Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η επιστολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ

Περί της απαγόρευσης κυκλοφορίας - ...και η οφειλόμενη απάντηση της "Αυγής"

Από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή, με αφορμή το δημοσίευμα της 24ης Μαρτίου με τίτλο Την απαγόρευση κυκλοφορίας θα ελέγχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία τελεί σε πλήρη αναστολή!

Αγαπητέ κε Τσέκερη, 

Με έκπληξη διάβασα στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας σας (σελ. 6) το ρεπορτάζ για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον τίτλο στην πρώτη σελίδα να αναφέρει: «Θύμα του Κορωνοϊού; Περίεργη αναστολή λειτουργίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Αναρωτιέμαι λοιπόν, καθότι το κύρος της εφημερίδας σας είναι αδιαμφισβήτητο, εάν ακολουθήθηκε οιαδήποτε διαδικασία διασταύρωσης του περιεχομένου του εν λόγω ρεπορτάζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα του. Ελπίζω ότι το ρεπορτάζ αυτό δεν βασίστηκε στην απλή ανάγνωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αρχής περί πλήρους αναστολής λειτουργίας της, χωρίς προσεκτική ανάγνωση της σχετικής Π.Ν.Π. (Α’ 64/14.03.2020) καθώς και της σχετικής απόφασης μου (ΑΔΑ: 9ΒΚΨ46ΜΙ0Φ-ΥΘΧ). Στην περίπτωση αυτή, θα προέκυπτε πολύ εύκολα ότι για να συνεχίσει ένας δημόσιος φορέας τη λειτουργία του με προσωπικό ασφαλείας πρέπει να εκδοθεί απόφαση περί «πλήρους αναστολής λειτουργίας του». Εάν μάλιστα ο συντάκτης είχε κάνει τον κόπο, ως θα ήταν επαγγελματικά και δεοντολογικά ορθό, να επικοινωνήσει με την Αρχή, θα πληροφορείτο ότι η συνέχιση της λειτουργίας της Αρχής με την αξιοποίηση των διατάξεων περί εξ αποστάσεως εργασίας ταιριάζει απόλυτα στο επιχειρησιακό αντικείμενο και το έργο της, δεδομένου ότι οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές δύνανται να αξιολογούν τα στοιχεία και να συντάσσουν τις εκθέσεις ελέγχου εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία τους στο γραφείο. Επίσης η απόφαση αυτή ουδόλως εμποδίζει τη διενέργεια ελέγχων, γεγονός που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ήδη σήμερα, 24.03.2020, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τρεις διαφορετικούς Δήμους του Ν. Αττικής.

Επιπρόσθετα είναι σημαντικό για την ακρίβεια του ρεπορτάζ να δει κανείς στην ιστοσελίδα της Αρχής την απόφασή μου (ΑΔΑ:ΩΣΟΘ46ΜΙ0Φ-Γ73) που εκδόθηκε ήδη από τις 16.03.2020, με την οποία δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Αρχής αλλά και της ουσιαστικής εποπτείας του παραγόμενου έργου για το διάστημα αυτό. Από τα ανωτέρω, ο συντάκτης σας μπορεί ευχερώς να αντιληφθεί ότι για να λειτουργεί μία υπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, εν μέσω μέτρων για τον κορωνοϊό, να βρίσκονται οι υπάλληλοι στους φυσικούς χώρους της υπηρεσίας, εκτός και εάν η φύση των καθηκόντων τους το απαιτεί.

Πέραν τούτου, στην ιστοσελίδα της Αρχής υπάρχει φόρμα υποβολής καταγγελιών που είναι διαθέσιμη 24/7 ενώ υπάρχουν και συγκεκριμένα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα οποία λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες βάσει των σχετικών διατάξεων. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι, επιθεωρήσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις συνεχίζονται, αφού έχουμε έγκαιρα προσαρμόσει το καθεστώς λειτουργίας μας στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας αλλά και ολόκληρη η υφήλιος. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες αλλά και τα στελέχη της Αρχής προβήκαμε έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφύγουμε τη διασπορά του ιού εντός των υπηρεσιών της Αρχής διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την απρόσκοπτη λειτουργία της

Επίσης όλως ανακριβής και εσφαλμένη τυγχάνει η αναφορά ότι η Αρχή έχει αναστείλει τη λειτουργία της ενώ η Κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει στον έλεγχο της εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τούτο δε, προκύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία από τις συνημμένες εντολές ελέγχου, οι οποίες εκδόθηκαν, τη Δευτέρα 23.03.2020 και προτού κυκλοφορήσει το φύλλο της 24ης Μαρτίου. 

Τα κλιμάκια της Αρχής πραγματοποιούν ήδη ελέγχους για την τήρηση των μέτρων που θεσμοθετήθηκαν με τις Π.Ν.Π. Α ́ 55/11.03.2020 και Α’ 64/14.03.2020 με αντικείμενο τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, καθώς και των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 (Β’ 986) για την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Η πληροφορία δε αυτή ήταν εύκολα προσβάσιμη στο διαδίκτυο (Δελτίο τύπου: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) αλλά και στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Εις μάτην αναζητά λοιπόν ο συντάκτης «σκοπιμότητες» και κατασκευάζει σενάρια, που ουδόλως ανταποκρίνονται στην αλήθεια και στα ευρήματα ενδελεχούς και επαγγελματικής δημοσιογραφικής έρευνας. 

Είναι πραγματικά λυπηρό σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα, τη δημόσια υγεία και τους πολίτες να παραπληροφορούνται οι αναγνώστες σας με ανακριβή δημοσιεύματα. Έχω διαπιστώσει προσωπικά στα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς που υλοποίησα σε πολλές χώρες του κόσμου, ως στέλεχος του Ο.Ο.Σ.Α, την αξία που έχει η ερευνητική δημοσιογραφία ως πυλώνας για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, εφόσον βέβαια αυτοδεσμεύεται από διάφανους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και δεν εξυπηρετεί μικροπολιτικές και άλλες σκοπιμότητες.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Αρχής, προκειμένου να σας χορηγήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σας είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών ερευνών και της αρθρογραφίας σας. Επιτρέψτε μου, επίσης, να σας επισυνάψω και το πρώτο newsletter της Αρχής, για να πάρετε μία σύντομη ιδέα των δραστηριοτήτων της Αρχής κατά τους πρώτους πέντε μήνες της λειτουργίας της.

Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία απαιτεί νηφαλιότητα και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, περισσότερο από κάθε φορά. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη διασπορά fake news και τα φαινόμενα παραπληροφόρησης που δεν προσφέρουν τίποτα στο δημόσιο διάλογο και ούτε βοηθούν τους πολίτες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη Χώρα .

Με εκτίμηση

Άγγελος Μπίνης        Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

 

Η απάντηση του συντάκτη:

Προσπερνώντας τα υποτιμητικά σχόλια για την επαγγελματική μου επάρκεια, ο κ. Μπίνης ως Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν απαντάει σε τίποτα για την ουσία του δημοσιεύματος.

Σχετικά δηλαδή με το πώς ο πρωθυπουργός της χώρας ρίχνει στον «πόλεμο» των μέτρων κατά του «αόρατου εχθρού» μια Αρχή η οποία βρίσκεται σε «πλήρη αναστολή λειτουργίας» και με προσωπικό ασφαλείας, που φθάνει τους 9 επιθεωρητές - ελεγκτές όλους κι όλους για μια περιοχή 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Φυσικά, ότι οι επιθεωρητές ελεγκτές είναι ελάχιστοι για να ελέγξουν την τήρηση των μέτρων της απαγόρευσης το αποσιωπά τεχνηέντως στην επιστολή, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή απ' ό,τι φρόντισε να κάνει το ρεπορτάζ μας, που έλεγξε λέξη προς λέξη τις αποφάσεις του κ. Μπίνη στη Διαύγεια και δημοσίευσε ποιο είναι το προσωπικό ασφαλείας της Αρχής στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, που κατά τα άλλα «ρίχνεται στη μάχη» των ελέγχων της απαγόρευσης της κυκλοφορίας μαζί με την ΕΛ.ΑΣ., τη Δημοτική Αστυνομία και το Λιμενικό, όπως ακριβώς ανέφερε ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Εκτός βέβαια, με βάση την επίκληση στην τηλεργασία, αν μπορείτε να μας πείσετε ότι με τηλεργασία θα ελέγχονται οι πολίτες και οι εργαζόμενοι για το αν τηρούν το μέτρο της κυκλοφορίας! Αν το τηρούν δηλαδή στα «δημόσια πάρκα», στους «παιδότοπoυς», τους «κλειστούς και ανοιχτούς χώρους αθλοπαιδιών», τους «δήμους» και στις «εκκλησίες», όπως εσείς οι ίδιοι αναφέρετε στο δελτίο Τύπου για τα σημεία στα οποία βρέθηκαν την 24η Μαρτίου (sic) για τα μάτια του κόσμου τα ελλιπέστατα κλιμάκια της Αρχής.

Κι αυτό ακριβώς το σχόλιό μου για τη σκοπιμότητα του Κυρ. Μητσοτάκη δεν θα μου το αφαιρέσετε ούτε μπορείτε να μου το λογοκρίνετε, κι ακολουθεί μάλιστα την αναλυτική παράθεση των τεκμηρίων της Διαύγειας.

Χαίρομαι, τέλος, που μετά από περίπου οκτώ μήνες επάλληλων ρεπορτάζ μου α) για την «προνομιακή σχέση» που είχατε με τον πρωθυπουργό πριν τον απευθείας διορισμό σας στη θέση του διοικητή, β) για το πώς ο Κυρ. Μητσοτάκης διέλυσε κρίσιμα ελεγκτικά σώματα του Δημοσίου για να συστήσει τη συγκεντρωτική ΕΑΔ, μεταξύ αυτών και του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, εκκαθαρίζοντας παράλληλα την επικεφαλής του, η θητεία της οποίας δεν έληγε πριν το 2021, και γ) για το πώς θα υλοποιείται με απόλυτο έλεγχο από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον νόμο για το επιτελικό κράτος, ο διορισμός της διοίκησης μιας ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ βρήκατε 827 λέξεις να υπομνήσετε την εφημερίδα!

Εδώ αναλυτικά η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Διοικητή της Αρχής κ. Άγγελου Μπίνη, με ημερομηνία 18 Μαρτίου, που ορίζει «τη θέση σε καθεστώς πλήρους αναστολής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Βουταρία

Έχουν πλημμυρίσει αυτές τις μέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διαφημίσεις Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που πουλάνε μαθήματα τηλεκπαίδευσης

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις