Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Φοροεμπαιγμός και δυσαρέσκεια της μεσαίας τάξης

"Ανθ' ημών" golden boys, A.E. και μερισματούχοι οι ωφελημένοι

Δεν χρειάστηκε να παρέλθουν παρά ελάχιστες ώρες από την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη βουλή για να διατυπωθούν οι πρώτες δυσαρέσκειες της μεσαίας τάξης, με χαρακτηριστική εκ μέρους μιας πολυπληθούς μερίδας τους, των ιδιοκτητών ακινήτων, τη δήλωση της ΠΟΜΙΔΑ "τη μεσαία τάξη τελικά την ‘αγάπησαν’ περισσότερο στα λόγια τους, παρά στα έργα τους...". Μάλιστα, δεν θεωρήθηκε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι, αν και αναφέρθηκε εκτεταμένα στο φορολογικό νομοσχέδιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη μεσαία τάξη. Σε αντίθεση με τη μεσαία τάξη, στην οποία, σημειωτέον, επικεντρώθηκε η προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας καλλιεργώντας -ανεκπλήρωτες όπως αποδείχθηκε- προσδοκίες για φορολογικές ελαφρύνσεις και η οποία ουδόλως ευεργετείται, στους ευνοημένους περιλαμβάνονται, πέραν των χαμηλών εισοδημάτων, και τα υψηλά εισοδήματα, και οι μεγάλες επιχειρήσεις, και οι μερισματούχοι, και τα εισοδήματα προέλευσης εξωτερικού αλλά ακόμη και τα λεγόμενα "golden boys", όπως λ.χ. με την ευνοϊκή, εκτός φορολογικής κλίμακας φορολόγηση των "stock options".

Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η μείωση κατά δύο τρίτα του ορίου δαπανών για υπηρεσίες αισθητικής, λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης, από τις 48.000 ευρώ στις 16.000 ευρώ, και η καθιέρωση κυρώσεων 5.000 έως 100.000 ευρώ σε διαχειριστές ψηφιακής πλατφόρμας δραστηριοποιούμενους στην οικονομία διαμοιρασμού εάν δεν δώσουν μετά από αίτημα της φορολογικής διοίκησης οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό.

Μεταβολή που ενδιαφέρει έναν σχετικά σημαντικό αριθμό φορολογουμένων είναι η πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης του προβλεπόμενου πιστοποιητικού της Φορολογικής Διοίκησης για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ.

Στα των πληρωμών με άυλο χρήμα, προκειμένου να μην επιβληθεί φόρος με συντελεστή 22%, η προς το ελαστικότερον βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές διατάξεις που είχαν δοθεί στις 7 Νοεμβρίου για ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση είναι περιορισμένη, καθώς διατηρείται το όριο του 30% επί του πραγματικού εισοδήματος και μόνο εάν το 60% αυτού προορίζεται για φόρους, δάνεια ή ενοίκια περιορίζεται το απαιτούμενο ποσοστό σε 20%. Παρ’ όλα αυτά, εξαιρούνται, μετά τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης, το ποσό της διατροφής μεταξύ πρώην συζύγων αλλά και η εισφορά αλληλεγγύης. Αν στον φορολογούμενο έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται σε 5.000 ευρώ. Πάντως, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, με εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και διάταξη διαγραφή οφειλών έως 10 ευρώ, η οποία αφορά περισσότερους από 500.000 οφειλέτες, αλλά κοστίζει μόλις 1 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

Φορολόγηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

* Μείωση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων από 28% σε 24% για το 2019, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση 50% του συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για νεοφυείς επιχειρήσεις στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας.

* Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22%. Επιπλέον, μειώνονται κατά ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

* Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

* Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του προκύπτοντος φόρου για νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση φόρου εισοδήματος αναλόγως αριθμού τέκνων, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία) και για κοινωνική προστασία με:

- Αύξηση οιονεί "αφορολόγητου" κατά 1.000 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Ειδικά για πολύτεκνους με 5 τέκνα και άνω δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

- Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ ποσοστού αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως μορφής αναπηρίας.

- Μείωση ΦΠΑ βρεφικών ειδών, κρανών μοτοσικλετιστών, παιδικών καθισμάτων από 24% σε 13%.

- Η υπεραξία από άσκηση stock options δεν θα φορολογείται με βάση την κλίμακα, αλλά αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

- Καταβολές προς εργαζομένους λόγω εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους εξαιτίας συμμετοχής τους σε εθελούσια έξοδο δεν αποτελούν πλέον πρόωρη εξαγορά και δεν φορολογούνται με συντελεστή προσαυξημένο κατά 50%.

- Αναγωγή ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών που εισπράττονται από το 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.

- Για παροχές σε είδος προς εργαζομένους με μορφή εταιρικού αυτοκινήτου, φορολόγησή τους κλιμακωτά, με βάση τη Λιανική Τιμή Προ Φόρων και με νέους συντελεστές ανά κλιμάκιο και με εξαίρεση από τη φορολόγηση ως εισόδημα οχημάτων παραχωρούμενων αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς με Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως 17.000 ευρώ.

- Για παροχές σε είδος με μορφή δανείου, πλέον ως παροχή σε είδος δεν λογίζεται το σύνολο του ποσού του δανείου, αλλά η προκύπτουσα διαφορά των τόκων με βάση το επιτόκιο με το οποίο βαρύνεται το δάνειο που λαμβάνει ο εργαζόμενος και το επιτόκιο με το οποίο θα βαρυνόταν αν λάμβανε το δάνειο με επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της αγοράς.

Διασαφηνίζεται ότι η παροχή σε είδος προσμετράται στο εισόδημα κατά το τμήμα της που υπερβαίνει τα 300 ευρώ σε αξία.

* Καταργείται η εισφορά 0,6% του Ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing.

* Παρατείνεται ο τρόπος φορολόγησης οχημάτων δημόσιας χρήσης.

Εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων, όπως των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ.

Κίνητρα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων

* Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης εισοδημάτων προέλευσης εξωτερικού με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

* Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

* Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

* Ρυθμίζεται η αγορά για τις ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, όπως και για θέματα φορολογίας ρυμουλκών, αλιευτικών πλοίων και πλοίων δεύτερης κατηγορίας.

Μέτρα για την οικονομία

* Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1.1.2006 και εφεξής, ενώ η αναστολή του ΦΠΑ καταλαμβάνει και την αντιπαροχή.

* Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.

* Εισάγονται κίνητρα πραγματοποίησης δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών.

* Διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά εάν η ρύθμιση απολεσθεί για οποιονδήποτε λόγο που αφορά υπαιτιότητά του.

* Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς από 10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.

Φορολογικά μέτρα για βιώσιμη ανάπτυξη

* Εισαγωγή δέσμης μέτρων προώθησης χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων. Πιο συγκεκριμένα, δεν λογίζεται ως παροχή σε είδος η χορήγηση αυτοκινήτου οχήματος χαμηλών ή μηδενικών ρύπων. Επιπλέον, χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της δαπάνης για τη μίσθωση αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, ενώ και για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της ανωτέρω δαπάνης. Ακόμη, χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπεραποσβέσεων με αυξημένους συντελεστές έναντι των υφιστάμενων για την απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων τα οποία είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.

* Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

- Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ χωρίς αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο.

- Ενίσχυση της παροχής δωρεών σε χρήμα και σε είδος από ιδρύματα προς το Δημόσιο μέσω της έκπτωσης από το εισόδημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών

* Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

* Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου.

* Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20% του πραγματικού τους εισοδήματος

* Σε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

* Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παρεμβάσεις για μείωση γραφειοκρατίας

* Πραγματοποιείται εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο. Έτσι, αποφορτίζεται η Φορολογική Διοίκηση από το γραφειοκρατικό κόστος για την παρακολούθηση των οφειλών αυτών, ενώ πάνω από 500.000 φορολογούμενοι θα ανακτήσουν τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

* Εφαρμόζεται η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο προκειμένου και με αυτό τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.

* Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.

* Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε για κρασιά τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Η Ν.Δ. ευνοεί τους δικούς της και τους πλούσιους”

“Η Ν.Δ. έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και ευνοεί τους δικούς της και τους πλούσιους” τόνισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Όπως σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Kontra, ο προϋπολογισμός της Ν.Δ. σε σχέση με αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες διαφορές, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος τι έλεγε η κυβέρνηση πριν κερδίσει τις εκλογές.

«Έλεγε ότι είχαμε καταστρέψει τα μεσαία στρώματα και θα έρθει να διορθώσει την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για ανακούφιση των μεσαίων στρωμάτων όταν το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι μία οικογένεια με εισόδημα 18.000 θα κερδίσει 56 ευρώ τον χρόνο» επισήμανε ο τέως υπουργός Οικονομικών.

Συνεχίζοντας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι από το 1,2 δισ. του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, το μισό πηγαίνει στις επιχειρήσεις. «Είχαν πει για 29 άδικους φόρους που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο δεν κατάργησαν κανέναν από αυτούς. Αν δείτε τον προϋπολογισμό που παρουσίασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι οι πιο φτωχοί, το 10% του πληθυσμού, κερδίζουν περίπου 60 ευρώ, ενώ οι πιο πλούσιοι 300 ευρώ».

Όπως είπε, η Ν.Δ. δείχνει μια μεροληψία υπέρ των πλουσίων. Αντίθετα, επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να κερδίζει περισσότερα το φτωχότερο 10% και λιγότερα οι πλούσιοι. «Η διακριτική μας ευχέρεια η δική μας ήταν να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη ενώ η Ν.Δ. θέλει να βοηθά τους δικούς της. Ακόμα και η παραπάνω μείωση του ΕΝΦΙΑ πάει στους πιο πλούσιους» τόνισε.

Γιάννης Δραγασάκης: Ο Άγιος Βασίλης ήλθε έναν μήνα νωρίτερα για μεγάλες επιχειρήσεις και υψηλά εισοδήματα”

Με καυστικό τρόπο σχολίασε την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου ο Γιάννης Δραγασάκης, τονίζοντας ότι «ο Άγιος Βασίλης ήρθε έναν μήνα νωρίτερα για μεγάλες επιχειρήσεις και υψηλά εισοδήματα». Όπως ανέφερε με μήνυμά του στο Twitter, «η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα φαίνεται πως ήταν χρήσιμοι μέχρι τις εκλογές. Οι υποσχέσεις για δήθεν γενικευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις αποδείχθηκαν ‘τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα’».

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Στουρνάρας μαινόμενος

Ο κεντρικός μας τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας βγήκε χθες στο πρακτορείο Bloomberg και είπε ότι χρειάζονται συντονισμένα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης των οικονομιών, διότι αλλιώς η Ευρώπη θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση χρέους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις