Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επιδόθηκε στην Ελληνικός Χρυσός η αίτηση προσφυγής σε διαιτησία

Με την κοινοποίηση αυτή ξεκινά επίσημα η διαδικασία της διαιτησίας για να διαπιστωθεί αν η Ελληνικός Χρυσός τηρεί τις συμβατικές υποχρέωσεις της έναντι του Δημοσίου

Επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε διαιτησία του ελληνικού δημοσίου.  Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική ανακοίνωση, με την κοινοποίηση αυτή ξεκινά επίσημα η διαδικασία της διαιτησίας.

«Η ειδοποίηση της διαιτησίας αναφέρει ότι η Τεχνική Μελέτη Μονάδας Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, είναι μη πλήρης και συνεπώς παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η Εταιρεία είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η εν λόγω Τεχνική Μελέτη είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη Σύμβαση Μεταβίβασης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου» αναφέρει από την πλευρά της η Eldorado Gold.

Σε δήλωσή του ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado, αναφέρει τα εξής:

«Η Eldorado πάντοτε επιδίωκε μια εποικοδομητική σχέση και διάλογο με όλα τα επίπεδα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Παρά την άρνηση της Ελληνικής Κυβέρνησης να συνεργαστεί με την Eldorado, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων. Καλούμε για άλλη μια φορά το Υπουργείο να συνεργαστεί μαζί μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα. Είμαστε απολύτως βέβαιοι για την πληρότητα των προσπάθειών μας στην Ελλάδα, την απόλυτη συμβατότητα του σχεδιασμού μας και το τεράστιο εν δυνάμει όφελος αυτών των έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα βάσει των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών σε όλο το φάσμα των έργων μας και της δραστηριότητάς μας και επιδιώκουμε την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών προς την επίτευξη των εμπορικών και των περιβαλλοντικών μας στόχων. Αυτό έχει αναγνωριστεί απόλυτα στις αρχικές μας συμφωνίες και πρόκειται να ενισχυθεί μέσω της επίλυσης του εν λόγω θέματος. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους 2.400 εργαζόμενους που απασχολούνται στα έργα μας στην Ελλάδα κατασκευάζοντας μεταλλεία πολύ υψηλών προδιαγραφών, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά της επένδυσης στην Ελληνική οικονομία. Αμέσως μετά την έγκριση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων αδειών και την οικοδόμηση μίας καλής σχέσης συνεργασίας με την Ελληνική Κυβέρνηση, η εταιρεία θα είναι σε θέση να επανεκτιμήσει εκ νέου τις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα.»

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε αναφέρει την Τετάρτη ο υπουργός Γ. Σταθάκης, η διαδικασία της διαιτησίας είναι ο προσφορότερος και ο πλέον θεσμικός τρόπος για την επίλυση όλων των ζητημάτων, δεδομένου ότι προβλέπεται και από τη σύμβαση, ενώ με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο «φιλοδοξεί να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες που απορρέουν από τη σύμβαση και συνδέονται με τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και τη διασφάλιση του οφέλους του Ελληνικού Δημοσίου».

Οι βασικές εκκρεμότητες, όπως τις προσδιόρισε χθες ο Γ. Σταθάκης, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, όταν νωρίς το πρωί η καναδική πολυεθνική ξεκίνησε να διατυπώνει τις γνωστές και συνήθεις απειλές περί αναστολής των εργασιών προφασιζόμενη καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών «ρουτίνας» από το ΥΠΕΝ, είναι η μέθοδος μεταλλουργίας και η κατασκευή και λειτουργία νέας μονάδας στον Μαντέμ Λάκκο για την εγχώρια μεταλλουργική επεξεργασία και παραγωγή καθαρών μετάλλων (χρυσού, αργύρου κ.λπ.).

Έως σήμερα τα συμπυκνώματα εξάγονται προς τρίτες χώρες και άρα δεν φορολογούνται...

Η ραχοκοκαλιά της σύμβασης προβλέπει την ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου με εγχώρια παραγωγή του τελικού προϊόντος. Η μέθοδος επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων από την Ολυμπιάδα και τις Σκουριές που θα τροφοδοτούν το νέο εργοστάσιο, η λεγόμενη ακαριαία τήξη, πριν από έναν χρόνο απερρίφθη από το ΥΠΕΝ διότι δεν αποδείχτηκε η εφαρμοσιμότητά της για πολλαπλούς λόγους, πρωτίστως ασφάλειας.

Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του 2011 οριζόταν ότι η εταιρεία, για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κ.λπ. -καθώς τα συμπυκνώματα της Ολυμπιάδας περιέχουν υψηλά ποσοστά αρσενικού-, όφειλε να αποδείξει, σε ημιβιομηχανική κλίμακα, επιτόπου, την ασφάλεια της μεθόδου. Αντ' αυτού εμφάνιζε πορίσματα δοκιμών από φινλανδικό εργαστήριο. Επιπλέον, μετά την απόρριψη των μελετών από το ΥΠΕΝ, απαξίωσε να καταθέσει νέες.

Δείτε όλα τα σχόλια