Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΓΣΕΕ: Ανοίγουν την "πόρτα" για χιλιάδες αυθαίρετες και αναιτιολόγητες απολύσεις

Βαρύ πλήγμα στη δικαστική προστασία των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από αυθαίρετες, παράνομες και καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές, αποτελεί το άρθρο 105 του Σχεδίου Νόμου...

Βαρύ πλήγμα στη δικαστική προστασία των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από αυθαίρετες, παράνομες και καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές, αποτελεί το άρθρο 105 του Σχεδίου Νόμου «Φορολογία εισοδήματος - επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και, το οποίο περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, βάζοντας ταυτόχρονα φραγμό στην καταφυγή των εργαζομένων σε ασφαλιστικά μέτρα.

Με το συγκεκριμένο άρθρο, οι εργαζόμενοι που απολύονται για οποιονδήποτε λόγο, αιτιολογημένο ή και αυθαίρετο, δεν έχουν το δικαίωμα της δικαστικής προσφυγής, ακόμα κι αν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του κράτους ή του εργοδότη (π.χ. απόλυση εγκύου) είναι αυταπόδεικτη! Με άλλα λόγια "ανοίγει" η πόρτα για χιλιάδες αυθαίρετες απολύσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Όπως τονίζει η ΓΣΕΕ με επιστολή της στους συναρμόδιους υπουργούς ζητώντας την άμεση απόσυρση του σχετικού άρθρου η εφαρμογή, του οποίου θα επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στο ήδη απορυθμισμένο εργασιακό νομοθετικό πλαίσιο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, "ο λόγος προώθησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, που είναι η μαζική απομάκρυνση εργαζομένων, που διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους με αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινές διαταγές, που έχουν ήδη πιθανολογήσει τη βασιμότητα των δικαιωμάτων τους, καθιστά περισσότερο έκθετη στην κοινή γνώμη την προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία συνιστά συνταγματική και θεσμική εκτροπή".

Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι "σε μια περίοδο που τα εργασιακά δικαιώματα καταρρέουν και το δικαίωμα στη θέση εργασίας δεν είναι πλέον αυτονόητο και αδιαμφισβήτητο, η παροχή έννομης και ιδίως προσωρινής δικαστικής προστασίας, αποτελεί συχνά το τελευταίο καταφύγιο του αδυνάτου", επισημαίνοντας:

1. Το δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος περιλαμβάνει και την προσωρινή δικαστική προστασία. Είναι, συνεπώς, συνταγματικά ανεπίτρεπτη η -με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή- απαγόρευση ή περιορισμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη απαξία όταν η προωθούμενη ρύθμιση, μεταξύ άλλων κατηγοριών πολιτών που μπορούν να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία, αφορά κατά παράβαση της αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ), τους εργαζομένους, και ιδίως αυτούς που έχουν απολυθεί ακύρως, οι οποίοι αποτελούν το ασθενέστερο μέρος στην εργασιακή σχέση και έχουν, ως εκ της θέσης τους, μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

2. Με την προωθούμενη ρύθμιση, επιπλέον, έχουμε και ανεπίτρεπτη επέμβαση του νομοθέτη στο έργο της δικαστικής λειτουργίας, η οποία συνιστά παραβίαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών που καθιερώνουν τα άρθρα 26, 73 επ., 87 επ. και 110 παρ. 1 του Συντάγματος. Όπως είναι γνωστό, η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία δεν επιτρέπεται να επεμβαίνουν στα έργα της δικαστικής και να επιβάλουν λύση επί διαφορών επί των οποίων μόνο η τελευταία μπορεί να αποφαίνεται. Επιπλέον, η προωθούμενη ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου υποβαθμίζει δραματικά το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και το δικαίωμα στη θέση εργασίας τους και συνεπώς αντίκειται ευθέως και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ειδικότερα στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής της Σύμβασης.

Δείτε όλα τα σχόλια