Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το πρώτο θαλάσσιο καταφύγιο άγριας ζωής στη Γυάρο

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη θεωρεί το WWF Eλλάς τον χαρακτηρισμό της θαλάσσιας περιοχής πέριξ της Γυάρου, τόπου εξορίας μέχρι και τη χούντα, ως θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), του πρώτου στην Ελλάδα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,..

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη θεωρεί το WWF Eλλάς τον χαρακτηρισμό της θαλάσσιας περιοχής πέριξ της Γυάρου, τόπου εξορίας μέχρι και τη χούντα, ως θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), του πρώτου στην Ελλάδα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στις 24.12.2015. Με αυτή θωρακίζεται μια μοναδική σε αξία περιοχή δεδομένου ότι η Γυάρος φιλοξενεί το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα αποικίες ενός μοναδικού θαλασσοπουλιού, του Μύχου, ενώ το 50% του βυθού της καλύπτεται από λιβάδια Ποσειδωνίας και τραγάνες.

Όπως επισημαίνει το WWF Ελλάς, η απόφαση αυτή αποσκοπεί:

* Στη διατήρηση των σημερινών ρυθμών αναπαραγωγής του τοπικού πληθυσμού της μεσογειακής
φώκιας Monachus Μonachus.

* Στη διατήρηση και την προστασία των κρίσιμων ενδιαιτημάτων και των περιοχών τροφοληψίας του Μύχου (Puffinus yelkouan).

* Στη διατήρηση και την προστασία του οικοτόπου προτεραιότητας των λειμώνων Ποσειδωνίας
(Posidonia Oceanica).

* Στη διατήρηση και προστασία των υφάλων (τραγάνας) (Coralligene Formations).

* Στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στηρίχθηκε στην Έκθεση Μελέτης Τεκμηρίωσης για τη θεσμοθέτηση θαλάσσιου Καταφυγίου Άγριας Ζωής της Γυάρου, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Κυκλάδες Life από τη MΟm / Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, που είναι ένας από τους εταίρους του προγράμματος.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που συντονίζει το WWF Ελλάς, έχει στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από την περιοχή Natura της Γυάρου για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιεία και τις τοπικές οικονομίες των νησιών Σύρου και Άνδρου.

Δείτε όλα τα σχόλια