Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ασύμβατο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα το μητρώο ΜΚΟ

Γνωμοδότησε το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συστήνει στις ελληνικές αρχές την «ουσιαστική αναθεώρηση» της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και των νομοθετικών διατάξεων προκειμένου αυτές «να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα»

Ασύμβατες με όσα ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι οι νέες νομοθετικές διατάξεις για το μητρώο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό ζήτημα σύμφωνα με γνωμοδότηση που δημοσίευσε στις 2 Ιουλίου το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το δίκαιο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Expert Council on NGO Law) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τη γνωμοδότηση αυτή γνωστοποίησαν χθες σε ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, HIAS Ελλάδος και Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), οι οποίες και κατέθεσαν στις 9 Ιουνίου 2020 αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μελών τους σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συστήνει στις ελληνικές αρχές την «ουσιαστική αναθεώρηση» της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και των νομοθετικών διατάξεων προκειμένου αυτές «να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα» (παρ. 109).

Κατά το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, οι προϋποθέσεις εγγραφής των οργανώσεων στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ασαφείς και υπέρμετρα ευρείες, δημιουργώντας έτσι ασάφεια δικαίου και κίνδυνο αυθαίρετης εφαρμογής, καθώς και δυσανάλογο αποκλεισμό μεγάλου αριθμού οργανώσεων από τον χώρο του ασύλου, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης (παρ. 65). Προσθέτει δε ότι οι επαχθείς υποχρεώσεις προς τις οργανώσεις να παράσχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (παρ. 61), ότι επιβάλλεται διακριτική μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας οργανώσεων (παρ. 56) και ότι παραβιάζονται βασικές εγγυήσεις της δίκαιης δίκης με την εισαγωγή αυτόματης αναστολής ή ανάκλησης της εγγραφής ή/και πιστοποίησης οργανώσεων χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα προσφυγής κατά των σχετικών αποφάσεων του υπουργείου.

Μάλιστα, το Συμβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι επαχθείς, πολύπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές προϋποθέσεις που επιβάλλονται για την εγγραφή των οργανώσεων και των μελών τους εγείρουν ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι λόγω έλλειψης αιτιολογίας και αναλογικότητας (παρ. 105)», ενώ εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις πρόκειται να επιφέρουν σημαντική αποδυνάμωση (chilling effect) στη δράση της κοινωνίας των πολιτών εφόσον μεγάλος αριθμός οργανώσεων θα βρεθεί εκτός μητρώου είτε λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της απαιτητικής διαδικασίας εγγραφής, είτε λόγω απόρριψής τους από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (παρ. 107).

Καταδίκη Ουγγαρίας για ανάλογες διατάξεις από ΔΕΕ

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι έχει προηγηθεί μόλις η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με την οποία έκρινε την ουγγρική νομοθεσία για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι «εθνική νομοθεσία που καθιστά σημαντικά δυσχερέστερη τη δράση ή λειτουργία οργανώσεων, π.χ. ενισχύοντας τις απαιτήσεις σχετικά με την εγγραφή τους σε μητρώο, συνιστά περιορισμό του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (σκ. 114), ενώ διατάξεις που επιβάλλουν τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων χαρακτηρίζονται, ελλείψει συγκατάθεσης, ως παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Απαγορευμένη λέξη η ένταξη για τον Ν. Μηταράκη

Καμία πρόβλεψη για ένταξη και προαγωγή της κοινωνικής συνοχής δεν υπάρχει στην κυβέρνηση, η ευθύνη της ένταξης είναι ατομική κατά τη θεώρησή τους και μάλιστα προσπαθούν να δικαιολογηθούν στο κοινό τους γιατί δεν έχουν κόψει και την ελάχιστη στήριξη -με ευρωπαϊκά, ωστόσο, χρήματα- στους αιτούντες άσυλο. Σ’ αυτά τα συμπεράσματα φτάνει κανείς ακούγοντας την τελευταία συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη, την ώρα που μέρα παρά μέρα γεμίζουν οι πλατείες με άστεγες οικογένειες προσφύγων.

«Το Διεθνές Δίκαιο μας υποχρεώνει να στηρίζουμε τους αιτούντες άσυλο γι’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να πάρουν την απόφαση» ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «όταν πάρουν την απόφαση, πλέον είναι εκτελεστέα, είτε μένουν, οπότε δουλεύουν και είναι ανεξάρτητοι, είτε φεύγουν», ενώ έφτασε στο να ισχυριστεί ότι «το κακό είναι ότι όταν τους δίνεις επιδόματα για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά χρηματοδοτείς τους λαθροδιακινητές που τους φέρνουν. Άρα, στόχος της στήριξης πρέπει να είναι η προστασία των στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, αλλά όχι η χρηματοδότηση των διεθνών κυκλωμάτων με ελληνικό και ευρωπαϊκό χρήμα».

Μάλλον ο υπουργός δεν γνωρίζει ότι το αρκτικόλεξο AMIF, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα από τα ευρωπαϊκά ταμεία που χρηματοδοτούν σχετικές δράσεις, περιλαμβάνει και τη λέξη ένταξη, για την οποία είναι υπεύθυνη η Πολιτεία και φυσικά όχι στήριξη διακινητών!

Για την πλατεία Βικτωρίας, για άλλη μια φορά κατηγόρησε τους αλληλέγγυους λέγοντας ότι «τις προηγούμενες ημέρες, πριν γίνει η αστυνομική επιχείρηση, είχαν προσπαθήσει στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με την αστυνομία να προσφέρουμε σε ανθρώπους κάποια προσωρινή λύση μέχρι να βρουν τον δικό τους δρόμο και υπήρχαν πάρα πολλοί αλληλέγγυοι στην πλατεία που τους συμβούλευαν, μπροστά στην αστυνομία, να μην δεχτούνε να μετακινηθούν, αλλά να κατασκηνώσουν εκεί και να έρθουν και άλλοι ώστε να δημιουργηθεί ένα πολιτικό ζήτημα που κάποια κανάλια και εφημερίδες θα κάλυπταν κι αυτό θα δημιουργούσε μια ένταση». Φυσικά, ούτε λέξη από τον υπουργό για το πώς βρέθηκαν οι οικογένειες αυτές άστεγες στην πλατεία κατ’ εφαρμογή των πολιτικών επιλογών και αποφάσεων την κυβέρνησης. Η ένταση ή η αστεγία των προσφύγων δεν προκύπτει από τη δημοσιογραφική κάλυψη των συνεπειών των επιλογών της κυβέρνησης, αλλά από τις πολιτικές επιλογές, όπως την πολιτική επιλογή να μην ενισχύσει πολιτικές ένταξης και να θεωρεί ότι μαγικά χιλιάδες πρόσφυγες θα βρουν τον δρόμο τους μετά την έξωσή τους από τις δομές.

Κατά τα άλλα, ο Ν. Μηταράκης μετέφερε την πρόθεση να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο επιστροφές κατευθείαν σε χώρες προέλευσης και ότι έχουν υποβάλει και σχετικό αίτημα στην Τουρκία, η οποία δεν έχει απαντήσει εκμεταλλευόμενη την πανδημία και ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σύνορα. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τα περί κλεισίματος των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούνται ως δομές φιλοξενίας και τα περί ενίσχυσης φύλαξης των συνόρων.

Χθες, ο Ν. Μηταράκης και ο Γ. Κουμουτσάκος συνάντησαν τον πρέσβη και τον υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας, στους οποίους παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας για το σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στηρίξτε την έγκυρη και μαχητική ενημέρωση. Στηρίξτε την Αυγή. Μπείτε στο syndromes.avgi.gr και αποκτήστε ηλεκτρονική συνδρομή στο 50% της τιμής.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις