Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Συγκεντρωτικά και ελεγχόμενα γνωμοδοτικά όργανα με αποκλεισμούς φορέων

Με τροπολογία του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Εκτός Επιτροπής Γνωμοδότησης οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, οι μηχανικοί Πολεοδομίας, οι πολεοδόμοι χωροτάκτες

Αναχρονιστικές αλλαγές στη σύνθεση των κεντρικών κορυφαίων γνωμοδοτικών οργάνων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και των περιφερειακών, τα οποία γίνονται εφεξής συγκεντρωτικά και απολύτως ελεγχόμενα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, φέρνει τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία κατατέθηκε χθες.

Με την τροπολογία αυτή τροποποιείται αποσπασματικά και πάλι ο νόμος - πλαίσιο 4495/2017 "Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος". Έτσι, από τη συγκρότηση του επταμελούς Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων η μετεξέλιξη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος, καταργείται η συμμετοχή των εκπροσώπων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως και του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).

Εκτός των υπηρεσιακών, και για το ΤΕΕ προβλέπεται μόνον ένα μέλος, πρόσωπο "εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής, με τον εκάστοτε αναπληρωτή του". Η εκπροσώπηση της αιρετής Περιφέρειας προβλεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο του 2011. Καταργείται και η εναλλαγή των εκπροσώπων των φορέων, π.χ. του ΤΕΕ, καθώς η θητεία του συνόλου των μελών είναι τριετής πλέον. Ο νόμος του 2017 όριζε θητεία ενός έτους, ενώ το ίδιο πρόσωπο θα μπορούσε να υποδειχθεί στην ίδια θέση μετά την παρέλευση τουλάχιστον τεσσάρων ετών.

Προς δόξαν της αποκέντρωσης, το αντίστοιχο Κεντρικό Συμβούλιο Μακεδονίας - Θράκης από πενταμελές γίνεται επταμελές και θα έχει πρόεδρο τον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ αντί τον νομικό σύμβουλο του κράτους από το πρώην υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης όπως ίσχυε. Και εδώ αποκλείεται άλλος εκπρόσωπος φορέα πέραν των δύο εκπροσώπων του ΤΕΕ και του... "γνωστού" ενός μέλους, "προσώπου εγνωσμένου κύρους" κ.λπ.

Παρόμοια είναι και η σύνθεση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ Αιγαίου με πρόεδρο τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης επιτρέπεται, η σύσταση ανά Περιφερειακή Ενότητα δύο ή περισσότερων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), το οποίο γνωμοδοτεί επί αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, τακτοποίησης αυθαιρέτων σε διατηρητέα κ.λπ., αυγατίζει κατά ένα μέλος, από οκτώ σε εννιά.

Διαγράφεται η ισχύουσα υποχρέωση για ένα μέλος αρχιτέκτονα με ειδίκευση ή εμπειρία στον σχεδιασμό τοπίου, αλλά και για έναν αρχιτέκτονα καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας. Τώρα αντικαθίσταται από δύο αρχιτέκτονες μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ οποιασδήποτε βαθμίδας ή με αρχιτέκτονα "εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα αρχιτεκτονικής".

Λ.ΣΤ.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Τα μπαζούκας του Μωυσέως

Μάλλον κάτι δεν πήγε καλά με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που είχε εξαγγείλει με τυμπανοκρουσίες ο Κ. Μητσοτάκης στις 20 Μαΐου. Οι κυβερνητικές πηγές μιλούσαν τότε για πρόγραμμα «μπαζούκας», το οποίο θα περιλάμβανε όλα τα εργαλεία για τη στήριξη των κλάδων, την τόνωση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο