Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αλλάζουν τα τέλη ταξινόμησης στα Ι.Χ.

Διπλό κριτήριο, παλαιότητας και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προβλέπει το νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων που προτείνει με το νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση η...

Διπλό κριτήριο, παλαιότητας και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προβλέπει το νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων που προτείνει με το νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση, παράλληλα με νέα μείωση τέλους ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων και πλήρη απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα. Με βάση το νομοσχέδιο προτείνεται:

Επιβατικά αυτοκίνητα δασμολογικής κλάσης 87.03 υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης ανά αξία:

* Έως 14.000 ευρώ: 4%

* 14.000 - 17.000 ευρώ: 26%

* 17.000 - 20.000 ευρώ: 53%

* 20.000 - 25.000 ευρώ: 62%

* 25.000 - 30.000 ευρώ: 71%

* Άνω των 30.000 ευρώ: 30%.

Για αυτοκίνητα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

* Μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%.

* Μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη από ή ίση με 140 γρ./χλμ., αυξάνονται κατά 10%.

* Μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη από ή ίση με 160 γρ./χλμ., αυξάνονται κατά 20%.

* Μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη από ή ίση με 180 γρ./χλμ., αυξάνονται κατά 30%.

* Μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη από ή ίση με 200 γρ./χλμ., αυξάνονται κατά 40%.

* Μεγαλύτερη 200 και μικρότερη από ή ίση με 250 γρ./χλμ., αυξάνονται κατά 60%.

* Μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ., οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές:

* Ορίων εκπομπών Euro 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50%.

*Ορίων εκπομπών Euro 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.8.2015, προσαυξάνονται κατά 100%.

* Ορίων εκπομπών Euro 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.12.2012, προσαυξάνονται κατά 200%.

Αν δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά ποσοστό 200%, με επιπλέον προσαύξηση.

Εάν δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (Ε.Ε.) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 30%.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με 51 γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το 75% του τέλους.

ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις