Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Δίχτυ" προστασίας για το "Αττικόν" και το "Απόλλων"

Στην τεχνική - αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου που συνόδευε τον φάκελο προς το ΚΕΣΑ τεκμηριωνόταν η ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης με την επισήμανση ότι "η αρχιτεκτονική, ιστορική, καλλιτεχνική και πολεοδομική αξία του συγκροτήματος είναι αδιαμφισβήτητη"

Διατηρητέα η χρήση των δύο εμβληματικών κινηματογράφων, γνωμοδότησε ομόφωνα το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ως ασπίδα προστασίας έναντι οποιασδήποτε απόπειρας εμπορικής υπερεκμετάλλευσης, και άρα αλλοίωσής τους, λειτουργεί ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της χρήσης "κινηματογράφου - θεάτρου" για τις δύο εμβληματικές κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πόλης, Σταδίου 19-21 και Χρήστου Λαδά, μέρος του συνόλου που καταστράφηκε από πυρκαγιά τον Φεβρουάριο του 2012.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γνωμοδότησε ομόφωνα επ' αυτού στη συνεδρίασή του με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2019. Τον χαρακτηρισμό είχε προτείνει και υποστηρίξει η αρμόδια διεύθυνση (Κτηριακής Υποδομής) του Δήμου Αθηναίων.

Το κτηριακό συγκρότημα "Αττικόν" - "Απόλλων" είναι χαρακτηρισμένο από το 1984 διατηρητέο. Στη γνωμοδότηση, που υπογράφεται από την πρόεδρο του Κεντρικό Συμβουλίου Ει. Κλαμπατσέα, γενική γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ομόφωνα συμφωνεί για την έκδοση στη συνέχεια Υπουργικής Απόφασης "βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9.4.2012), χαρακτηρισμού ως διατηρητέας της χρήσης 'κινηματογράφου - θεάτρου' του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος με την επωνυμία 'Αττικόν' - 'Απόλλων' που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 19-21 και Χρ. Λαδά, στην Αθήνα, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Ιδρύματος Σταμάτη ∆εκόζη - Βούρου".

Ταυτόχρονα ορίζει το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης. Ήτοι:

* Στο διατηρητέο κτηριακό συγκρότημα που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 19-21 και Χρ. Λαδά στην Αθήνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με το από 4.4.1984 Π.∆. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/∆/21.5.1984, χαρακτηρίζεται διατηρητέα η χρήση "κινηματογράφου - θεάτρου" στο τμήμα που καταλάμβανε η ανωτέρω χρήση.

* Η ανακαίνιση, οι προβλεπόμενες οικοδομικές εργασίες επισκευών και ο εκσυγχρονισμός των χώρων της διατηρητέας χρήσης θα ενταχθούν στο πλαίσιο της συνολικής αξιοποίησης - αποκατάστασης του συνόλου του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος, τηρουμένων των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορέων και υπηρεσιών).

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του από 4.4.1984 Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο το κτήριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο (ΦΕΚ 314/∆/21.5.1984).

Ακόμη, το ΚΕΣΑ έκρινε πως πρέπει να διατηρηθούν όλα τα αρχιτεκτονικά, τυπολογικά, μορφολογικά και λειτουργικά στοιχεία, όπως και ο εξοπλισμός του διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος.

Επικροτεί

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Μπρούλιας χαιρετίζει την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του υπουργείου Περιβάλλοντος σημειώνοντας ότι συμβάλλει σημαντικά στο ζωντάνεμα της Σταδίου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη δικαίωση για τον αγώνα του Δήμου Αθηναίων τα προηγούμενα χρόνια. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι "με την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που απαιτείται ενισχύεται η προσπάθεια του δήμου, ώστε η Σταδίου από τη Χρήστου Λαδά και έως την Ομόνοια να ζωντανέψει και πάλι, επιστρέφοντας η πολιτιστική και η εμπορική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ταυτότητα των χώρων". Στην ανακοίνωση του δήμου προστίθεται ακόμη ότι "ο πρώην δήμαρχος Γ. Καμίνης ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε να υπερκεραστούν οι διαφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων που εμπλέκονται στην επαναλειτουργία των κινηματογράφων και να εξευρεθεί χρηματοδότηση, κάτι που τελικά έγινε. Ωστόσο, η άκαμπτη στάση των εμπλεκομένων δεν επέτρεψε την τελική συμφωνία, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αθηναίων να προσφύγει στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ζητώντας να κηρυχθεί διατηρητέα η χρήση του εμβληματικού κτηρίου ως κινηματογράφων".

Ιστορική τεκμηρίωση

Στην τεχνική - αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου που συνόδευε τον φάκελο προς το ΚΕΣΑ τεκμηριωνόταν η ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης με την επισήμανση ότι "η αρχιτεκτονική, ιστορική, καλλιτεχνική και πολεοδομική αξία του συγκροτήματος και της άρρηκτα συνυφασμένης με αυτό χρήσης των κινηματογράφων του είναι αδιαμφισβήτητη. Έργο δύο εκ των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της νεότερης ελληνικής Ιστορίας, παρά τις μεταβολές που υπέστη μέσα στα χρόνια, αποτελεί τμήμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθήνας. Το συγκρότημα υπήρξε τοπόσημο μέσα στο πέρασμα των χρόνων που διατηρείται έντονα ζωντανό στη μνήμη των Αθηναίων και για τις δύο κινηματογραφικές αίθουσές του". Έτσι πληροφορούμαστε ότι το αρχικό κτήριο οικοδομήθηκε σύμφωνα με σχέδια του αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ. Το 1873 είναι υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα και φαίνεται να οικοδομήθηκε αργότερα, καθώς η πρώτη διαθέσιμη απεικόνιση χρονολογείται το 1912-1913.

Τα πρώτα χρόνια φιλοξενήθηκαν εκεί διάφορες χρήσεις. Το 1900 φαρμακείο, κουρείο, εμπορικό κατάστημα και το 1914 στεγάστηκε το νεοσύστατο τότε υπουργείο Οικονομίας. Τη χρονιά αυτή αποφασίστηκε από τους ιδιοκτήτες του επέκταση στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου με είσοδο από την οδό Σταδίου. Δύο χρόνια αργότερα ο αρχιτέκτονας Αλ. Νικολούδης σχεδιάζει το κινηματοθέατρο "Αττικόν" στον ακάλυπτο χώρο όπου υπήρχε διώροφο κτήριο. Από το 1918 και μετά λειτουργεί αποκλειστικά ως κινηματογράφος. Η κατασκευή του αποτελεί μια επιπλέον καινοτομία με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην Ελλάδα σε όλη τη δομή του κτηρίου.

Η μορφή της στέγασης στην αίθουσα προβολών του θεωρείται κατασκευαστικό επίτευγμα της εποχής διότι γεφυρώνει ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων. Το 1930 στο διευρυμένο κτήριο απαντώνται πλέον και άλλες χρήσεις, όπως ανθοπωλείο, παντοπωλεία, αντιπροσωπεία γραφομηχανών, γραφεία οικοδομικής επιχείρισης κ.ο.κ.

Το 1960 στεγάστηκε στο υπόγειο του "Αττικόν" ο κινηματογράφος "Απόλλων". Τα σχέδια, τη διακόσμηση και την εκτέλεση των εργασιών φέρεται να εκπόνησε ο αρχιτέκτονας Κ. Βουσινάς με τη συνεργασία του ζωγράφου - διακοσμητή Γ. Βακιρτζή. Το "Αττικόν" από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του είχε άριστα εγκατεστημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μηχανή προβολής, ενώ εδώ έγινε η πρώτη προβολή ηχητικού κινηματογράφου με ομιλούσα ταινία (22 Οκτωβρίου 1929)...

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο