Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΕΣΠΑ: Με ρυθμούς χελώνας η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων

Είναι αδύνατον στην Ελλάδα, παρά τις φαινομενικές, τελικά, προσπάθειες που κάνει, να απορροφήσει τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαιούται.

Βρυξέλλες

Είναι αδύνατον στην Ελλάδα, παρά τις φαινομενικές, τελικά, προσπάθειες που κάνει, να απορροφήσει τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαιούται.

Πρόκειται για μια εξοργιστική αδυναμία, αν ληφθεί υπόψη το απόλυτο ρεκόρ της μέσα στην Κοινότητα στην ανεργία, και ιδιαίτερα αυτής των γυναικών και των νέων κάτω των 25 ετών. Το συνολικό ποσοστό απορροφητικότητας από τα ΕΣΠΑ εμφανίζεται βελτιωμένο, αν και η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε σύγκριση με τις άλλες μνημονιακές χώρες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις βασίζονται στο περιεχόμενο της στρατηγικής έκθεσης που δημοσίευσε χθες η Κομισιόν, της σχετικής με την εφαρμογή των προγραμμάτων της Πολιτικής για τη Συνοχή κατά την επταετία 2007-2013, στην οποία εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων σε κάθε χώρα - μέλος.

«Τρέχουμε να προλάβουμε» είπε χαρακτηριστικά κοινοτική πηγή, αναφερόμενη στον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο είναι οι λόγοι αυτής της μεγάλης καθυστέρησης:

1. Η αδυναμία συγχρηματοδότησης από την Ελλάδα των διαφόρων κοινωνικών και άλλων προγραμμάτων και

2. Ο αποσυντονισμός της δημόσιας διοίκησης που τον απέδωσε, προφανώς για να δικαιολογήσει την ελληνική αλλά και την κοινοτική αδυναμία συντονισμού της μέσω της ομάδας Δράσης της Επιτροπής (Task Force) με επικεφαλής τον Χορστ Ράιχενμπαχ, στην «πολιτική κρίση» (sic).

Η ίδια πηγή εξήγησε ότι αυτή η υπό τον κ. Ράιχενμπαχ Ομάδα Δράσης, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, προσπαθεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο για να μπορέσει η χώρα ν' απορροφήσει το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) το αργότερο μέχρι το 2015.

Τραγική και εξοργιστική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την κατάσταση σχετικά με την αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αναχαίτισης της ανεργίας, αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τόνωσης της προσπάθειας για την επαγγελματική κατάρτιση. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα να απορροφήσει από το ΕΚΤ, κατά την επταετία 2007-2013, 4 δισ. 363 εκατ. ευρώ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, πριν δηλαδή από ελάχιστους μήνες, η χώρα μας εμφανιζόταν να έχει απορροφήσει μόλις 1 δισ. 786 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,9%, όταν ο κοινοτικός μέσος όρος απορρόφησης από αυτό το ταμείο έφθανε στα 46,4 δισ. ευρώ. Το δραματικό δε είναι ότι η Ελλάδα είχε δεσμεύσει, μέχρι τον Ιανουάριο, από το Κοινωνικό Ταμείο μόλις το 68,1% του συνολικού ποσού που δικαιούται.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει ακόμη να λαμβάνει από το ΕΣΠΑ (2007-2013) το ποσό των 20.210 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Ιανουάριο που μας πέρασε είχε απορροφήσει μόλις 10.039 δισ. ευρώ, ποσοστό, δηλαδή, 49,7% και της απομένουν ακόμη άλλα 10 δισ. ευρώ που πρέπει να απορροφήσει οπωσδήποτε, μέχρι το τέλος του 2015, διαφορετικά θα τα χάσει οριστικά.

Δείτε όλα τα σχόλια