Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Φοροαπαλλαγές για μηχανολογικό εξοπλισμό επιχειρήσεων

Αιτήσεις από 25 Φεβρουαρίου για το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ - Στα 150 εκατ. ο προϋπολογισμός του έργου. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Στην προκήρυξη του τρίτου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομίας, με τις αιτήσεις υπαγωγής να ξεκινούν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και να λήγουν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου εγχειρήματος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Ατομική επιχείρηση.

β. Εμπορική εταιρεία.

γ. Συνεταιρισμός.

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) , Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

ε. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

στ. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

α) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα (υπό προϋποθέσεις).

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός 6819 θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων δεν ενισχύεται.

Τα ποσά ανά επένδυση

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50.000.000 ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια), το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

α. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50.000.000 ευρώ παρέχεται το 100%)της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο).

β. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ και μέχρι 100.000.000 ευρώ παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.

γ. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Υπόκοσμος

Σε πρώτο επίπεδο, ο στρατός των ΜΜΕ που διαπλέκεται με την κυβέρνηση έκανε αυτό που όφειλε να κάνει. Εξαφάνισε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αποτροπή της κρίσης, όπως συστηματικά εξαφανίζει τον τελευταίο καιρό οτιδήποτε μπορεί να κάνει ζημιά στον Κ. Μητσοτάκη

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις