Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το ΤΧΣ "έχασε" 5,5 δισ. ευρώ σε 9 μήνες

Χαμένο κατά 5,5 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες εμφανίζεται το ΤΧΣ. Και βέβαια δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα αν επρόκειτο για ιδιωτικά κεφάλαια που διαχειριζόταν μια εταιρεία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο λόγος γίνεται για άτομα που κατέχουν τις θέσεις της...

Χαμένο κατά 5,5 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες εμφανίζεται το ΤΧΣ. Και βέβαια δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα αν επρόκειτο για ιδιωτικά κεφάλαια που διαχειριζόταν μια εταιρεία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο λόγος γίνεται για άτομα που κατέχουν τις θέσεις της διοίκησης, με κυβερνητική προώθηση, κάνοντας "κουμάντο" σε χρήματα τα οποία ανήκουν στους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, στα 17 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του 2014, από 22,5 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013, ενώ το κεφαλαιακό "μαξιλάρι" είναι στα 11,6 δισ. ευρώ. Όπως όλα δείχνουν, η αναφερθείσα τεράστια απομείωση της αξίας των μετοχών του οφείλεται εν πολλοίς στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη. Τότε, ιδιώτες επενδυτές (σ.σ.: κυρίως ξένα funds) μπήκαν στο μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών τραπεζών, προκαλώντας "ζημιά" στο ΤΧΣ και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ιδίου όσο και της κυβέρνησης.

 

Πτώση εσόδων... αύξηση εξόδων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΤΧΣ για την περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, τα κυριότερα στοιχεία είναι τα εξής:

Έσοδα από τόκους: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 58,6 εκατ. ευρώ έναντι 148,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη μείωση του υπολοίπου των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχει το ΤΧΣ μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013.

Δαπάνες προσωπικού: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του ΤΧΣ κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 33, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε 22.

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια