Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Σύσκεψη για την Eθνική Χωρική Στρατηγική

Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής.

Δύο ανοιχτές συσκέψεις, σήμερα και αύριο, από τις 6.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4), διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) για τη "Συμμετοχική συμβολή στην Εθνική Χωρική Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας στην κρίση".

Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, η οποία στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως "κείμενο αρχών” και περιλαμβάνει: βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της γενικής κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόμενης ανάπτυξης.

Οι επιμέρους θεματικές που θα συζητηθούν σήμερα αφορούν την πορεία του χωρικού σχεδιασμού "Από τη Μεταπολίτευση στο μέλλον" και τον παράκτιο / θαλάσσιο χώρο και τουρισμό.

Αύριο οι εισηγήσεις επικεντρώνονται στις εξής θεματικές: το μελλοντικό πρότυπο ανάπτυξης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την προστασία του τοπίου.

 

Δείτε όλα τα σχόλια