναι βελτιωμένη, όπως αυτή αυτή αποτυπώνεται στα ερωτηματολόγια, όμως το 33% των γυναικών και το 28% των ανδρών δεν θεωρεί ότι η υγεία του είναι σε καλή κατάσταση. Στο σκέλος της έμφυλης ισότητας ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Αυστρία καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ χώρες όπως η Εσθονία, η Ελλάδα και η Λετονία έχουν ακόμη βήματα να κάνουν, προκειμένου να βελτιωθούν.

Πρόσβαση στο χρήμα...

Βελτιωμένη φαίνεται και η ισότητα στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές. Ο μέσος όρος του δείκτη ανεβαίνει στο 80,4% πανευρωπαϊκά για το 2015 βελτιώνοντας την επίδοση κατά 6,5% σε σχέση με το 2005. Τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν το Λουξεμβούργο (91,8%), το Βέλγιο (88,3%), η Φινλανδία (87,6%). Ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφουν Βουλγαρία (61,8%), Ρουμανία (62%) και Λιθουανία (64,7%). Πλην Ελλάδας (71,4%) και Λουξεμβούργου, που έχουν καταγράψει μικρή επιδείνωση της τάξεως του 0,5% και 1,3% αντίστοιχα, οι υπόλοιπες χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο από το 2005, με την Πολωνία (75,1%), τη Σλοβακία (74,2%) και τη Μάλτα (82,5%) να έχουν αναδειχθεί σε πρωτοπόρες χώρες αυτής της θετικής εξέλιξης.

Βέβαια, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές δεν συνοδεύεται και από βελτίωση του ατομικού εισοδήματος, αφού οι μισθοί των γυναικών υπολείπονται κατά 20% σε σχέση με τους άνδρες. Μεταξύ του 2005 και 2017, οι ανισότητες στην κατανομή του εισοδήματος έχουν αυξηθεί μεταξύ ανδρών και γυναικών πολλοί άνθρωποι ζουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας. Στην Ε.Ε., το 17% των γυναικών και το 16% των ανδρών βρίσκονται εκτεθειμένοι στη φτώχεια. Πρόκειται κυρίως για μονογονεϊκές οικογένειες όταν μιλάμε για γυναίκες και για άνδρες από τρίτες χώρες. Να σημειωθεί ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες κερδίζουν 84 λεπτά για κάθε ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας ανά εργάσιμη ώρα, με αποτέλεσμα το μισθολογικό χάσμα να βρίσκεται στο 16%. Ενώ το χάσμα σε επίπεδο σύνταξης είναι στο 35%. Το χάσμα σε επίπεδο μηνιαίου μισθού ανέρχεται σε 20% λιγότερα χρήματα για τις γυναίκες, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.

Ισότητα στην αγορά εργασίας

Ο δείκτης ισότητας δείχνει μικρή βελτίωση στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας συγκεντρώνοντας 72%. Τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν Σουηδία (83%), Γερμανία (79,6%) και Ολλανδία (72,1%), ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται σε Ιταλία (63,1%), Ελλάδα (64,2%), Σλοβακία (54,1%). Μεταξύ 2005 και 2017, όλα τα μέλη της Ε.Ε. κατέγραψαν πρόοδο πλην της Ρουμανία (67,7%), της οποίας οι επιδόσεις οριακά έπεσαν. Η δε Μάλτα (73,3%) κατέγραψε σημαντική βελτίωση ενισχύοντας τις οικονομικές επιδόσεις της ως χώρα.

Να σημειωθεί ότι η απασχόληση στις χώρες της Ε.Ε. για τις ηλικίες μεταξύ 20 και 64 ετών είναι στο 67% για τις γυναίκες και στο 79% για τους άνδρες. Οπότε, εφόσον ο μέσος όρος απασχόλησης βρίσκεται στο 73%, η Ε.Ε. βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου για 75% απασχόληση έως το 2020. Για την περίοδο 2005 - 2017 η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε για τις γυναίκες σε 18 χώρες, ενώ σε 15 χώρες μειώθηκε για τους άνδρες. Έτσι, το 41% των γυναικών εργάζονται με όρους πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το 57% των ανδρών. Τα χαμηλότερα ποσοστά πλήρους απασχόλησης εντοπίζονται στις γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή αναπηρία ή νέες σε ηλικία. Οι χώρες που εμφανίζουν βελτίωση της συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Μάλτα.

Η άνιση συγκέντρωση γυναικών και ανδρών σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς εργασίας είναι μόνιμο πρόβλημα στην Ε.Ε.. Οπότε, βλέπουμε περισσότερες γυναίκες στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες (30% γυναίκες σε σχέση με το 8% των απασχολούμενων ανδρών), ενώ σημαντική είναι η παρουσία των ανδρών σε χώρους επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, όπου συναντάμε το 7% των απασχολούμενων να είναι γυναίκες και το 33% να είναι άνδρες. Μεγάλη βελτίωση στο σκέλος της πιο ισόρροπης εκπροσώπησης στην αγορά εργασίας εντοπίζεται σε χώρες όπως η Σλοβακία και η Τσεχία.

Χαμηλές επιδόσεις για την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχοντας καταγράψει τη χαμηλότερη βαθμολογία κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στον δείκτη έμφυλης ισότητας. Η βελτίωση των επιδόσεών της είναι διαχρονικά (2005 - 2017) περιορισμένη μόλις κατά 4,4%, κατατάσσοντάς την σε χαμηλότερη θέση από την κατάταξη του 2005. Οι υψηλότερες επιδόσεις της ως προς την έμφυλη ισότητα έχουν σημειωθεί στον τομέα πρόσβασης στην υγεία και στην πρόσβαση στις χρηματοδοτικές πηγές με ποσοστό 83,5% και 71,4% αντίστοιχα. Αντιθέτως, μεγάλες αποτυπώνονται οι ανισότητες σε τομείς όπως οι θέσεις εξουσίας (24,3%), παρότι η επίδοση της χώρας μας εμφανίζεται βελτιωμένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2005. Βέβαια, η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της ως προς την πρόσβαση των γυναικών στη γνώση κατά 8,5%, αλλά μείωσε τις επιδόσεις της ως προς την ισότιμη διαχείριση του χρόνου κατά 1,5%.

Δείτε όλα τα σχόλια