Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Παραμένουν οι οικονομικές ανισότητες

Κείμενο διακήρυξης ΟΟΣΑ - Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν συμβάλει στη βελτίωση του μέσου όρου του βιοτικού επιπέδου στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως όλα τα μέρη δεν έχουν επωφεληθεί στον ίδιο βαθμό και υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι οι οικονομικές ανισότητες δύνανται να συμβάλουν στο οικονομικό και πολιτικό χάσμα σε πολλές χώρες, αναφέρεται στο συγκεκριμένο κείμενο

Το γεγονός ότι οι ανισότητες παραμένουν σε κάθε επίπεδο καταγράφει το κείμενο της Διακήρυξης της Αθήνας που υπέγραψαν οι χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ και ακόμα δέκα χώρες μη μέλη, που συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού χθες και προχθές στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν συμβάλει στη βελτίωση του μέσου όρου του βιοτικού επιπέδου στις χώρες του ΟΟΣΑ, όμως όλα τα μέρη δεν έχουν επωφεληθεί στον ίδιο βαθμό και υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία ότι οι οικονομικές ανισότητες δύνανται να συμβάλουν στο οικονομικό και πολιτικό χάσμα σε πολλές χώρες, αναφέρεται στο συγκεκριμένο κείμενο.

Κίνδυνος εμβάθυνσης δυσαρέσκειας

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η πολιτική θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να προσδιοριστεί αν θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια η γεωγραφία των ευκαιριών ή αν θα εμβαθυνθεί η δυσαρέσκεια. «Η στήριξη μόνο σε αντισταθμιστικές πολιτικές δεν θα επαρκεί για την αντιμετώπιση των γεωγραφικών ανισοτήτων. Κι ενώ η μείωση των θεσμικών εμποδίων στην οικονομική κινητικότητα παραμένει εξίσου σημαντική, χρειάζεται να συμπληρωθεί περισσότερο από πολιτικές που σέβονται τον τόπο και από ολοκληρωμένες λύσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, ιδίως για αυτά τα μέρη που υστερούν και για τον πληθυσμό τους» όπως υπογραμμίζεται στη διακήρυξη.

"Μεγατάσεις" και ευκαιρίες

Οι οικονομίες, οι κοινωνίες, η απασχόληση και το περιβάλλον μεταβάλλονται ριζικά από ορισμένες "μεγατάσεις", μεταξύ των οποίων η παγκοσμιοποίηση, η ταχεία τεχνολογική καινοτομία, η ψηφιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων της μετανάστευσης και της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς και η συνεχιζόμενη αστικοποίηση και ανάπτυξη μεγαλουπόλεων και οι κλιματικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, του καθαρού αέρος, των καθαρών υδάτων και της ανεπάρκειας των πόρων.

Πολλές από τις "μεγατάσεις" δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευημερίας και την ώθηση της παραγωγικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες και κοινότητες. Όμως, την ίδια ώρα, οι μεγατάσεις αυτές δημιουργούν, επίσης, αβεβαιότητα και ενδεχομένως σημαντικά αντισταθμίσματα μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με πολιτικές που αγνοούν τη χωρική διάσταση.

Οικονομικό χάσμα

«Το οικονομικό χάσμα εντός και μεταξύ των περιφερειών χρονίζει στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίζει να είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη. Το μέλλον της εργασίας, επίσης, θα επηρεάσει διαφορετικά τις περιφέρειες με σημαντικές διακυμάνσεις στις επιπτώσεις στην αυτοματοποίηση, την παγκόσμια διανομή παραγωγής και την ψηφιοποίηση δεδομένων των διαφορών στη βιομηχανική δομή και στις δεξιότητες» όπως υπογραμμίζεται.

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να στηρίζουν τη συνοχή μεταξύ των τοποκεντρικών πολιτικών σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες υποεθνικές κυβερνήσεις. Ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ για τις αποτελεσματικές δημόσιες επενδύσεις.

Δείτε όλα τα σχόλια
Κύριο άρθρο

Δεκαπέντε μέρες

Μένουν ακριβώς δεκαπέντε μέρες για να μιλήσουμε στον κόσμο. Για να παρουσιάσουμε τον απολογισμό μας, ένα έργο που υλοποιήθηκε μέσα σε κλίμα σκληρής διαπραγμάτευσης, συγκρούσεων και ασφυκτικών περιορισμών και στη συνέχεια σχεδιάστηκε με κριτήριο τις ανάγκες των πολλών.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο