Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Κομφούζιο για την τρίμηνη αναστολή χρεών στους οφειλέτες

«Οι τράπεζες δεν έχουν σαφείς υποδείξεις από τον κρατικό μηχανισμό για το χειρισμό της «ελεύθερης» σε συμφωνία με τον μη πληττόμενο οφειλέτη παροχή της πολυπόθητης τρίμηνης αναστολής καταβολής των δόσεων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα μία φορά κομφούζιο» αναφέρει η δικηγόρος Σοφία Γιαρέντη

Κομφούζιο έχει δημιουργηθεί σχετικά με την τρίμηνη αναστολή χρεών στους οφειλέτες. Σύμφωνα με την δικηγόρο Σοφία Γιαρέντη αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες δεν έχουν σαφείς υποδείξεις από τον κρατικό μηχανισμό για το χειρισμό της «ελεύθερης» σε συμφωνία με τον μη πληττόμενο οφειλέτη παροχή της πολυπόθητης τρίμηνης αναστολής καταβολής των δόσεων.

Αναλυτικά το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο mcaounilaw.gr:

«Στη δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και υπό το φόβο κατάρρευσης της οικονομίας, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης μέρους των πολιτών που έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση και κατ’ επέκταση η δυνατότητα κάλυψής των παγίων οικονομικών υποχρεώσεών τους (εισφορές, βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και μείωση του ενοικίου και – πλέον- δανειακές υποχρεώσεις), εξαιρώντας επιστήμονες και επιτηδευματίες που μέχρι και σήμερα «θεωρείται» ότι έχουν μείνει αλώβητοι από τη δίνη.

Την 31.3.2020 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75/30.3.2020) της Κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων. Πιο συγκεκριμένα το πέμπτο άρθρο της σχετικής Πράξης αναφέρει επί λέξει τα κάτωθι:

«Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7,8 και 11 του ν.4469/2017 (Α’62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) , καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν.4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.

Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν.4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α’ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις , δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή».

Με την αναστολή των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασμό με την αναμονή προς είσπραξη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ, η Κυβέρνηση προσέφερε (στην ίδια μερίδα πολιτών) και την αναστολή καταβολής των δόσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το νόμο Κατσέλη όπως είχε διαμορφωθεί, με την άπρακτη πάροδο τεσσάρων μηνών χωρίς καταβολές των δόσεων προς την Τράπεζα στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής, ο οφειλέτης εξέπιπτε αυτοδικαίως της ρύθμισης και κατ’ επέκταση της αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του. Αναλογικά, στην περίπτωση παράλειψης καταβολής κάποιων δόσεων στα πλαίσια της τελικής απόφασης υπαγωγής του οφειλέτη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο ως άνω καλούνταν μετά το τέλος της ρύθμισης να καταβάλει τα ποσά που υπολείπονταν εντόκως μέσα σε ένα έτος προκειμένου να λάβει την απαλλαγή από τα υπόλοιπα των χρεών του.

Εξ αυτής της ιδιαιτερότητας που ήδη υπάρχει στο Νόμο Κατσέλη, η Κυβέρνηση προέβη σε αναστολή της καταβολής των δόσεων είτε στα πλαίσια προσωρινής διαταγής είτε στα πλαίσια της τελικής ρύθμισης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι για Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020. Η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους οφειλέτες που έχουν υποβάλει την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από 1η Μαρτίου 2019 έως τη σήμερον και έχουν κριθεί «επιλέξιμοι» από την πλατφόρμα, με παράλληλη αναστολή εκπλειστηριασμού της λοιπής ακίνητης περιουσίας του «επιλέξιμου» οφειλέτη για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η ως άνω αναστολή καταβολής δόσεων ισχύει και για όσες αμέσως πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών κατά τον Ν.4469/2017.

Η ως άνω αναστολή καταβολής δόσεων επί τριμήνου αφορά οφειλέτες των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί όπως και ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους ήδη πληττόμενους ενώ δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους, επιστήμονες, ανέργους και συνταξιούχους.

Πρακτικά, η εφαρμογή της ανωτέρω αναστολής προς αποφυγή σύγχυσης μεταξύ των οφειλετών που έχουν κάνει την αίτηση του Νόμου Κατσέλη, αφορά μερίδα των συμπολιτών μας οι οποίοι θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ και τη μείωση ενοικίου πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης (για τις πληττόμενες επιχειρήσεις).

Στο τελευταίο εδάφιο, γίνεται μία απλή μνεία για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες οι οποίοι δεν πλήττονται «άμεσα» οι οποίοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα της τρίμηνης αναστολής εφόσον έρθουν σε συνεννόηση με τις Τράπεζες. Εκ των πραγμάτων, δημιουργείται μια σαφής διάκριση μεταξύ των οφειλετών και κατ’ επέκταση των πολιτών όπως έχει ήδη αποδείξει η Κυβέρνηση θεωρώντας του επιστήμονες αυτοαπασχολούμενους μη πληττόμενους κλάδους τη στιγμή που έχει ήδη απαγορεύσει την κυκλοφορία με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Τέλος, από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες δεν έχουν σαφείς υποδείξεις από τον κρατικό μηχανισμό για το χειρισμό της «ελεύθερης» σε συμφωνία με τον μη πληττόμενο οφειλέτη παροχή της πολυπόθητης τρίμηνης αναστολής καταβολής των δόσεων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα μία φορά κομφούζιο».

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Οι περικοπές μισθών είναι η αρχή

Ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει, υπνωτισμένος από το success story των καναλιών. Όμως το ξήλωμα της κοινωνικής συνοχής έχει ήδη ξεκινήσει με τη μείωση των μισθών κατά 20% και την απελευθέρωση των απολύσεων.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο