Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η κεραμική ως τεκμήριο της ανθρώπινης έκφρασης

Κάθε τέχνη ζει μέσα από τις αμφισβητήσεις της, τις ρήξεις της με τη συμβατική θεώρηση του κόσμου και τις διαρρήξεις νέων δρόμων που οδηγούν σε νέες φόρμες και σε νέους διαύλους επικοινωνίας με...

Εσωτερικά τοπία

Η ζωγραφική του τοπίου ήταν ο καταλύτης για την αποδέσμευση των καλλιτεχνών από τους εκάστοτε κοσμικούς ή θρησκευτικούς μαικήνες. Που άρχισαν στα τέλη του 19ου αιώνα να ζωγραφίζουν στην ύπαιθρο...


Ραδιόφωνο