Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σύντομα η μελέτη για την αναθεώρηση του Χωροταξικού των ΑΠΕ

Στη Διαύγεια η απόφαση του υπ. Ενέργειας

Θέμα ημερών είναι η προκήρυξη της Μελέτης Αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2008.

Ήδη χθες αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού, οι όροι διακήρυξης "για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης 'Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠΑΠΕ)".

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά Ειδικό Χωροταξικό, δεδομένου ότι εκπονείται μελέτη αναθεώρησης του Χωροταξικού για τον τουρισμό, ενώ τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση για την κατάρτιση, πρώτη φορά, Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες (έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος).

Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης αναθεώρησης του Χωροταξικού για τις ΑΠΕ είναι 130.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η μελέτη έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020" από τον περασμένο Νοέμβριο.

Στις κατευθύνσεις που δίδονται για την εκπόνησή της περιλαμβάνονται "ενδεικτικά και κατ' ελάχιστον", μεταξύ άλλων, η αναζήτηση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ και η ανάλυση εργαλείων εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας, κριτήρια ένταξης των ΑΠΕ (ανά κατηγορία δραστηριότητας) στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική τοπίου που προβλέπεται στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, χάρτες ευαισθησίας ως προς τα προστατευτέα αντικείμενα των περιοχών Natura 2000.

Ανά κατηγορία εγκατάστασης ΑΠΕ προβλέπεται η αξιολόγηση βάσει δεικτών, π.χ. η αξιολόγηση των κατευθύνσεων σχετικά με τις ζώνες αποκλεισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43 σε ό,τι αφορά το Δίκτυο Natura 2000 και τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας. Και αυτό να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη εναρμόνισης με την Εθνική Στρατηγική Βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του Δικτύου Natura 2000 ως εθνική προτεραιότητα και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας, αλλά και την κατάλληλη ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε αυτές.

Όπως είναι γνωστό, από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει για τις χωροθετήσεις αιολικών πάρκων, εντοπίζοντας σοβαρές πλημμέλειες και ελλείψεις του ισχύοντος Χωροταξικού έναντι των απαιτήσεων των κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία των οικοτόπων και της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σωρευτικές επιπτώσεις).

Λ.ΣΤ.

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια