Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για διαθεσιμότητα και δήμους

Την κατάργηση θέσεων και την ένταξη στη διαθεσιμότητα με διαδικασίες εξπρές που συνίστανται στην έκδοση μιας απλής υπουργικής απόφασης ορίζει το πολυνομοσχέδιο. Όπως...

Την κατάργηση θέσεων και την ένταξη στη διαθεσιμότητα με διαδικασίες εξπρές που συνίστανται στην έκδοση μιας απλής υπουργικής απόφασης ορίζει το πολυνομοσχέδιο. Όπως περιγράφεται στο άρθρο 90, "επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού". Για να εξωραϊσει μάλιστα την εικόνα της ισοπέδωσης σημειώνει ότι η κατάργηση των θέσεων, που συνιστά αυτόματα και ένταξη σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012, θα υλοποιείται "σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης"....

Η σκοπιμότητα της διάταξης είναι εμφανής και υποκρύπτει, όπως άλλωστε παραδέχτηκε και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τη δυνατότητα για άμεση και οριζόντια περικοπή θέσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι για 25.000 διαθεσιμότητες ως το τέλος του 2013 και 15.000 τη διετία 2013-2014.

Επίσης, στο ν/σ προβλέπεται ότι η "διαθεσιμότητα διαρκεί οκτώ 8 μήνες (σ.σ.: από το ένα έτος, που ήταν μέχρι πρότινος), μετά την πάροδο των οποίων ο υπάλληλος απολύεται". Στο διάστημα της διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος θα αμείβεται με το 75% του μισθού του.

Κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας και σχολικών φυλάκων

Την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων, καθώς και την ένταξη του αντίστοιχου προσωπικού στη διαθεσιμότητα ορίζει και με τη βούλα το πολυνομοσχέδιο. Όπως ορίζεται στο άρθρο 80, "από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας σχολικών φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου".

Αντίθετα, η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ορίζεται από την 23η Σεπτεμβρίου, με ένταξη φυσικά του προσωπικού όλων κλάδων σε διαθεσιμότητα, ενώ περιγράφεται ότι "αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία ασκούνται από την 23η.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία".

Αναφορικά με τους ΟΤΑ, το πολυνομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας να εκφράζει γνώμη επί των σχεδίων προϋπολογισμού των ΟΤΑ στο στάδιο της κατάρτισής τους, καθιστώντας ακόμη πιο ασφυκτικό τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να αναζητά από τους ΟΤΑ το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ως πρόσθετα στοιχεία, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η καθυστέρηση, μάλιστα, αποστολής των Οργανωμένων Πλαισίων Δράσης από τους ΟΤΑ επιφέρει κυρώσεις, που επιβάλλονται με απόφαση του υπ. Εσωτερικών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η κατάργηση 46 ειδικοτήτων καθηγητών στα τεχνικά λύκεια από τις 110 που υπάρχουν μέχρι σήμερα προκειμένου από τις 22 Ιουλίου να τεθούν σε διαθεσιμότητα 2000 εκπαιδευτικοί και 500 ακόμη να μεταταγούν.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε πως απο το ν/σ αφαιρέθηκε μετά τις αντιδράσεις η ρουσφετολογική διάταξη στο εδάφιο 2Α του άρθρο 90, η οποία περιλάμβανε μεταξύ των προσόντων που προσμετρώνται για το αν ένας υπάλληλος τεθεί σε διαθεσιμότητα ή όχι, και την προυπηρεσία σε υπηρεσίες του ΠΔ 63/2005, δηλαδη στην κυβέρνηση, τα κυβερνητικά όργανα, το γραφείο του πρωθυπουργού, ταγραφεία των υπουργών και γενικών γραμματέων υπουργείων.

Δείτε όλα τα σχόλια