Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Οι επιχειρήσεις να δείξουν περισσότερη εξαγωγική κουλτούρα"

Προτάσεις της Ernst & Young Ελλάδος - Η εταιρεία κάνει λόγο για την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής εξαγωγών - Η εταιρεία κάνει λόγο για την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής εξαγωγών

Επτά συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να πράξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσουν μια εξαγωγική κουλτούρα και εξωστρέφεια, καταθέτει σε μελέτη της η Ernst & Young, καλώντας τις να υιοθετήσουν δραστικές αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία. Επισημαίνει δε, ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να εγκαταλείψει πρακτικές που ενδεχομένως τις βοήθησαν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά δεν θα τους επιτρέψουν να διακριθούν στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα όμως, καλεί και την πολιτεία να ενδιαφερθεί και αυτή για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, προτρέποντάς την να ακολουθήσει 8 επιμέρους πρακτικές για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει και θα παροτρύνει το ελληνικό επιχειρείν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Στην έρευνα της Ε.Υ. με τίτλο «Made in Greece: Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών» σημειώνεται ότι το 2015, από το σύνολο των 700.000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μόνο οι 17.730, ή το 2,5% του συνόλου, κατέγραψαν εξαγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό αυτό αξιολογείται ως εξαιρετικά χαμηλό. Μεταξύ δε των δυσμενών συνθηκών για να αναπτυχθεί η εξωστρέφεια η Ε.Υ. απαριθμεί τη γραφειοκρατία, την υψηλή φορολόγηση και την αρνητική εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Κάνει λόγο ακόμη και για την ανάγκη να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική.

Σύμφωνα με την Ε.Υ., οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει:

* Να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, χωρίς προσδοκίες γρήγορων αποδόσεων.

* Να επικεντρωθούν στην ποιότητα του προϊόντος και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

* Να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις εμπορικές τους πρακτικές στις επιμέρους ανάγκες της κάθε αγοράς.

* Να θέσουν όλη την οργάνωση της επιχείρησης στην υπηρεσία του στόχου των εξαγωγών.

* Να αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν τα απαραίτητα εξειδικευμένα στελέχη, δημιουργώντας την κατάλληλη οργανωτική δομή.

* Να εξελίξουν το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο διοίκησης.

* Να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, συμπράξεις και άλλες μορφές συνεργασίας, για να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακος.

Η δε πολιτεία, για να τονώσει την εξωστρέφεια της ελληνικής Οικονομίας πρέπει να πράξει τα εξής:

* Να συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες σε έναν φορέα με συντονιστικό ρόλο για το εγχείρημα των εξαγωγών.

* Να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας που αυξάνει το κόστος των εξαγωγών.

* Να ηγηθεί της προσπάθειας χάραξης μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές.

* Να συντονίσει το εγχείρημα της δημιουργίας μιας στιβαρής εθνικής εμπορικής ταυτότητας, που θα συνδέει τα ελληνικά προϊόντα με τις έννοιες της ποιότητας και της αυθεντικότητας.

* Να φροντίσει για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, που θα υποστηρίξει την εξαγωγική προσπάθεια.

* Να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (εμπορικοί ακόλουθοι κ.λπ.), οι οποίες, σε συνδυασμό με τα επιμελητήρια και τους συνδέσμους επιχειρήσεων, μπορούν να εξασφαλίσουν στις μικρές, κυρίως, εξαγωγικές επιχειρήσεις την απαραίτητη πληροφόρηση.

* Να ενισχύσει τις υποδομές και τα μεταφορικά δίκτυα και τη σύνδεσή τους με το εξωτερικό.

* Να εξασφαλίσει κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες των επιχειρήσεων, αλλά και των αγροτικών συνεταιρισμών.

Η έρευνα διαπιστώνει διάφορα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι χαμηλές τιμές του ανταγωνισμού ή, αντίστροφα, το υψηλό τους κόστος, η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εσωτερικών δομών, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στη χώρα μας, η υψηλή φορολογία και η αρνητική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Δύο αντιλήψεις, δύο δρόμοι

Μετά τις Πρέσπες, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ήταν ακόμα μία καθαρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο γραμμές: αυτή που αντιλαμβάνεται ως πρόοδο τον δημοκρατικό θεσμικό εκσυγχρονισμό της...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο