Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έκθεση Εθνικής Τράπεζας: Μεγάλες πιθανότητες για υπέρβαση του 2% στην ανάπτυξη φέτος

Πώς η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αυξάνει την κατανάλωση

Αυξημένες πιθανότητες υπέρβασης του στόχου για την ανάπτυξη το 2018 βλέπει η Εθνική Τράπεζα. Η πορεία του συνδυαστικού δείκτη οικονομικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, συνεκτιμώντας την πορεία των βασικών συστατικών του ΑΕΠ, υποδηλώνει τη δυνατότητα ετησίως στο τρίτο τρίμηνο και αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης του ετήσιου στόχου για ανάπτυξη 2% στο σύνολο του 2018, σημειώνει η τράπεζα σε ανάλυσή της για την πορεία της οικονομίας.

Όπως υπενθυμίζει η μελέτη, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,8% ετησίως (+0,2% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) το δεύτερο τρίμηνο του 2018, από 2,5% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2018 (ανοδικά αναθεωρημένη εκτίμηση), εμφανίζοντας θετικό ρυθμό ετήσιας αύξησης για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, που συνιστά την καλύτερη επίδοση των τελευταίων έντεκα ετών.

Οι εξαγωγές παρέμειναν ο βασικός πυλώνας της ανάκαμψης, με την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 9,4% σε ετήσια βάση να προσθέτει 3 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο. Η ανωτέρω θετική συνεισφορά μετριάστηκε από την αρνητική επίδραση της αύξησης των εισαγωγών κατά 4,3% ετησίως (κυρίως για πρώτες ύλες, καύσιμα και διαρκή καταναλωτικά αγαθά), με αποτέλεσμα η καθαρή συνεισφορά των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2018 να διαμορφώνεται στις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναφορικά με τις δύο βασικές κατηγορίες των εξαγωγών, οι εξαγωγές υπηρεσιών με επίκεντρο τον τουρισμό πρόσθεσαν 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών πρόσθεσαν άλλες 1,3, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό υψηλό τόσο σε απόλυτες τιμές αλλά και ως ποσοστό στο ΑΕΠ (18,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2018 έναντι μέσου όρου εικοσαετίας 11,2%) και σημειώνοντας σωρευτική αύξηση 72,3% την τελευταία δεκαετία.

Οι συλλογικές συμβάσεις αυξάνουν την κατανάλωση

Η επανενεργοποίηση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων -που ξεκίνησε σε έναν περιορισμένο αριθμό κλάδων το τρίτο τρίμηνο του 2018- θα συμβάλει σε ταχύτερη ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών, τουλάχιστον για τους απασχολούμενους που δεν καλύπτονταν έως σήμερα από κάποια κλαδική σύμβαση, ενώ ενδεχομένως να ασκήσει και δευτερογενείς επιδράσεις σε άλλους κλάδους. Συνεπώς, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6%, σε ετήσια βάση, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από 0,5% στο πρώτο εξάμηνο.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια