Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επαναφέρουν διά της... πλαγίας οδού τη μεταφορά συντελεστή

Σε παραμάγαζο real estate βιάζεται να μετατρέψει το "Πράσινο Ταμείο" η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, επιχειρώντας να βάλει χέρι και στο 2,5% των πόρων που του έχουν αφήσει μετά τις συνεχείς αφαιμάξεις, αλλά και την πρόσφατη καρατόμηση του Διοικητικού Συμβουλίου του με τροπολογία στη Βουλή

Σε παραμάγαζο real estate βιάζεται να μετατρέψει το "Πράσινο Ταμείο" η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, επιχειρώντας να βάλει χέρι και στο 2,5% των πόρων που του έχουν αφήσει μετά τις συνεχείς αφαιμάξεις, αλλά και την πρόσφατη καρατόμηση του Διοικητικού Συμβουλίου του με τροπολογία στη Βουλή.

Έτσι, λοιπόν, προσπαθεί να επαναφέρει από το παράθυρο τον θεσμό της μεταφοράς συντελεστή που έχει κριθεί επανειλημμένα αντισυνταγματικός για τον τρόπο εφαρμογής του από το ΣτΕ, καθώς από πολεοδομικό εργαλείο για την αποζημίωση σε "είδος" των ιδιοκτητών διατηρητέων ή ρυμοτομούμενων ακινήτων, μετατράπηκε σε μέσο κερδοσκοπίας υποβαθμίζοντας τις πόλεις.

Το ΣτΕ έχει αποδεχθεί, με τις αποφάσεις του, τον σχεδιασμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, μόνο ύστερα... από σχεδιασμό (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια κ.λπ.). Και τέτοιες Ζώνες δεν έχουν θεσμοθετηθεί. Από την άλλη, ανασύρει παλαιοκομματικές συνταγές τάζοντας μεταφορά συντελεστή δόμησης από το πουθενά, τον οποίο θα αγοράσουν ή θα ανταλλάξουν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί για να μπορούν να χτίσουν περισσότερο στο τμήμα της έκτασής τους που είναι οικοδομήσιμο. Επιπλέον, εκχυδαΐζει οτιδήποτε συνδέεται με τους στοιχειώδεις κανόνες σχεδιασμού, καθώς παγιώνει την εκμετάλλευση της αυθαιρεσίας και παρανομίας για εισπρακτικούς λόγους. Αυθαίρετα εκτός σχεδίου, λοιπόν, αν τακτοποιηθούν, πληρώσουν το παράβολο και το ειδικό πρόστιμο και στη συνέχεια η περιοχή τους, εντός δεκαετίας, μπει στο Σχέδιο Πόλης και δώσουν τις εισφορές σε γη και σε χρήμα, θα εξαιρεθούν από την κατεδάφιση αν ο ιδιοκτήτης τους αγοράσει μέσω της Τράπεζας Γης συντελεστή δόμησης ακινήτου ίσο "με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί".

Όλες αυτές οι θολές ρυθμίσεις, πελατειακού χαρακτήρα, περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει πως θα δημοσιοποιήσει μέσα στην εβδομάδα, ενώ πιο λεπτομερείς ήταν οι σχετικές αναφορές που αποσπάστηκαν από άλλο, υπό επεξεργασία Σχέδιο Νόμου. Αυτό που επιχειρεί να κατεδαφίσει το ισχύον χωροταξικό και πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο, μετατρέποντάς το από δεσμευτικό σε κατευθυντήριο ώστε να νομιμοποιήσει επενδύσεις αγνώστου ταυτότητας.

Όλα πωλούνται κι αγοράζονται

Σύμφωνα με το πρώτο Σχέδιο Νόμου, τον ηλεκτρονικό μηχανισμό που θα καταγράφει, θα πουλά, θα αγοράζει και θα θα ξαναπουλά δικαιώματα δόμησης, την Τράπεζα Γης, θα ελέγχει, θα εποπτεύει, θα διαχειρίζεται και θα υλοποιεί τις σχετικές διαδικασίες του το Πράσινο Ταμείο. Αναλυτικότερα το αντικείμενό του είναι:

* Να αγοράζει τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ιδίως από περιοχές όπου υφίσταται πολεοδομική επιβάρυνση.

* Να μεταβιβάζει αποκτηθέντες τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα όπου υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή σε ωφελούμενα ακίνητα εντός ζωνών συγκέντρωσης δικαιώματος δόμησης.

* Να προβαίνει ταυτόχρονα σε αγορά και πώληση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη δημιουργία υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης σε περιοχές όπου υπάρχει υπέρμετρη πολεοδομική επιβάρυνση.

* Να αγοράζει ακίνητα ή τμήματά τους ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρισμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίες βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τους οποίους στη συνέχεια θα παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή την ένωση εντός ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών.

* Να προχωρά σε διαχειριστικές πράξεις των δημόσιων ακινήτων ύστερα από ειδική εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

* Να ανταλλάσσει τον τίτλο μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή μέρος αυτού από ακίνητα ή κτήρια πολεοδομημένης γης ή ιδιοκτησίες με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή πολιτιστική αξία.

Ως πηγές προσφοράς δόμησης περιγράφονται:

* Θεσμοθετημένοι / χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι σε περιοχές εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν από τους δήμους ώστε να αποδοθούν στην κοινή χρήση.

* Υπολειπόμενοι συντελεστές δόμησης διατηρητέων κτηρίων, οικοπέδων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και λοιπών κτηρίων.

* Πρώην στρατόπεδα τα οποία αποδίδονται σε κοινή χρήση.

* Κτήρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου που πρόκειται να αποσυρθούν.

* Δημόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδομές που συνορεύουν με εγκεκριμένα Σχέδια Πόλης και παραμένουν εκτός σχεδίου προκειμένου να περιορισθεί η δόμηση.

* Παλαιές ή εγκαταλελειμμένες τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές

* Περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο και χρειάζεται ανάσχεση της δόμησης.

* Ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόμησης από δημόσιες παρεμβάσεις στον τομέα γης.

*Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός δασικών εκτάσεων.

Με Προεδρικό Διάταγμα, όπως είναι γνωστό, τα σχέδια Π.Δ. ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή με νόμο θα καθοριστούν οι ζώνες συγκέντρωσης δικαιωμάτων δόμησης και ακινήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης. Δηλαδή: "Τα χαρακτηριστικά των περιοχών περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας ζωνών συγκέντρωσης συντελεστή δόμησης, ο αριθμός, η δυναμικότητα και το όριο χωρητικότητας εκάστης περιοχής, το όριο συνολικής επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες και ορίζονται επίσης εντός αυτών και τα ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών, η διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης των ζωνών αυτών ως χώρων υποδοχής για τις ανάγκες δημιουργίας της Τράπεζας Γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, ο τρόπος καθορισμού του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο εντός ζώνης συγκέντρωσης δικαιώματος δόμησης ή σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης οικοδομικών συνεταιρισμών, η ηλεκτρονική διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και τα δικαιολογητικά".

Υπουργός - τροχονόμος τίτλων

Το δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενσωματώνεται σε ονομαστικό τίτλο και θα μεταβιβάζεται αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας Γης "ελεύθερα, το δε δικαίωμα που ενσωματώνεται σε αυτόν είναι διαιρετό".

Ο υπουργός ΠΕΚΑ, με ό,τι αυτό σημαίνει, αναλαμβάνει τον... στρατηγικό ρόλο να εκδίδει τους τίτλους. Η αναφορά στο ίδιο άρθρο ότι, αν έχει εκδοθεί ονομαστικός τίτλος προγενέστερα για την εξαγορά αυτού ή ποσοστού του, απαιτείται νέα ηλεκτρονική υποβολή, αποκαλύπτει τον ανομολόγητο σκοπό. Να αποζημιωθούν οι κάτοχοι τίτλων, που υπολογίζονται σε 400.000 χιλιάδες, καθώς τίτλοι έχουν εκδοθεί όχι μόνο για διατηρητέα, αλλά και για την κατασκευή στεγασμένων γκαράζ (Ν. 2052/1992) από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Πίσω από το παραπέτασμα της γελοιότητας

Είναι το λιγότερο αστεία και γραφικά τα κυβερνητικά στελέχη, όταν βγαίνουν στα κανάλια να εξηγήσουν ότι το πακέτο των 37 δισ. η Ελλάδα το κέρδισε με το σπαθί του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις εξαιρετικές διαπραγματευτικές του δυνατότητες και με τις λαμπρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις