Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μειώθηκε το 2017 η φτώχεια στην Ελλάδα

Αποτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για τις κοινωνικές παροχές - * Στα 15.106 ευρώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών Παραμένει εκτεθειμένο στην φτώχεια το 20,2% του πληθυσμού μετά τις κοινωνικές ενισχύσεις

Μειώθηκαν το 2017 οι Έλληνες που ζουν σε καθεστώς φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και υλικών στερήσεων. Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο 34,8% (3.701.800 άτομα) από 3.789.300 άτομα ή 35,6% του πληθυσμού το 2016. Μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα και ενισχύσεις στους αδύνατους οικονομικά) 20,2% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 21,1% σε υλική στέρηση και 15,6% έως 0-59 ετών διαβιοί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Το κατώφλι

Το "κατώφλι της φτώχειας", σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται σε 4.560 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 9.576 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 7.600 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε 15.106 ευρώ.

Σε κίνδυνο φτώχειας ένας στους τρεις

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, o πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 34,8% (3.701.800 άτομα) από 3.789.300 άτομα ή 35,6% το προηγούμενο έτος.

Ο πληθυσμός που, ενώ δεν βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιoί σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας, ανέρχεται σε 9,1%.

Ο πληθυσμός που δεν βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και διαβιoί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,2%.

Ο πληθυσμός που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιoί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,7%.

Μετά τις "κοινωνικές μεταβιβάσεις" 20,2% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 21,1% σε υλική στέρηση και 15,6% έως 59 ετών διαβιoί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Λίγο χειρότερα από το 2005

Μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, το 20,2% του συνολικού πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας. Ο δείκτης αυτός, που το 2005 ήταν 19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το 2012, οπότε εκτιμήθηκε στο 23,1%, ενώ άρχισε να μειώνεται από το 2014.

Τα νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 789.585 σε σύνολο 4.162.442 νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 2.152.691 στο σύνολο των 10.634.925 ατόμων του πληθυσμού.

Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 24,5% με μείωση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2016.

Γενικά, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας σημείωσε μείωση σε σχέση με το 2016 κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες (24,2%) για το ποσοστό πληθυσμού με δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες (9,9%) μεταξύ των εργαζόμενων γυναικών. Κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες (24,9%) μεταξύ παιδιών 0-17 ετών νοικοκυριών όπου οι γονείς (ή κηδεμόνες) ενοικιάζουν την κύρια κατοικία τους.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια