"Ναι" ΣτΕ στις εξετάσεις στα πρότυπα - πειραματικά

  • 28.05.2013

Απορρίφθηκαν από το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγές Συλλόγων Γονέων με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση που προσδιόριζε τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα πειραματικά σχολεία το σχολικό έτος 2013-2014. Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη απόφαση όριζε την εισαγωγή των μαθητών με εξετάσεις και όχι με κλήρωση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι Σύλλογοι Γονέων ζητούσαν να ακυρωθεί η από 20.2.2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων. Όμως, στις 12.3.2013 εκδόθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων νέα απόφαση, η οποία επαναλαμβάνει κατά βάση την προγενέστερη από 12.3.2013 απόφαση του ίδιου οργάνου.

Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι οι αιτήσεις των Συλλόγων Γονέων κ.λπ. δεν έχουν πλέον αντικείμενο, καθώς στρέφονται κατά μιας αποφάσεως η οποία έχει αντικατασταθεί.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.