Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Μύθος ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν δουλεύουν

Περισσότερες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Αυτό προκύπτει από σχετικές μελέτες του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, που αποδεικνύουν και το ανυπόστατο των ισχυρισμών του υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Αυτό προκύπτει από σχετικές μελέτες του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, που αποδεικνύουν και το ανυπόστατο των ισχυρισμών του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΜΕΤΕ, οι Έλληνες καθηγητές, μετά και την πρόσφατη αύξηση του διδακτικού ωραρίου, διδάσκουν στην τάξη, κατά μέσο όρο, 20,5 ώρες την εβδομάδα, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Την ίδια στιγμή, ο αντίστοιχος μέσος όρος στις 25 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. είναι 19,1 για τη βαθμίδα του Γυμνασίου και 18,4 για τη βαθμίδα του Λυκείου. Όμως, ούτε ο διαθέσιμος χρόνος παρουσίας στο σχολείο διαφέρει ουσιαστικά από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Με εξαίρεση την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο χρόνος παρουσίας των καθηγητών στο σχολείο είναι κατά μέσο όρο 27,5 ώρες. Στην Ελλάδα είναι 30. Επιπλέον, οι Έλληνες καθηγητές φορτώνονται με εργασίες γραμματείας, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, ενώ η δουλειά στο σπίτι αποτελεί ένα δεύτερο ωράριο για τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο παραπανίσιος χρόνος, που συνήθως ξεπερνά τις 20 ώρες την εβδομάδα, χαρακτηρίζεται διεθνώς ως «δεύτερο διδακτικό ωράριο».

Μυθεύματα χαρακτηρίζει το ΚΕΜΕΤΕ την κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί «κάθονται» περισσότερο σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ετήσιος αριθμός ημερών και ωρών διδασκαλίας στην Ελλάδα δεν διαφέρει ουσιαστικά. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εργάζονται συνολικά στο σχολείο 1.170 ώρες το έτος στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1.199 για τη βαθμίδα του Γυμνασίου και 1.166 για τη βαθμίδα του Λυκείου, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (των 19 χωρών) είναι 1.133 και 1.108 αντίστοιχα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του έτους, τις αργίες και τις διακοπές. Ο μέσος όρος διάρκειας του σχολικού έτους είναι 42 εβδομάδες. Για την Ελλάδα, η διάρκεια του έτους υπολογίζεται σε 40 με 41 εβδομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο μέσος όρος των διακοπών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 4 εβδομάδες. Η Ελλάδα έχει 4 εβδομάδες διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα) και είναι ακριβώς στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Επίσης, όλες οι χώρες έχουν κάποιες ημέρες μεμονωμένων αργιών (εθνικές, τοπικές γιορτές, θρησκευτικές κ.ά.) που ο μέσος όρος τους είναι 10 ημέρες. Η Ελλάδα έχει 9 ημέρες τέτοιων αργιών.

Ο καθαρά εργάσιμος χρόνος για τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη 36 εβδομάδες.

Ο καθαρά εργάσιμος χρόνος για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 38,6 εβδομάδες. Στην Ελλάδα οι εργάσιμες εβδομάδες για τους εκπαιδευτικούς είναι 39, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Οι θερινές διακοπές για τους μαθητές είναι κατά μέσο όρο 10 εβδομάδες. Για την Ελλάδα είναι 11.

Τέλος, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, παρά «τον πόλεμο λάσπης», απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των πολιτών. Μεταξύ 21 χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (την πρώτη στην Ευρώπη) σε ό,τι αφορά το κύρος των εκπαιδευτικών και την εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλουν οι πολίτες, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως Φιλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν όμως οι ερωτώμενοι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, το βαθμολογούν με 4 στα 10, δηλαδή «κάτω από τη βάση».

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις