Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έκθεση καταπέλτης για την "Αυτοδιαχείριση"

Της Πόλυς Κρημνιώτη   Την ώρα που "Η Αυτοδιαχείριση" καλεί τους δημιουργούς να γίνουν μέλη της για να διασφαλιστεί το πνευματικό τους δικαίωμα, καταπέλτης είναι η ετήσια έκθεση διαφάνειας που...

Της Πόλυς Κρημνιώτη

 

Την ώρα που "Η Αυτοδιαχείριση" καλεί τους δημιουργούς να γίνουν μέλη της για να διασφαλιστεί το πνευματικό τους δικαίωμα, καταπέλτης είναι η ετήσια έκθεση διαφάνειας που διενήργησε ανεξάρτητος λογιστής, βάσει των προβλεπομένων του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα, για το 2017. Από την έκθεση προκύπτουν αρνητικά κεφάλαια γύρω στις 300.000 ευρώ, και, κυρίως, καταγράφεται "ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας" του οργανισμού. Την έκθεση την έχουν ήδη τα μέλη της "Αυτοδιαχείρισης" στα χέρια τους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση, "αφενός το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του οργανισμού υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών του υποχρεώσεων, αφετέρου το σύνολο ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό λόγω συσσωρευμένων ζημιών και ως εκ τούτου, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων, συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τον οργανισμό νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 και Ν. 4481/2017)".

Η "μαύρη τρύπα" κατάπιε 293.104,50 ευρώ, όσο και το ποσό της ζημιάς που κατέγραψε ο ισολογισμός του 2017, σύμφωνα με τον οποίο στον ετήσιο κύκλο εργασιών 393.642,55 ευρώ καταγράφηκαν έξοδα 440.389,42 ευρώ. Την ίδια ώρα, όπως διαπιστώνει η έκθεση, "ο εκτελών χρέη γενικού διευθυντή κ. Γιάννης Γλέζος, υπό αυτή την ιδιότητα, έλαβε το μεικτό ποσό των 54.602 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 38.821 ευρώ, για την απασχόλησή του στον οργανισμό". Παρότι σ' αυτό το ποσό, που εισπράχθηκε το 2017, όπως σημειώνει η έκθεση, καταγράφονται οι αμοιβές του ως διαχειριστή και προηγούμενων ετών (2013-2016), ερωτήματα δημιουργεί το γεγονός ότι ο γενικός διευθυντής εισπράττει αυτό το ποσό, ενώ η έκθεση θέτει εν αμφιβόλω την ίδια τη λειτουργία του οργανισμού και ως εκ τούτου την πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς που συμμετέχουν στην "Αυτοδιαχείριση".

Σε ό,τι αφορά την ικανότητα της "Αυτοδιαχείρισης" να ανταποκριθεί στις συμβάσεις χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικών Δικαιωμάτων (CISAC) με σκοπό τη χρηματοδότησή του για επενδύσεις και για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες, ο ορκωτός λογιστής σημειώνει ότι "η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό". Θεωρεί δηλαδή δεδομένο ότι η "Αυτοδιαχείριση" δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις της.

Ο ορκωτός λογιστής κλήθηκε, όπως προβλέπεται από τον νέο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα, να πραγματοποιήσει τον έλεγχό του προκειμένου να συνταχθεί η ετήσια έκθεση διαφάνειας, στην προκειμένη περίπτωση για το 2017. Σύμφωνα με τον νόμο, όλοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης υποχρεώνονται να συντάσσουν κάθε χρόνο έκθεση διαφάνειας. Υποχρεώνονται επίσης να αναρτούν τον ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους στην ιστοσελίδα τους έως τον Αύγουστο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στην ιστοσελίδα της "Αυτοδιαχείρισης" τέτοια ανάρτηση δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο εξευτελισμός του Χρυσοχοϊδη και της Ν.Δ.

Τα χθεσινά γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που συζητιόταν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, είναι εικόνες και από το παρελθόν και από το μέλλον. Είχαν όμως και ένα παράπλευρο αποτέλεσμα: προκάλεσαν τον απόλυτο διασυρμό της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις