Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ο νέος ΟΑΕΔ, έργο της τετραετίας 2015 - 2019

Τα μεγάλα βήματα με στόχο τη ριζική αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ που πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 - 2019 αποτυπώνει στον απολογισμό της η τέως διοικήτρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη

Τα μεγάλα βήματα με στόχο τη ριζική αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 2015 - 2019 υπογραμμίζει στον απολογισμό της η τέως διοικήτρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη.

"Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν οδηγούν στον μετασχηματισμό του από έναν γραφειοκρατικό φορέα παροχής επιδομάτων και επιχορηγήσεων σε μια σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία απασχόλησης και συμβάλλουν στην οικοδόμηση του νέου μοντέλου κοινωνικού κράτους, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, αντλώντας συμπεράσματα από την εμπειρία της οικονομικής κρίσης που αφήνει πίσω της" τονίζει εισαγωγικά η Μ. Καραμεσίνη.

Όπως σημειώνει ακόμα, ο ΟΑΕΔ υπήρξε εργαστήριο και πεδίο εφαρμογής μεγάλων δομικών αλλαγών, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου στην αγορά εργασίας ως προς τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ανέργων για σταθερή επαγγελματική ένταξη και των επιχειρήσεων για πρόσληψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού.

Ειδικότερα, η Μ. Καραμεσίνη εστιάζει στις δύο βασικές αλλαγές και στο σχέδιο ριζικής αναδιοργάνωσης του Οργανισμού που ξεκίνησε το 2015:

1. Πρώτο, αναδιατυπώσαμε και περιορίσαμε σε τρεις τους στόχους και τους άξονες δράσης του προγράμματος 'Επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ' α) νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών προς ανέργους και επιχειρήσεις, με περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής και με βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας, β) αλλαγή του οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου και της εργασιακής κουλτούρας με έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων, γ) επιμόρφωση - κατάρτιση του προσωπικού για την υποστήριξη των αλλαγών.

2. Δεύτερο, και σημαντικότερο, συνδέσαμε την επιτυχία του προγράμματος με την ενδυνάμωση του ΟΑΕΔ με προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού και την τεχνολογική αναβάθμισή του. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια έλλειψη σε εργασιακούς συμβούλους (1 προς 3.500 ανέργους) για να παρέχουν τις νέες υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής ανέργων και εργοδοτών που προέβλεπε το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού, το οποίο προετοιμάζαμε αναπτύσσοντας νέα εργαλεία, καταρτίζοντας το προσωπικό και πραγματοποιώντας οργανωτικές - θεσμικές αλλαγές, διεκδικήσαμε από την κυβέρνηση και πετύχαμε την πρόσληψη μεγάλου αριθμού μόνιμων εργασιακών συμβούλων, ώστε να αποφύγουμε την ανάθεση υπηρεσιών συμβουλευτικής και σύζευξης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατεύθυνση που είχε αποτυπωθεί στο αρχικό σχέδιο του προγράμματος το 2012. Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 και πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2019. Η ενδυνάμωση του ΟΑΕΔ περιέλαβε επίσης πρωτοβουλίες ουσιαστικής βελτίωσης του ΟΠΣ, που παρουσίαζε τεράστιες δυσλειτουργίες που έχουν πλέον αντιμετωπιστεί, και τη μαζική προμήθεια υπολογιστών νέας γενιάς για την πλήρη τεχνολογική αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού και την κάλυψη όλου του προσωπικού".

Το έργο στον ΟΑΕΔ 2015 - 2019

Α) ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Υλοποίηση του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του οργανισμού με στοχευμένες προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού και με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό συστημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής.

Στόχος προγράμματος: ο ΟΑΕΔ να αυξήσει τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρει στους ανέργους και να τους παρέχει καλύτερη υποστήριξη και καθοδήγηση στην αναζήτηση κατάλληλης εργασίας.

Επιτεύγματα προγράμματος: οργάνωση χώρων υποδοχής και αυτοεξυπηρέτησης ανέργων σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες, πολύ μεγάλη επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πλήρης αναδιοργάνωση της συμβουλευτικής ανέργων με νέα εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές και με την πρόσληψη 335 νέων εργασιακών συμβούλων υψηλών προσόντων, νέες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή ενός νέου μοντέλου παροχής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, κατάρτιση των δύο τρίτων του προσωπικού, αλλαγή οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου, ενεργοποίηση και συμμετοχή εργαζομένων.

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης

Την τετραετία 2015 - 2018 υλοποιήθηκαν προγράμματα απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης και διατήρησης θέσεων εργασίας για 359.000 ωφελούμενους. Μέχρι σήμερα, 175.000 άνεργοι έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα, εκ των οποίων 13 είναι ανοιχτά και δέχονται αιτήσεις. Τρία επιπλέον προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας προκηρύχθηκαν εντός του 2019 για 24.000 ανέργους.

Ανασχεδιασμός όλων των παλιών και σχεδιασμός νέων καινοτόμων προγραμμάτων, π.χ. απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για όσους έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους μέσα στην κρίση, πιλοτικό πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας.

Νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών - Πιλοτικό πρόγραμμα στο Θριάσιο πεδίο (Ελευσίνα). Σχεδιάστηκε με βάση τα χαρακτηριστικά των ανέργων και της ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις της περιοχής και υλοποιείται με βάση τη διάγνωση των ατομικών αναγκών υποστήριξης των ανέργων για να βρουν δουλειά, για τους οποίους επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός από ένα μενού διαρκώς ανοιχτών προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης.

Ασφάλιση κατά της ανεργίας και ιδιότητα του ανέργου

* Μεταξύ 2014 και 2018, αυξήθηκε ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων κατά 25% και των ανέργων εποχικών επαγγελμάτων που παίρνουν ειδικό εποχικό βοήθημα κατά 60%.

* Μειώθηκαν τα απαιτούμενα ημερομίσθια για την τακτική επιδότηση ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

* Διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος στους χορευτές και τους τεχνικούς που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

* Διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου όσοι άνεργοι δουλεύουν μέχρι 70 ημέρες το δωδεκάμηνο.

Προγράμματα κοινωνικής πολιτικής

* Αύξηση αριθμού ωφελούμενων παιδιών στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, από 11.000 το 2014 σε 57.000 το 2019.

* Αύξηση αριθμού ωφελούμενων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, από 67.000 το 2014 - 2015 σε 141.000 το 2018 - 2019.

* Ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας, από τον Μάρτιο του 2019, του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού ΟΑΕΔ Καρδίτσας, που φιλοξενεί σήμερα 100 παιδιά.

* Έναρξη, από το 2019, προγραμμάτων χορήγησης δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων σε εργαζόμενους και ανέργους.

* Ρύθμιση οφειλών για περίπου 36.000 δικαιούχους εργατικών κατοικιών στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ και για περίπου 82.000 δανειολήπτες από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

* Ολοκλήρωση της κατασκευής έξι (6) οικισμών εργατικών κατοικιών που είχαν ξεκινήσει από τον τ. ΟΕΚ και παράδοση στους δικαιούχους 334 νέων κατοικιών.

Επαγγελματική εκπαίδευση - Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ

* Παράταση έως το σχολικό έτος 2021 - 2022 της λειτουργίας των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ που είχαν καταργηθεί το 2013.

* Διαμόρφωση από κοινού με το υπ. Παιδείας του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας, που θεσμοθετήθηκε το 2017.

* Εκπόνηση 30 νέων προγραμμάτων μάθησης στον χώρο εργασίας και πιλοτική εφαρμογή.

* Πιλοτικά προγράμματα μαθητείας και αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και μεγάλες επιχειρήσεις (ΕΕΣΤΥ, ΕΛΓΟ, DEKRAAkademie, κλάδος έτοιμου ενδύματος, πράσινα επαγγέλματα κ.ά.).

Επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων (ΚΕΚ ΟΑΕΔ και ΛΑΕΚ)

* Ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΚΕΚ ΑμεΑ) στη Θεσσαλονίκη με κανονισμό λειτουργίας που προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων Προστατευμένης Εργασίας που θα παρέχουν εργασία στους αποφοίτους και θα τους βοηθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

* Σχεδιασμός και υλοποίηση, από το 2016, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 150 κρατουμένων σε 6 καταστήματα κράτησης, σε συνεργασία με το υπ. Δικαιοσύνης, και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου επέκτασής τους σε όλες τις φυλακές της χώρας.

* Πλήρης αναμόρφωση του προγράμματος ΛΑΕΚ επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων 1 - 49 ατόμων (εγκύκλιος 2019).

Πρόσληψη προσωπικού - Εργασιακές σχέσεις

* Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 335 μόνιμων εργασιακών συμβούλων με υψηλά προσόντα, τεσσάρων (4) μόνιμων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη δέκα (10) μόνιμων πτυχιούχων πληροφορικής.

* Κατάργηση των εργολάβων καθαριότητας και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ 1/2018) 478 εργαζομένων μέσω της σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας όλων των υπηρεσιών του οργανισμού πανελλαδικά.

* Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ (ΣΟΧ 2/2018), 86 συμβασιούχων ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

* Εφαρμογή για πρώτη φορά στον ΟΑΕΔ του θεσμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας από το σχολικό έτος 2017 - 2018.

* Θεσμοθέτηση και εφαρμογή από το 2017, για πρώτη φορά στον ΟΑΕΔ, αντικειμενικού πλαισίου επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των εκπαιδευτικών δομών (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ).

* Αναγνώριση, από το 2017, της προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΔΟΧ και ένταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια. Έως σήμερα έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε περισσότερους από 1.400 εκπαιδευτικούς και η συνάφεια με το αντικείμενο περισσότερων των 500 μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

 

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Αφήστε, κ. Μητσοτάκη

Πραγματικά εντυπωσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όσα δήλωσε στη Βουλή εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Παραπονέθηκε ότι, ενώ βρισκόταν απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο, ο Αλ. Τσίπρας έκανε απρεπείς δηλώσεις εις βάρος του.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο