Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περί βιβλιοθηκών... και ονομάτων

Στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα, ο Κατάλογος Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να περιγράψουν με καθιερωμένους όρους το τεκμήριο που καταλογογραφούν. Έτσι, κάτω από τις ίδιες θεματικές επικεφαλίδες θα βρεθούν βιβλία με σχετικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα αν οι λέξεις αυτές γράφονται στον τίτλο ή αλλού. Οι θεματικές επικεφαλίδες αποτελούν ένα, ίσως το πιο σημαντικό, εργαλείο για να έχει κανείς πρόσβαση στη βιβλιογραφία ανάλογα με το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Κοιτάξαμε από περιέργεια λοιπόν το λήμμα "Μακεδονία" στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Και να τι βρήκαμε:

Μακεδονία. Εδώ εισάγονται έργα για το αρχαίο κράτος και βασίλειο της Μακεδονίας, το οποίο αργότερα έγινε ρωμαϊκή επαρχία, επίσης έργα για την περιοχή της κεντρικής βαλκανικής χερσονήσου με μη καθορισμένα σύνορα, αλλά περιέχει την περιοχή Μακεδονία της Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος της κοιλάδας του Βαρδάρη στη Μακεδονική Δημοκρατία της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και τη νοτιοδυτική Βουλγαρία, δυτικά του ποταμού Μέστα. Έργα για τις δικαιοδοσίες και τις περιοχές ως αποτελέσματα της διαίρεσης της Μακεδονίας το 1912-1913 εισάγονται κάτω από τα δικά τους ονόματα. Έργα για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και τη χερσόνησο της Χαλκιδικής και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εισάγονται κάτω από το θέμα Μακεδονία (Ελλάς).

Για το κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι βιβλιοθηκονόμοι του Κογκρέσου χρησιμοποιούν το λήμμα "Μακεδονία (Δημοκρατία της)" με τις σημειώσεις ότι εδώ καταχωρούνται έργα για την περίοδο 1946-1992, όταν με αυτό το όνομα ήταν μέρος της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και έπειτα ως ανεξάρτητο κράτος. Επίσης, υπάρχει σημείωση ότι το όνομα αυτό παραμένει προσωρινό.

Με αυτά τα επεξηγηματικά σχόλια, οι βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα από τη δική τους σκοπιά. Κάτω από ποια θεματική επικεφαλίδα θα μπουν ποια τεκμήρια;

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή μας, το σύστημα θεματικών επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου είναι το πλέον διαδεδομένο στον κόσμο και είτε στα αγγλικά είτε μεταφρασμένο χρησιμοποιείται από τις περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες του κόσμου. Ταξινομώντας τις πληροφορίες λοιπόν, οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν αυτές τις περιγραφές για να χρησιμοποιήσουν στην προσπάθειά τους να ενοποιήσουν πληροφορίες που αφορούν Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτική κ.ο.κ. Οι θεματικές επικεφαλίδες που χρησιμοποιούν περνούν με τη σειρά τους ως πληροφορίες στους χρήστες των καταλόγων τους και εγγράφονται στη μνήμη τους ως τέτοιες για να μπορέσουν και την επόμενη φορά που θα αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες να τις αναζητήσουν σωστά.

Καλλίμαχος

kallimachos.avgi@gmail.com

Δείτε όλα τα σχόλια