Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Γέμισε ο τόπος λέξεις ήρεμες και παραπονεμένες

Η ποίηση της Κούλας Αδαλόγλου, χαμηλόφωνη και στοχαστική είτε ανταλλάσσοντας στο παρελθόν ως Πηνελόπη επιστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Οδυσσέα, είτε ανακαλώντας...