Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση παράνομων προσλήψεων σε δημοτική επιχείρηση της Γλυφάδας

Σοβαρά αδικήματα και καταλογισμός στα 11 μέλη του Δ.Σ.

Βάφτιζαν τις συμβάσεις έργου... συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έκαναν παράνομες προσλήψεις τα 11 μέλη της δημοτικής επιχείρησης Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε. Την υπόθεση διερεύνησε ο επιθεωρητής του ΑΣΕΠ, ο οποίος ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα Πρωτοδικών διαβιβάζοντάς του την έκθεσή του για 10 παράνομες προσλήψεις υπαλλήλων στη δημοτική επιχείρηση Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε., εκ των οποίων οι τρεις αφορούν το ίδιο άτομο. Οι προσλήψεις είναι από την περίοδο 30.4.2015 έως 24.2.2016 με την μορφή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλαδή συμβάσεις έργου, επί της παρούσας θητείας του “γαλάζιου” δημάρχου Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ προέκυψαν “ενδείξεις” ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, που ενέκριναν τις συμβάσεις, “τέλεσαν το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος και το πειθαρχικό αδίκημα της μη τέλεσης του υπηρεσιακού καθήκοντός τους”. Κρίνοντας “παράνομες” τις προσλήψεις, ο επιθεωρητής υποστηρίζει ότι πρέπει να “καταλογιστεί” στους δημοτικούς συμβούλους “το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχοληθέν προσωπικό”. Πρόκειται για το ποσόν των 52.250 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση δεν προκύπτει “δόλος” για τους εργαζόμενους.

Από τον έλεγχο του επιθεωρητή προέκυψε ότι “οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αφορούσαν την κάλυψη παροδικών αναγκών και οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν με βάση τον νόμο 2190/1994”. Για τη δε δαπάνη αναφέρει ότι “στην πραγματικότητα είναι το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών για το ορισμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο είχε συνάψει σύμβαση με την Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε.”. “Το ότι δεν είναι συμβάσεις έργου, αλλά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το μαρτυρεί η διατύπωση της κάθε μιας από τις αποφάσεις (σ.σ.: του δημοτικού συμβουλίου) κατά την οποία για την κάθε συναφθείσα σύμβαση καθορίζεται χρονική διάρκεια, γεγονός από το οποίο προκύπτει αβίαστα ότι πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αφού δεν προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης του έργου”.

 

Δείτε όλα τα σχόλια