Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επανεξέταση της καταστροφικής νομοθεσίας των τελευταίων ετών

Στην αναθεώρηση της μνημονιακής πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία παρήχθη μαζικά από το 2011 έως το 2014 με έντονα τα πελατειακά χαρακτηριστικά και απορρύθμισε κάθε κανόνα στην οργάνωση των πόλεων και των οικισμών, φορτώνοντας με επιπλέον δραστηριότητες τις εκτός σχεδίου...

Στην αναθεώρηση της μνημονιακής πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία παρήχθη μαζικά από το 2011 έως το 2014 με έντονα τα πελατειακά χαρακτηριστικά και απορρύθμισε κάθε κανόνα στην οργάνωση των πόλεων και των οικισμών, φορτώνοντας με επιπλέον δραστηριότητες τις εκτός σχεδίου περιοχές, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με χθεσινή απόφαση του υπουργού Π. Σκουρλέτη και του αναπληρωτή υπουργού Γ. Τσιρώνη συγκροτούνται πέντε ομάδες εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες, κυρίως και με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών φορέων κατά περίπτωση (ΤΕΕ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ), Πολεοδόμων - Χωροτακτών, Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.ά.). Υπό τον συντονισμό της γενικής γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ρ. Κλαμπατσέα οι θεματικές ομάδες, έως τα τέλη Μαΐου του 2016, οφείλουν να έχουν ετοιμάσει τις νέες προτάσεις για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Το θεματικό αντικείμενο των πέντε ομάδων, όπως περιγράφεται στην απόφαση, έχει ως εξής:

* Σύνταξη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, Νόμος 4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

* Απλοποίηση των διαδικασιών, τροποποίηση του οικοδομικού κανονισμού, των διατάξεων περί έκδοσης αδειών δόμησης, των αρμοδίων συμβουλίων κ.ά.

* Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4315/2014 "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις".

* Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός" και του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014.

* Οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, όροι δόμησης και περιορισμοί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 24.4.85.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

ΜΜΕ και αυτοσεβασμός

Υπάρχουν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπερασπίζονται την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητά τους, ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας και συχνά προθέτουν και δικούς τους. Το χαρακτηριστικό των μέσων αυτών είναι ο αυτοσεβασμός.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο