Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περιφ. Αττικής: Σε τροχιά ολοκλήρωσης το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα

Το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, αποτελεί έργο πρότυπο, ακολουθεί πλήρως την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και λύνει οριστικά το μείζον θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα 2 νησιά

Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων και Αντικυθήρων» ύψους 1.500.000 ευρώ υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Ειδικότερα, αφορά στην εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, είναι όμως απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, ενώ αποτελούσαν και αίτημα της Δημοτικής Αρχής του νησιού. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι το πλήρες σύστημα πυρασφάλειας του χώρου του νέου ΧΥΤΥ στη θέση "Λαχνός" και κυρίως η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤ Αδρανών Υλικών. Ο ΧΥΤ Αδρανών θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών στο νησί, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα αυτόνομης παραγωγής υλικού 3Α στον Δήμο Κυθήρων, καθώς προγραμματίζεται η τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων (σπαστήρα). Η λειτουργία του ΧΥΤΥ θα γίνει με συνεργασία του Δήμου Κυθήρων και του ΕΔΣΝΑ.

Το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, που ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2019 και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής αλλά και από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, αποτελεί έργο πρότυπο, εντάσσεται στον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, ακολουθεί πλήρως την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και λύνει οριστικά το μείζον θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα 2 νησιά, ζήτημα που σχετίζεται άμεσα και με την τουριστική τους ανάπτυξη.  

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις