Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αυξημένες προσλήψεις και μερική απασχόληση

Το 2017 η υψηλότερη επίδοση από το 2001 σε νέες θέσεις εργασίας - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εργάνης, ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό των ευέλικτων μορφών στην αγορά εργασίας και τις νέες προσλήψεις

Το 2017 έκλεισε με την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τον αριθμό των προσλήψεων και αυτό αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Εργάνης. Σχεδόν 144.000 είναι ο θετικός απολογισμός του ισοζυγίου προσλήψεων - απολύσεων, ο πλέον θετικός της τελευταίας πενταετίας, με αύξηση του ρυθμού των προσλήψεων σχεδόν κατά 40%.

Συγκεκριμένα η αύξηση προσλήψεων από το 2014 και μετά κυμαίνεται ως εξής: 88.000 περισσότερες προσλήψεις το 2014, 83.000 το 2015, 121.000 το 2016 και 144.000 περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις το 2017.

Ωστόσο το ερώτημα που τίθεται από διάφορες πλευρές είναι σε ποιο βαθμό υπερτερούν οι θέσεις μερικής απασχόλησης σήμερα στην αγορά εργασίας και ακόμα ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό της μερικής απασχόλησης, ειδικά στις νέες προσλήψεις.

Στο 68% η πλήρης απασχόληση

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης, την τελευταία περίοδο διακυβέρνησης Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 2014 - 2015, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης υπερτερούσαν των ελαστικών μορφών. Η πλήρης απασχόληση αφορούσε το 69,74% του συνόλου της απασχόλησης. Το 2017 οι θέσεις πλήρους απασχόλησης επίσης υπερτερούν, με σχεδόν παραπλήσιο ποσοστό 68,44%.

Επομένως οι επιπλέον θέσεις εργασίας (προσλήψεις) έχουν αυξηθεί κατά 40%, ενώ οι σχέσεις μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης παραμένουν σχεδόν ίδιες, δηλαδή δεν υπάρχει κατάρρευση της απασχόλησης ούτε... “δραματική μείωση της πλήρους απασχόλησης”, αντιθέτως έχουμε ένα νέο σημαντικό στοιχείο, που αφορά την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων!

Ειδικότερα την τελευταία τριετία η Εργάνη κατέγραψε επιπλέον 293.258 θέσεις εργασίας και οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%. Να υπενθυμίσουμε ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 144.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση από το 2001 μέχρι σήμερα.

Επίσης, σύμφωνα με την απογραφή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία: Το 68,44% των εργαζομένων ή 1.248.647 άτομα δουλεύουν περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 86.120 εργαζομένους μεγαλύτερος σε σχέση με το 2016. Διαπιστώνεται επίσης αύξηση των εργαζομένων με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, καθώς το 2017 έφτασαν τους 413.285 καλύπτοντας το 22,65% του συνόλου. Σε σχέση με το 2016, όταν ήταν 382.729, καταγράφεται αύξηση κατά 30.556 εργαζομένους ή 7,98%.

Νέες προσλήψεις: στο 55% οι ευέλικτες μορφές

Σε επίπεδο νέων προσλήψεων το 2013 (πρώτη εφαρμογή της Εργάνης) η πλήρης απασχόληση αφορούσε το 64% των νέων προσλήψεων, ενώ το 37% είχαν προσληφθεί με μερική απασχόληση. Βελτιούμενο το σύστημα αποκαλύπτει το δράμα της αγοράς εργασίας. Η μερική απασχόληση και συνολικά οι ευέλικτες μορφές ανεβαίνουν στο 46% στο τέλος της ίδιας χρονιάς! Υπενθυμίζεται ότι ένα χρόνο πριν η κυβέρνηση Παπαδήμου προχώρησε σε κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σε δραματική μείωση του κατώτατου μισθού (22%) όπως επίσης και σε διαχωρισμό των εργαζομένων με βάση το ηλικιακό όριο των 25 ετών.

Τον επόμενο χρόνο, το 2014, η μερική απασχόληση στις νέες προσλήψεις κάνει νέο άλμα φθάνοντας το 50,5%. Μάλιστα ο Δεκέμβριος εκείνης της χρονιάς, τελευταίος της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, είχε ποσοστό μερικής απασχόλησης 55%! Το ποσοστό αυτό, όσον αφορά τις νέες προσλήψεις, διατηρείται με διακυμάνσεις μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Εργάνης για το 2017 συνολικά, η πλήρης απασχόληση αφορά σχεδόν 1 στις 2 νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν (45,13%).

Ειδικότερα τον Δεκέμβριο είχαμε 73.312 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, 71.893 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (41,78%) και 26.859 προσλήψεις εκ περιτροπής εργασίας (15,61%).

Δείτε όλα τα σχόλια